นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โดยวิธีพิเศษ
เมื่อวันที่ : 17 ธ.ค. 2557

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF