นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
20 - 24 ก.พ. 62
โครงการค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม.
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : โครงการค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ : 20 - 24 ก.พ. 62
สถานที่ : โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม.
ที่หนังสือ : ศธ 04163/458
เลขหนังสือรับ : บค 147
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
21 ก.พ. 62
งานเปิดบ้านสู่ชุมชน Open House รร.ทีปราษฎร์พิทยา
รร.ทีปราษฎร์พิทยา
น.ส.วศิณีย์, นายสมบุญ
ชื่อเรื่อง : งานเปิดบ้านสู่ชุมชน Open House รร.ทีปราษฎร์พิทยา
วันที่ : 21 ก.พ. 62
สถานที่ : รร.ทีปราษฎร์พิทยา
ที่หนังสือ : ศธ 04241.20 075
เลขหนังสือรับ : วก 166
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.วศิณีย์, นายสมบุญ
รายละเอียด :
23 ก.พ. 62
โครงการขยายพันธุ์หม้อข้าว หม้อแกงลิง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ฯ
มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
น.ส.ธิติยา, น.ส.จันทร์ศิริ
ชื่อเรื่อง : โครงการขยายพันธุ์หม้อข้าว หม้อแกงลิง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ฯ
วันที่ : 23 ก.พ. 62
สถานที่ : มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/214
เลขหนังสือรับ : วก 78
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.จันทร์ศิริ
รายละเอียด :
27 ก.พ. - 01 มี.ค. 62
มหกรรมสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภาคใต้ ปี 2562 โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.กัลยา, น.ส.พรทิพย์ รัก
ชื่อเรื่อง : มหกรรมสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภาคใต้ ปี 2562 โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข
วันที่ : 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : สธ 0921.04/ว 139
เลขหนังสือรับ : บท 162
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กัลยา, น.ส.พรทิพย์ รัก
รายละเอียด :
03 - 09 มี.ค. 62
ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
ม.สงขลาฯ
น.ส.ณิชกานต์
ชื่อเรื่อง : ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
วันที่ : 03 - 09 มี.ค. 62
สถานที่ : ม.สงขลาฯ
ที่หนังสือ : สทศ.0001/ว 36
เลขหนังสือรับ : บค 104
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ณิชกานต์
รายละเอียด :
ที่รายการที่หนังสือ
1ผอ.วณิชชา, ครูนันทวิทย์
โครงการ Network Solution For School
วันที่ 13 ก.พ. 62
ณ .......
ทีโอที บภก.2.2(สม)./80
เลขรับ : บท 80
2ครูนิลรัตน์, พิทยา
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนอง สรภัญญะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
วันที่ 13 ก.พ. 62
ณ วัดพัฒนาราม
สฎ 0031 ว15
เลขรับ : บท 57
3ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์, เจ๊ะหม๊ะ, กัลยา, อารีวรรณ, ธิติยา, พรทิพย์ รักนุ้ย, ดวงทิพย์
โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
ระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.พ. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/438
เลขรับ : บท 144
4ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์, เจ๊ะหม๊ะ, กัลยา, อารีวรรณ, ธิติยา, พรทิพย์ รักนุ้ย, ดวงทิพย์
โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
ระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.พ. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/438
เลขรับ : บท 144
5ผอ.วณิชชา
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 09 ก.พ. 62
ณ รร.เมืองสุราษฎร์ธานี
ศธ 02122/495
เลขรับ : บค 151
6ครูปาริตา
การควบคุมป้องกันโรค ในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลและ โรคติดต่อที่ป้องกัน ได้ด้วยวัคซีน
วันที่ 08 ก.พ. 62
ณ โรงแรมวังใต้
ศธ 04163/272
เลขรับ : บท 92
7ผอ.วณิชชา
ประชุมจำทำร่างคณะกรรมการ NT RT
วันที่ 05 ก.พ. 62
ณ ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/037
เลขรับ : วก 118
8ผอ.วณิชชา
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.สฎ.1
วันที่ 31 ม.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/308
เลขรับ : บค 108
9ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์, เจ๊ะหม๊ะ
