นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
28 - 29 พ.ค. 62
ประชุมวิชาการการพัฒนา สุขภาพเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียน รอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมวิชาการการพัฒนา สุขภาพเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียน รอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562
วันที่ : 28 - 29 พ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
ที่หนังสือ : สธ 0923.04/ว 1698
เลขหนังสือรับ : บท 240
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
05 มิ.ย. 62
อบรมความรู้ด้านยาเสพติด ในโรงเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
นายโกวิท, น.ส.พรทิพย์ เผ่า
ชื่อเรื่อง : อบรมความรู้ด้านยาเสพติด ในโรงเรียน
วันที่ : 05 มิ.ย. 62
สถานที่ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท, น.ส.พรทิพย์ เผ่า
รายละเอียด :
ที่รายการที่หนังสือ
1ครูอธิดา, ภิรดาพร
การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย
วันที่ 19 เม.ย. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/925
เลขรับ : วก 270
2ครูภาวิณี, นันทวิทย์
การจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน เป็นรายบุคคลด้วยระบบ School MIS
วันที่ 25 มี.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/855
เลขรับ : วก 257
3ผอ.วณิชชา
โครงการกระบวนการ ยุติธรรมเพื่อสร้าง ความสมานฉันท์ในสังคม
วันที่ 08 มี.ค. 62
ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม
ยธ 06083/ว 6
เลขรับ : บท 205
4ผอ.วณิชชา
ประชุมโครงการโรงเรียน คุณภาพประจำตำบล
ระหว่างวันที่ 04 - 06 มี.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/667
เลขรับ : บท 211
5ครูณิชกานต์
ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 03 - 09 มี.ค. 62
ณ ม.สงขลาฯ
สทศ.0001/ว 36
เลขรับ : บค 104
6ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหาร
วันที่ 02 มี.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/668
เลขรับ : บค210
7ครูพรทิพย์ รักนุ้ย, ครูกัลยา
มหกรรมสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภาคใต้ ปี 2562 โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข
ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/582
เลขรับ : บท 186
8ครูวรากร
การประเมินพัฒนาการ นักเรียนที่จบหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ 26 ก.พ. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/585
เลขรับ : วก 188
9ครูธิติยา, จันทร์ศิริ
โครงการขยายพันธุ์หม้อข้าว หม้อแกงลิง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ฯ
วันที่ 23 ก.พ. 62
ณ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ศธ 04163/214
เลขรับ : วก 78
10ครูวศิณีย์, สมบุญ
งานเปิดบ้านสู่ชุมชน Open House รร.ทีปราษฎร์พิทยา
วันที่ 21 ก.พ. 62
ณ รร.ทีปราษฎร์พิทยา
ศธ 04241.20 075
เลขรับ : วก 166
11ครูนันทวิทย์
โครงการค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 20 - 24 ก.พ. 62
ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม.
ศธ 04163/458
เลขรับ : บค 147
12ผอ.วณิชชา, ครูนันทวิทย์
โครงการ Network Solution For School
วันที่ 13 ก.พ. 62
ณ .......
ทีโอที บภก.2.2(สม)./80
เลขรับ : บท 80
13ครูนิลรัตน์, พิทยา
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนอง สรภัญญะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
วันที่ 13 ก.พ. 62
ณ วัดพัฒนาราม
สฎ 0031 ว15
เลขรับ : บท 57
14ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์, เจ๊ะหม๊ะ, กัลยา, อารีวรรณ, ธิติยา, พรทิพย์ รักนุ้ย, ดวงทิพย์
โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
ระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.พ. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/438
เลขรับ : บท 144
15ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์, เจ๊ะหม๊ะ, กัลยา, อารีวรรณ, ธิติยา, พรทิพย์ รักนุ้ย, ดวงทิพย์
โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
ระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.พ. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/438
เลขรับ : บท 144
16ผอ.วณิชชา
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 09 ก.พ. 62
ณ รร.เมืองสุราษฎร์ธานี
ศธ 02122/495
เลขรับ : บค 151
17ครูปาริตา
การควบคุมป้องกันโรค ในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลและ โรคติดต่อที่ป้องกัน ได้ด้วยวัคซีน
วันที่ 08 ก.พ. 62
ณ โรงแรมวังใต้
ศธ 04163/272
เลขรับ : บท 92
18ผอ.วณิชชา
ประชุมจำทำร่างคณะกรรมการ NT RT
วันที่ 05 ก.พ. 62
ณ ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/037
เลขรับ : วก 118
19ผอ.วณิชชา
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.สฎ.1
วันที่ 31 ม.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/308
เลขรับ : บค 108
20ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์, เจ๊ะหม๊ะ
ประชุมคณะกรรมการสนามสอบ การจัดสอบ O-NET
วันที่ 25 ม.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/196
เลขรับ : วก 71
21ครูบรรพต
ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการ ในการแข่งขันประกวดหนูน้อยอาเซียน, ประกวดร้องเพลง, ประกวดเล่านิทาน
วันที่ 25 ม.ค. 62
ณ ศพด.ประภาตธรรมคุณ ท.4 วัดสว่างอารมณ์

