นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้าง (โรงเรียน ICU)
เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2560

 

สิ่งที่แนบมาด้วย : ประกาศสอบราคาจ้าง, เอกสาร สอบราคาจ้าง