ประชุมคณะกรรมการสนามสอบ การจัดสอบ O-NET
วันที่ 25 ม.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/196
เลขรับ : วก 71
10ครูบรรพต
ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการ ในการแข่งขันประกวดหนูน้อยอาเซียน, ประกวดร้องเพลง, ประกวดเล่านิทาน
วันที่ 25 ม.ค. 62
ณ ศพด.ประภาตธรรมคุณ ท.4 วัดสว่างอารมณ์

เลขรับ : บค 70
11ผอ.วณิชชา
การประชุมชี้แจงการบริหาร การจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วันที่ 14 ม.ค. 62
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.1
ศธ 04163/41
เลขรับ : วก 18
12ครูบรรพต
ร่วมส่งชุดการแสดง วันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 12 ม.ค. 62
ณ ลานจอดรถหน้าทอน
สฎ 52506/ว 3475
เลขรับ : บท 1209
13ผอ.วณิชชา
ประชุมจัดงานวันครู
วันที่ 11 ม.ค. 62
ณ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
01/2562
เลขรับ : บท 30
14ครูบรรพต
ประชุมครูนาฏศิลป์ งานวันครู
วันที่ 03 ม.ค. 62
ณ ร.ร.วัดบุณฑริการาม
ศธ 04163.124/001
เลขรับ : บท 1
15ผอ.วณิชชา, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารสุข สู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 11
ระหว่างวันที่ 27 - 28 ธ.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/4619
เลขรับ : บท 1262
16ครูอัญชนา
ประชุมการจัดหา ทุนการศึกษา
วันที่ 25 ธ.ค. 61
ณ มูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย

เลขรับ : บท 1261
17ครูณิชกานต์
มาตรฐานการตรวจข้อสอบ อัตนัยสำหรับครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
ระหว่างวันที่ 21 - 24 ธ.ค. 61
ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
สทศ.0001/ว 366
เลขรับ : บค 1148
18ครูโกวิท
ประชุมจับสลากแบ่งสายกีฬา
วันที่ 21 ธ.ค. 61
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52506/ว3658
เลขรับ : บท 1250
19ครูวราภรณ์
คณะกรรมการประเมินเพื่อ ให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
วันที่ 18 ธ.ค. 61
ณ ร.ร.วัดบุณฑริการาม
ศธ 04163.124/334
เลขรับ : บค 1211
20ครูวราภรณ์
คณะกรรมการประเมินเพื่อ ให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครู ชำนาญการ
วันที่ 13 ธ.ค. 61
ณ ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
ศธ 04163.118/235
เลขรับ : บค 1203
21ผอ.วณิชชา
ประชุมเครือข่ายสมุย 2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
วันที่ 12 ธ.ค. 61
ณ ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/450
เลขรับ : บท 1215
22นายนันทวิทย์
ประชุมพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน
วันที่ 07 ธ.ค. 61
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/4306
เลขรับ : บค 1197
23ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 06 ธ.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/4318
เลขรับ : บค 1201
24ผอ.วณิชชา
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
วันที่ 03 ธ.ค. 61
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52501.3/ว 3374
เลขรับ : บค 1147
25ผอ.วณิชชา, ครูธิติยา, ครูจารุวรรณ
ประชุมการจัดจ้าง และการควบคุม งานก่อสร้างอาคาร เรียน
ระหว่างวันที่ 29 - 30 พ.ย. 61
ณ โรงแรมแก้วสมุย
26ครูโกวิท
ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลนครเกาะสมุยคัพ
วันที่ 23 พ.ย. 61
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52506/ว 3245
เลขรับ : บท 1090
27ครูโกวิท
ประชุมจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาฟุตซอล
วันที่ 19 พ.ย. 61
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
28ผอ.วณิชชา
การจัดสรรอัตราจ้าง ครูผู้ทรง คุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 15 พ.ย. 61
ณ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/3822
เลขรับ : บค 1058
29ครูอัญชนา
ประชุมมูลนิธิกองทุนการ ศึกษาอำเภอเกาะสมุย
วันที่ 15 พ.ย. 61
ณ มูลนิธิกองทุนฯ

เลขรับ : บท 1083
30ครูธิติยา
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดหา และเบิกจ่ายเช่าอินเทอร์เน็ต
วันที่ 14 พ.ย. 61
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/3976
เลขรับ : บท 1092
31ครูธิติยา
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์รายการ ค่าครุภัณฑ์ระดับก่อนประถม ศึกษา
