ปฏิทินการอบรม/ประชุม/สัมมนา
23 พ.ย. 61
ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลนครเกาะสมุยคัพ
ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ครูโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลนครเกาะสมุยคัพ
วันที่ : 23 พ.ย. 61
สถานที่ : ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 3245
เลขหนังสือรับ : บท 1090
ผู้รับผิดชอบ : ครูโกวิท
รายละเอียด :
เตือนความจำ
23 พ.ย. 61
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรับ ทำนองสรภัญญะ
26 พ.ย. 61
สมัครโควตา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
30 พ.ย. 61
การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
30 พ.ย. 61
การประเมิน RT ชั้น ป.1 และการจัดสอบ NT ป.3
14 ธ.ค. 61
สำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
24 ธ.ค. 61
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2


นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

รายการอาหารกลางวัน
ปฏิทินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
- แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์รายการค่าครุภัณฑ์ระดับก่อนประถมศึกษา
10
11
12
13
14
- ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดหาและเบิกจ่ายเช่าอินเทอร์เน็ต
15
- การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ประชุมมูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย
16
17
18
19
- ประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
20
21
22
23
- ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลนครเกาะสมุยคัพ
- สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรับ ทำนองสรภัญญะ
24
25
26
27
28
29
30