นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » แต่งตั้งคณะกรรมการการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 อาคารห้องสมุด อาคารเอนกประสงค์ สปช. 2012/26 ปูประเบื
เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2558

 

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF