นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
23 พ.ย. 61
ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลนครเกาะสมุยคัพ
ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ครูโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลนครเกาะสมุยคัพ
วันที่ : 23 พ.ย. 61
สถานที่ : ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 3245
เลขหนังสือรับ : บท 1090
ผู้รับผิดชอบ : ครูโกวิท
รายละเอียด :
19 พ.ย. 61
ประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ครูโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
วันที่ : 19 พ.ย. 61
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูโกวิท
รายละเอียด :
15 พ.ย. 61
การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ห้องมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ : 15 พ.ย. 61
สถานที่ : ห้องมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3822
เลขหนังสือรับ : บค 1058
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
15 พ.ย. 61
ประชุมมูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย
มูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย
ครูอัญชนา
ชื่อเรื่อง : ประชุมมูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย
วันที่ : 15 พ.ย. 61
สถานที่ : มูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : บท 1083
ผู้รับผิดชอบ : ครูอัญชนา
รายละเอียด :
14 พ.ย. 61
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดหาและเบิกจ่ายเช่าอินเทอร์เน็ต
ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ครูธิติยา
ชื่อเรื่อง : ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดหาและเบิกจ่ายเช่าอินเทอร์เน็ต
วันที่ : 14 พ.ย. 61
สถานที่ : ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3976
เลขหนังสือรับ : บท 1092
ผู้รับผิดชอบ : ครูธิติยา
รายละเอียด :
09 พ.ย. 61
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์รายการค่าครุภัณฑ์ระดับก่อนประถมศึกษา
ห้องมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ครูธิติยา
ชื่อเรื่อง : แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์รายการค่าครุภัณฑ์ระดับก่อนประถมศึกษา
วันที่ : 09 พ.ย. 61
สถานที่ : ห้องมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3834
เลขหนังสือรับ : กง 1061
ผู้รับผิดชอบ : ครูธิติยา
รายละเอียด :
08 - 12 ต.ค. 61
ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจดทัลชุมชน
โรงแรมบรรจงบุรี
ครูจันทร์ศิริ
ชื่อเรื่อง : ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจดทัลชุมชน
วันที่ : 08 - 12 ต.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมบรรจงบุรี
ที่หนังสือ : สฎ 0013/ว 465
เลขหนังสือรับ : บค 918
ผู้รับผิดชอบ : ครูจันทร์ศิริ
รายละเอียด :
05 ต.ค. 61
การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศและ School Mapping ระดับจังหวัด
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ผอ.วณิชชา, ครูจันทร์ศิริ, นันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศและ School Mapping ระดับจังหวัด
วันที่ : 05 ต.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 02122/3452
เลขหนังสือรับ : บท 922
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูจันทร์ศิริ, นันทวิทย์
รายละเอียด :
28 ก.ย. 61
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 28 ก.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3260
เลขหนังสือรับ : บค 900
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
20 - 21 ก.ย. 61
เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ครูเจ๊ะหม๊ะ
ชื่อเรื่อง : เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย
วันที่ : 20 - 21 ก.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3282
เลขหนังสือรับ : วก 906
ผู้รับผิดชอบ : ครูเจ๊ะหม๊ะ
รายละเอียด :
17 ก.ย. 61
ประชุมความปลอดภัยทางถนนอำเภอเกาะสมุย
ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
ครูกัลยา, พรทิพย์ รักนุ้ย
ชื่อเรื่อง : ประชุมความปลอดภัยทางถนนอำเภอเกาะสมุย
วันที่ : 17 ก.ย. 61
สถานที่ : ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 0021.1/ว 332
เลขหนังสือรับ : บท 903
ผู้รับผิดชอบ : ครูกัลยา, พรทิพย์ รักนุ้ย
รายละเอียด :
16 - 17 ก.ย. 61
ประกันคุณภาพภายในแนวทางการประเมินใหม่
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ผอ.วณิชชา, ครูดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : ประกันคุณภาพภายในแนวทางการประเมินใหม่
วันที่ : 16 - 17 ก.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3193
เลขหนังสือรับ : วก 888
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูดวงทิพย์
รายละเอียด :
14 ก.ย. 61
ประกันคุณภาพภายในแนวทางการประเมินใหม่ (คณะทำงาน)
ห้องประชุมศึกษานิเทศก์
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประกันคุณภาพภายในแนวทางการประเมินใหม่ (คณะทำงาน)
วันที่ : 14 ก.ย. 61
สถานที่ : ห้องประชุมศึกษานิเทศก์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3194
เลขหนังสือรับ : วก 887
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
12 ก.ย. 61
ประชุมการจัดงาน Samui Festival 2018
ห้องประชุมอำเภอเกาะสมุย ชั้น 3
