นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » งาน“ASEAN Day 2016”และสัมนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
จำนวนผู้เข้าชม : 1,225 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 ส.ค. 2559

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ได้กำหนดจัดงาน“ASEAN Day 2016”และสัมนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และพัฒนานักเรียนให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ดีขึ้น รวมไปถึงได้เรียนรู้พหุวัฒนธรรม เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ให้เกิดความเข้าใจในหลักสูตร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้มีประสิทธิภาพ ในวันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์