เลขรับ : บค 70
22ผอ.วณิชชา
การประชุมชี้แจงการบริหาร การจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วันที่ 14 ม.ค. 62
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.1
ศธ 04163/41
เลขรับ : วก 18
23ครูบรรพต
ร่วมส่งชุดการแสดง วันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 12 ม.ค. 62
ณ ลานจอดรถหน้าทอน
สฎ 52506/ว 3475
เลขรับ : บท 1209
24ผอ.วณิชชา
ประชุมจัดงานวันครู
วันที่ 11 ม.ค. 62
ณ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
01/2562
เลขรับ : บท 30
25ครูบรรพต
ประชุมครูนาฏศิลป์ งานวันครู
วันที่ 03 ม.ค. 62
ณ ร.ร.วัดบุณฑริการาม
ศธ 04163.124/001
เลขรับ : บท 1
26ผอ.วณิชชา, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารสุข สู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 11
ระหว่างวันที่ 27 - 28 ธ.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/4619
เลขรับ : บท 1262
27ครูอัญชนา
ประชุมการจัดหา ทุนการศึกษา
วันที่ 25 ธ.ค. 61
ณ มูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย

เลขรับ : บท 1261
28ครูณิชกานต์
มาตรฐานการตรวจข้อสอบ อัตนัยสำหรับครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
ระหว่างวันที่ 21 - 24 ธ.ค. 61
ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
สทศ.0001/ว 366
เลขรับ : บค 1148
29ครูโกวิท
ประชุมจับสลากแบ่งสายกีฬา
วันที่ 21 ธ.ค. 61
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52506/ว3658
เลขรับ : บท 1250
30ครูวราภรณ์
คณะกรรมการประเมินเพื่อ ให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
วันที่ 18 ธ.ค. 61
ณ ร.ร.วัดบุณฑริการาม
ศธ 04163.124/334
เลขรับ : บค 1211
31ครูวราภรณ์
คณะกรรมการประเมินเพื่อ ให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครู ชำนาญการ
วันที่ 13 ธ.ค. 61
ณ ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
ศธ 04163.118/235
เลขรับ : บค 1203
32ผอ.วณิชชา
ประชุมเครือข่ายสมุย 2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
วันที่ 12 ธ.ค. 61
ณ ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/450
เลขรับ : บท 1215
33นายนันทวิทย์
ประชุมพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน
วันที่ 07 ธ.ค. 61
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/4306
เลขรับ : บค 1197
34ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 06 ธ.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/4318
เลขรับ : บค 1201
35ผอ.วณิชชา
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
วันที่ 03 ธ.ค. 61
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52501.3/ว 3374
เลขรับ : บค 1147
36ผอ.วณิชชา, ครูธิติยา, ครูจารุวรรณ
ประชุมการจัดจ้าง และการควบคุม งานก่อสร้างอาคาร เรียน
ระหว่างวันที่ 29 - 30 พ.ย. 61
ณ โรงแรมแก้วสมุย
37ครูโกวิท
ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลนครเกาะสมุยคัพ
วันที่ 23 พ.ย. 61
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52506/ว 3245
เลขรับ : บท 1090
38ครูโกวิท
ประชุมจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาฟุตซอล
วันที่ 19 พ.ย. 61
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
39ผอ.วณิชชา
การจัดสรรอัตราจ้าง ครูผู้ทรง คุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 15 พ.ย. 61
ณ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/3822
เลขรับ : บค 1058
40ครูอัญชนา
ประชุมมูลนิธิกองทุนการ ศึกษาอำเภอเกาะสมุย
วันที่ 15 พ.ย. 61
ณ มูลนิธิกองทุนฯ

เลขรับ : บท 1083
41ครูธิติยา
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดหา และเบิกจ่ายเช่าอินเทอร์เน็ต
วันที่ 14 พ.ย. 61
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/3976
เลขรับ : บท 1092
42ครูธิติยา
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์รายการ ค่าครุภัณฑ์ระดับก่อนประถม ศึกษา
วันที่ 09 พ.ย. 61
ณ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/3834
เลขรับ : กง 1061
43ครูจันทร์ศิริ
ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจดทัลชุมชน
ระหว่างวันที่ 08 - 12 ต.ค. 61
ณ โรงแรมบรรจงบุรี
สฎ 0013/ว 465
เลขรับ : บค 918
44ผอ.วณิชชา, ครูจันทร์ศิริ, นันทวิทย์
การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ และ School Mapping ระดับจังหวัด
วันที่ 05 ต.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 02122/3452
เลขรับ : บท 922
45ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 28 ก.ย. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/3260
เลขรับ : บค 900
46ครูเจ๊ะหม๊ะ
เทคนิคการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้านการอ่านและ การเขียนภาษาไทย
ระหว่างวันที่ 20 - 21 ก.ย. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/3282
เลขรับ : วก 906
47ครูกัลยา, พรทิพย์ รักนุ้ย
ประชุมความปลอดภัย ทางถนนอำเภอเกาะสมุย
วันที่ 17 ก.ย. 61
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
สฎ 0021.1/ว 332
เลขรับ : บท 903
48ผอ.วณิชชา, ครูดวงทิพย์
ประกันคุณภาพภายใน แนวทางการประเมินใหม่
ระหว่างวันที่ 16 - 17 ก.ย. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/3193
เลขรับ : วก 888
49ผอ.วณิชชา
ประกันคุณภาพภายใน แนวทางการประเมินใหม่ (คณะทำงาน)
วันที่ 14 ก.ย. 61
ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศก์
ศธ 04163/3194
เลขรับ : วก 887
50ผอ.วณิชชา
ประชุมการจัดงาน Samui Festival 2018
วันที่ 12 ก.ย. 61
ณ ห้องประชุมอำเภอเกาะสมุย ชั้น 3
สฎ 0318/1927
เลขรับ : บท 875
หน้า 1 / 7 (ทั้งหมด 330 รายการ)
1  2  3  ...  6  7  หน้าถัดไป