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดงาน Samui Festival 2018
วันที่ : 12 ก.ย. 61
สถานที่ : ห้องประชุมอำเภอเกาะสมุย ชั้น 3
ที่หนังสือ : สฎ 0318/1927
เลขหนังสือรับ : บท 875
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
12 ก.ย. 61
ประชุมคณะกรรมตรวจสอบผลการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในอำเภอเกาะพงัน
ร.ร.วัดแจ้ง
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมตรวจสอบผลการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในอำเภอเกาะพงัน
วันที่ : 12 ก.ย. 61
สถานที่ : ร.ร.วัดแจ้ง
ที่หนังสือ : ศธ 04163.132/296
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
10 ก.ย. 61
การนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ไปสู่การปฏิบัติ
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ครูอาภาภรณ์, ปาริตา
ชื่อเรื่อง : การนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ไปสู่การปฏิบัติ
วันที่ : 10 ก.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2987
เลขหนังสือรับ : วก 835
ผู้รับผิดชอบ : ครูอาภาภรณ์, ปาริตา
รายละเอียด :
05 - 07 ก.ย. 61
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เยาวชน รักษ์พงไพร
โรงแรมเอเชีย ชะอำ
ครูนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เยาวชน รักษ์พงไพร
วันที่ : 05 - 07 ก.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมเอเชีย ชะอำ
ที่หนังสือ : ศธ 4008/ว 2061
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูนันทวิทย์
รายละเอียด :
01 - 02 ก.ย. 61
สานต่อที่พ่อให้ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
โรงแรมวังใต้
ครูณิชกานต์
ชื่อเรื่อง : สานต่อที่พ่อให้ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
วันที่ : 01 - 02 ก.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมวังใต้
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2165
เลขหนังสือรับ : วก 589
ผู้รับผิดชอบ : ครูณิชกานต์
รายละเอียด :
30 - 31 ส.ค. 61
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2561
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ชื่อเรื่อง : โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2561
วันที่ : 30 - 31 ส.ค. 61
สถานที่ : กระทรวงศึกษาธิการ
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2926
เลขหนังสือรับ : บท 811
ผู้รับผิดชอบ : ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
รายละเอียด :
21 ส.ค. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการและรับมอบสื่อการเรียนรู้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ครูนิลรัตน์, พงศธร
ชื่อเรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการและรับมอบสื่อการเรียนรู้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
วันที่ : 21 ส.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2812
เลขหนังสือรับ : วก 776
ผู้รับผิดชอบ : ครูนิลรัตน์, พงศธร
รายละเอียด :
17 ส.ค. 61
อบรมและเสวนา การสร้างจิตสำนึก เพื่อการจัดการขยะที่ยั่งยืนฯ
ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
ครูจิราพรรณ
ชื่อเรื่อง : อบรมและเสวนา การสร้างจิตสำนึก เพื่อการจัดการขยะที่ยั่งยืนฯ
วันที่ : 17 ส.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52505/ว 2149
เลขหนังสือรับ : บท 763
ผู้รับผิดชอบ : ครูจิราพรรณ
รายละเอียด :
17 ส.ค. 61
ปรับฐานความคิด “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ผอ.วณิชชา, ครูกัณย์ลภัส, ธิติยา, จารุวรรณ, อารีวรรณ
ชื่อเรื่อง : ปรับฐานความคิด “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”
วันที่ : 17 ส.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2777
เลขหนังสือรับ : กง 787
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูกัณย์ลภัส, ธิติยา, จารุวรรณ, อารีวรรณ
รายละเอียด :
15 - 16 ส.ค. 61
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไป
ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
ครูจิราพรรณ, ธิติยา
ชื่อเรื่อง : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไป
วันที่ : 15 - 16 ส.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52505/ว 1887
เลขหนังสือรับ : บท 696
ผู้รับผิดชอบ : ครูจิราพรรณ, ธิติยา
รายละเอียด :
14 ส.ค. 61
การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณราชการ
ห้องมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณราชการ
วันที่ : 14 ส.ค. 61
สถานที่ : ห้องมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2753
เลขหนังสือรับ : บค 768
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
10 ส.ค. 61
การอบรมตามโครงการการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียน
โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท
ครูนิลรัตน์, กัลยา
ชื่อเรื่อง : การอบรมตามโครงการการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียน
วันที่ : 10 ส.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท
ที่หนังสือ : ศธ04163/2625
เลขหนังสือรับ : บท 726
ผู้รับผิดชอบ : ครูนิลรัตน์, กัลยา
รายละเอียด :
08 - 10 ส.ค. 61
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงแรมบรรจงบุรี
ผอ.วณิชชา, วราภรณ์, อารีวรรณ
ชื่อเรื่อง : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วันที่ : 08 - 10 ส.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมบรรจงบุรี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2729
เลขหนังสือรับ : บท 759
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, วราภรณ์, อารีวรรณ
รายละเอียด :
08 ส.ค. 61
ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย
ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ครูอาภาภรณ์
ชื่อเรื่อง : ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย
วันที่ : 08 ส.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163.153/374
เลขหนังสือรับ : วก 764
ผู้รับผิดชอบ : ครูอาภาภรณ์
รายละเอียด :
08 ส.ค. 61
ประชุมคัดกรองและเฝ้าระวังสายตาผิดปกติในเด็กนักเรียน
ห้องประชุมริมน้ำ โรงแรมวังใต้
ครูเตือนใจ
ชื่อเรื่อง : ประชุมคัดกรองและเฝ้าระวังสายตาผิดปกติในเด็กนักเรียน
วันที่ : 08 ส.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมริมน้ำ โรงแรมวังใต้
ที่หนังสือ : สฎ 0332/345
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูเตือนใจ
รายละเอียด :
07 ส.ค. 61
ประชุมคณะทำงานชุดติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา
ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะทำงานชุดติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ : 07 ส.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2664
เลขหนังสือรับ : วก 758
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
02 - 03 ส.ค. 61
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ร.ร.วัดกาญจนาราม อ.กาญจนดิษฐ์
ครูวรากร, อาภาภรณ์
ชื่อเรื่อง : โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
วันที่ : 02 - 03 ส.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.วัดกาญจนาราม อ.กาญจนดิษฐ์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2358
เลขหนังสือรับ : วก 658
ผู้รับผิดชอบ : ครูวรากร, อาภาภรณ์
รายละเอียด :
02 ส.ค. 61
ประชุมเชิงปฏิบัติกาเรพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
โรงแรมนิภาการ์เด้น
ครูอาภาภรณ์
ชื่อเรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติกาเรพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
วันที่ : 02 ส.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมนิภาการ์เด้น
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2626
เลขหนังสือรับ : บท 725
ผู้รับผิดชอบ : ครูอาภาภรณ์
รายละเอียด :
23 ก.ค. 61
โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและผู้นำคุณธรรมโดยใช้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและผู้นำคุณธรรมโดยใช้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วันที่ : 23 ก.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2387
เลขหนังสือรับ : บท 669
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
17 ก.ค. 61
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ . “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ครูวราภรณ์, ภาวิณี, อารีวรรณ, จันทร์ศิริ
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ . “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”
วันที่ : 17 ก.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2333
เลขหนังสือรับ : บท 641
ผู้รับผิดชอบ : ครูวราภรณ์, ภาวิณี, อารีวรรณ, จันทร์ศิริ
รายละเอียด :
14 - 15 ก.ค. 61
การพัฒนาสือและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เพื่ส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง (คูปองครู)
โรงแรมหาดใหญ่รามา สงขลา
ครูไรน่าน
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสือและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เพื่ส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง (คูปองครู)
วันที่ : 14 - 15 ก.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมหาดใหญ่รามา สงขลา
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูไรน่าน
รายละเอียด :
11 - 13 ก.ค. 61
ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบวิจัยนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก
โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม
ครูนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบวิจัยนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก
วันที่ : 11 - 13 ก.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2292
เลขหนังสือรับ : บค 631
ผู้รับผิดชอบ : ครูนันทวิทย์
รายละเอียด :
11 - 12 ก.ค. 61
ประชุมถอดบทเรียนระบบประกันสุขภาพนักเรียน
โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมถอดบทเรียนระบบประกันสุขภาพนักเรียน
วันที่ : 11 - 12 ก.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2324
เลขหนังสือรับ : บท 634
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
09 ก.ค. 61
ประชุม To be number one
ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ครูพทิพย์ เผ่าจินดา
ชื่อเรื่อง : ประชุม To be number one
วันที่ : 09 ก.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52507/ว 1745
เลขหนังสือรับ : บท 655
ผู้รับผิดชอบ : ครูพทิพย์ เผ่าจินดา
รายละเอียด :
06 ก.ค. 61
เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม (นม)
ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ผอ.วณิชชา, ครูธิติยา, ครูกัลยา
ชื่อเรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม (นม)
วันที่ : 06 ก.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 1711
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูธิติยา, ครูกัลยา
รายละเอียด :
04 ก.ค. 61
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
วันที่ : 04 ก.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2345
เลขหนังสือรับ : วก 652
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
03 ก.ค. 61
ประชุมจับสลากลำดับขบวนพาเหรด
ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ครูนิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : ประชุมจับสลากลำดับขบวนพาเหรด
วันที่ : 03 ก.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 1665
เลขหนังสือรับ : บท 624
ผู้รับผิดชอบ : ครูนิลรัตน์
รายละเอียด :
29 มิ.ย. 61
การพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
ห้องมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : การพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
วันที่ : 29 มิ.ย. 61
สถานที่ : ห้องมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2157
เลขหนังสือรับ : วก 581
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
27 มิ.ย. 61
ประชุมเครือข่ายสมุย 2
ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมเครือข่ายสมุย 2
วันที่ : 27 มิ.ย. 61
สถานที่ : ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/233
เลขหนังสือรับ : วก 609
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
23 - 25 มิ.ย. 61
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ร.ร.สุราษฎร์ธานี 2
ครูบรรพต
ชื่อเรื่อง : พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
วันที่ : 23 - 25 มิ.ย. 61
สถานที่ : ร.ร.สุราษฎร์ธานี 2
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2147
เลขหนังสือรับ : บค 579
ผู้รับผิดชอบ : ครูบรรพต
รายละเอียด :
20 มิ.ย. 61
ประชุมทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ห้องประชุมโรงเรียนวัดภูเขาทอง
ครูทุกท่าน
ชื่อเรื่อง : ประชุมทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วันที่ : 20 มิ.ย. 61
สถานที่ : ห้องประชุมโรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2094
เลขหนังสือรับ : บท 562
ผู้รับผิดชอบ : ครูทุกท่าน
รายละเอียด :
19 มิ.ย. 61
ประชุมครูผู้รับผิดชอบฝ่ายขบวนพาเหรด กองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์
ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ครูนิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : ประชุมครูผู้รับผิดชอบฝ่ายขบวนพาเหรด กองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์
วันที่ : 19 มิ.ย. 61
สถานที่ : ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว
เลขหนังสือรับ : 552
ผู้รับผิดชอบ : ครูนิลรัตน์
รายละเอียด :
05 มิ.ย. 61
นำวงโยทวาธิตเดินขบวน
โรงแรมบ่อผุด รีสอร์ท แอนด์สปา
ครูบรรพต
ชื่อเรื่อง : นำวงโยทวาธิตเดินขบวน
วันที่ : 05 มิ.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมบ่อผุด รีสอร์ท แอนด์สปา
ที่หนังสือ : บค 019/2561
เลขหนังสือรับ : บท 503
ผู้รับผิดชอบ : ครูบรรพต
รายละเอียด :
03 - 05 มิ.ย. 61
การคัดกรองนักเรียนทางการศึกษาพิเศษ
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ครูจารุวรรณ
ชื่อเรื่อง : การคัดกรองนักเรียนทางการศึกษาพิเศษ
วันที่ : 03 - 05 มิ.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1790
เลขหนังสือรับ : บท 462
ผู้รับผิดชอบ : ครูจารุวรรณ
รายละเอียด :
30 พ.ค. 61
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 30 พ.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1791
เลขหนังสือรับ : บค 461
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
26 - 28 พ.ค. 61
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM
ร.ร.บ้านโพหวาย
ครูดวงทิพย์, พรทิพย์ รักนุ้ย, ครูเตือนใจ
ชื่อเรื่อง : การอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM
วันที่ : 26 - 28 พ.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.บ้านโพหวาย
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1417
เลขหนังสือรับ : วก 355
ผู้รับผิดชอบ : ครูดวงทิพย์, พรทิพย์ รักนุ้ย, ครูเตือนใจ
รายละเอียด :
25 พ.ค. 61
การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดแจ้ง
ผอ.วณิชชา, ครูวรากร
ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
วันที่ : 25 พ.ค. 61
สถานที่ : โรงเรียนวัดแจ้ง
ที่หนังสือ : ศธ 04163.107/098
เลขหนังสือรับ : วก 454
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูวรากร
รายละเอียด :
24 - 25 พ.ค. 61
พัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
ห้องประชุม 2 ตึกผู้ป่วยนอก รพ.เกาะสมุย
ครูเตือนใจ, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ชื่อเรื่อง : พัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
วันที่ : 24 - 25 พ.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ตึกผู้ป่วยนอก รพ.เกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 0032.218/ว 1930
เลขหนังสือรับ : บท 386
ผู้รับผิดชอบ : ครูเตือนใจ, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
รายละเอียด :