นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » อบรมแกนนำอย.น้อยในโรงเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 1,913 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 ก.ค. 2562

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดภูเขาทองส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.5 ร่วมอบรมแกนนำนักเรียนในกิจกรรม อย.น้อยในโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลนครเกาะสมุย ณ ห้องประชุมสถานีรายงานสมุย