วันที่ 09 พ.ย. 61
ณ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/3834
เลขรับ : กง 1061
32ครูจันทร์ศิริ
ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจดทัลชุมชน
ระหว่างวันที่ 08 - 12 ต.ค. 61
ณ โรงแรมบรรจงบุรี
สฎ 0013/ว 465
เลขรับ : บค 918
33ผอ.วณิชชา, ครูจันทร์ศิริ, นันทวิทย์
การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ และ School Mapping ระดับจังหวัด
วันที่ 05 ต.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 02122/3452
เลขรับ : บท 922
34ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 28 ก.ย. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/3260
เลขรับ : บค 900
35ครูเจ๊ะหม๊ะ
เทคนิคการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้านการอ่านและ การเขียนภาษาไทย
ระหว่างวันที่ 20 - 21 ก.ย. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/3282
เลขรับ : วก 906
36ครูกัลยา, พรทิพย์ รักนุ้ย
ประชุมความปลอดภัย ทางถนนอำเภอเกาะสมุย
วันที่ 17 ก.ย. 61
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
สฎ 0021.1/ว 332
เลขรับ : บท 903
37ผอ.วณิชชา, ครูดวงทิพย์
ประกันคุณภาพภายใน แนวทางการประเมินใหม่
ระหว่างวันที่ 16 - 17 ก.ย. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/3193
เลขรับ : วก 888
38ผอ.วณิชชา
ประกันคุณภาพภายใน แนวทางการประเมินใหม่ (คณะทำงาน)
วันที่ 14 ก.ย. 61
ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศก์
ศธ 04163/3194
เลขรับ : วก 887
39ผอ.วณิชชา
ประชุมการจัดงาน Samui Festival 2018
วันที่ 12 ก.ย. 61
ณ ห้องประชุมอำเภอเกาะสมุย ชั้น 3
สฎ 0318/1927
เลขรับ : บท 875
40ผอ.วณิชชา
ประชุมคณะกรรมตรวจสอบผล การจัดการศึกษา ของโรงเรียนในอำเภอเกาะพงัน
วันที่ 12 ก.ย. 61
ณ ร.ร.วัดแจ้ง
ศธ 04163.132/296
41ครูอาภาภรณ์, ปาริตา
การนำหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ไปสู่การปฏิบัติ
วันที่ 10 ก.ย. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/2987
เลขรับ : วก 835
42ครูนันทวิทย์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เยาวชน รักษ์พงไพร
ระหว่างวันที่ 05 - 07 ก.ย. 61
ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ
ศธ 4008/ว 2061
43ครูณิชกานต์
สานต่อที่พ่อให้ด้วย สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ
ระหว่างวันที่ 01 - 02 ก.ย. 61
ณ โรงแรมวังใต้
ศธ 04163/2165
เลขรับ : วก 589
44ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 30 - 31 ส.ค. 61
ณ กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04163/2926
เลขรับ : บท 811
45ครูนิลรัตน์, พงศธร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ และรับมอบสื่อการเรียนรู้ โครงการสื่อการสอน โปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
วันที่ 21 ส.ค. 61
ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ศธ 04163/2812
เลขรับ : วก 776
46ครูจิราพรรณ
อบรมและเสวนา การสร้างจิตสำนึก เพื่อการจัดการขยะที่ยั่งยืนฯ
วันที่ 17 ส.ค. 61
ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52505/ว 2149
เลขรับ : บท 763
47ผอ.วณิชชา, ครูกัณย์ลภัส, ธิติยา, จารุวรรณ, อารีวรรณ
ปรับฐานความคิด “การกระทำที่ถือเป็น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”
วันที่ 17 ส.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/2777
เลขรับ : กง 787
48ครูจิราพรรณ, ธิติยา
การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไป
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ส.ค. 61
ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52505/ว 1887
เลขรับ : บท 696
49ผอ.วณิชชา
การจัดสรรอัตรากำลัง ข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาที่ว่าง จากผลการเกษียณราชการ
วันที่ 14 ส.ค. 61
ณ ห้องมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/2753
เลขรับ : บค 768
50ครูนิลรัตน์, กัลยา
การอบรมตามโครงการ การพัฒนาทักษะการ ช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา ทางการเรียน
วันที่ 10 ส.ค. 61
ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท
ศธ04163/2625
เลขรับ : บท 726
หน้า 1 / 7 (ทั้งหมด 322 รายการ)
1  2  3  ...  6  7  หน้าถัดไป