นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


» วิดีโอ » งานทอดผ้าป่าวัดศรีทวีป (วัดใหม่) อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ : 13 พ.ย. 2560