นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ขออนุมัติเพิ่มงบประมาณค่าจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (บ้านพักครู) จากเงินรายได้สถานศึกษา
เมื่อวันที่ : 26 มี.ค. 2558

 

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF