นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


» วิดีโอ » ศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ : 13 ธ.ค. 2560