นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


» ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบพอเพียง » ภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม้กวาดดอกหญ้า
เมื่อวันที่ : 19 ส.ค. 2557