นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » คณะผู้บริหารและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดภูเขาทอง เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ว.PA โดยใช้เทคนิค PLC ควบคู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
จำนวนผู้เข้าชม : 83 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2566