นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
16 - 18 ก.ย. 62
การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
วันที่ : 16 - 18 ก.ย. 62
สถานที่ : ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2853
เลขหนังสือรับ : บค 874
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
19 ก.ย. 62
การประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ
รร.วัดประเดิม
นางวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : การประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ
วันที่ : 19 ก.ย. 62
สถานที่ : รร.วัดประเดิม
ที่หนังสือ : ศธ 04163.125/ว 221
เลขหนังสือรับ : บค 877
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์
รายละเอียด :
25 ก.ย. 62
ซักซ้อมการประเมิน สถานศึกษาที่สมัครใจ และพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางวณิชชา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : ซักซ้อมการประเมิน สถานศึกษาที่สมัครใจ และพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่
วันที่ : 25 ก.ย. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2889
เลขหนังสือรับ : วก 880
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
26 ก.ย. 62
รับมอบโล่รางวัลและ ป้ายรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับยอดเยี่ยม
โรงแรมบรรจงบุรี
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : รับมอบโล่รางวัลและ ป้ายรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับยอดเยี่ยม
วันที่ : 26 ก.ย. 62
สถานที่ : โรงแรมบรรจงบุรี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2667
เลขหนังสือรับ : บท 814
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
26 - 27 ก.ย. 62
การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
ยังไม่ระบุ
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
วันที่ : 26 - 27 ก.ย. 62
สถานที่ : ยังไม่ระบุ
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2853
เลขหนังสือรับ : บค 874
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
28 - 29 ต.ค. 62
กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
วันที่ : 28 - 29 ต.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : อว 8393(30)/2/584
เลขหนังสือรับ : วก 439
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
ที่รายการที่หนังสือ
1ครูกัลยา
รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2562
วันที่ 13 ก.ย. 62
ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
รง 0504/ว 5065
เลขรับ : บท 863
2ผอ.วณิชชา
ประชุมปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 06 ก.ย. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2722
เลขรับ : วก 829
3ครูอารีวรรณ, ครูอธิดา
น้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ 26 ส.ค. 62
ณ รร.บ้านตาขุนวิทยา
ศธ 04163/2592
เลขรับ : วก 798
4ครูนันทวิทย์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคลังข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ระหว่างวันที่ 26 - 28 ส.ค. 62
ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ศธ 04163/2664
เลขรับ : บค 815
5ผอ.วณิชชา
ขอเชิญประชุม การจัดงานเกษียณ อายุราชการ
วันที่ 20 ส.ค. 62
ณ รร.เกาะสมุย
ศธ 04163.095/122
เลขรับ : บท 800
6ครูนิลรัตน์
อบรมเชิงปฏิบัติการ ยุติความรุยแรงต่อเด็ก และสตรี
วันที่ 20 ส.ค. 62
ณ รพ.เกาะสมุย
สฎ 0032.218/ว 2987
เลขรับ : บท 789
7ครูจันทร์ศิริ, ธิติยา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพการจัดการ เรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
ระหว่างวันที่ 19 - 20 ส.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2535
เลขรับ : วก 778
8ผอ.วณิชชา
ประชุมเครือข่ายสมุย 2
วันที่ 19 ส.ค. 62
ณ รร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/347
เลขรับ : วก 791
9ครูกัลยา, พรทิพย์ รักนุ้ย, วศิณีย์
ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ
ระหว่างวันที่ 18 - 20 ส.ค. 62
ณ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สฎ 0032.014/ว 962
เลขรับ : บท 730
10ครูจิราพรรณ
พิธีเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช พิธีบรมราชาพิเษก
วันที่ 16 ส.ค. 62
ณ บริเวณบ้านดอนทราย
สฎ 0014.2/ว 6020
เลขรับ : บท 772
11ครูนันทวิทย์
ขอเชิญประชุมการใช้ โปรแกรมแบบฟอร์ม อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
วันที่ 15 ส.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2463
เลขรับ : บค 752
12ครูณิชกานต์, วศิณีย์, จารุวรรณ
พัฒนาการอ่านการเขียน สู่ทักษะการคิดขั้นสูง
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ส.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2475
เลขรับ : วก 746
13ผอ.วณิชชา
การจัดสรรอัตราข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่จะว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 13 ส.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2481
เลขรับ : บค 761
14ครูอัญชนา, นันทวิทย์
รับหมวกกันน็อคที่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วันที่ 13 ส.ค. 62
ณ รร.วัดสว่างอารมณ์
15ผอ.วณิชชา
ทำ MOU เรื่องหมวกกันน็อก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้ปกครองนักเรียน 3 คน
วันที่ 09 ส.ค. 62
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
16ครูวราภรณ์
ผู้เชี่ยวชาญเป็นกรรมการประเมิน ให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ
วันที่ 06 ส.ค. 62
ณ รร.วัดนาราเจริญสุข
ศธ 04163.118/147
เลขรับ : 694
17ผอ.วณิชชา, ครูกัลยา
รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล ระดับประเทศ การขยายผลรูปแบบการพัฒนา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs
ระหว่างวันที่ 05 - 06 ส.ค. 62
ณ โรงเรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี
สธ 1005.3/ว 9510
เลขรับ : 685
18ครูพรทิพย์ รักนุ้ย, ธิติยา
ประชุมโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 05 - 06 ส.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2410
19ครูภาวิณี, เตือนใจ, ดวงทิพย์
การประชุมชี้แจงและติดตาม สนับสนุนโรงเรียนนำร่อง ขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ Electronic–learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ให้สอนเพศวิถีศึกษา
วันที่ 02 ส.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2360
เลขรับ : 705
20ผอ.วณิชชา
ประชุมสัมมนา เชิงปