นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดภูเขาทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 1,209 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 มิ.ย. 2559

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดภูเขาทอง ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
12
13
25
1
อบ.2
16
24
40
1
รวม อบ.
28
37
65
2
ป.1
49
51
100
3
ป.2
55
38
93
2
ป.3
42
46
88
2
ป.4
52
48
100
2
ป.5
44
40
84
2
ป.6
44
37
81
2
รวมประถม
286
260
546
13
ม.1
24
17
41
1
ม.2
27
16
43
1
ม.3
13
19
32
1
รวมมัธยมต้น
64
52
116
3
รวมทั้งหมด
378
349
727
18

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559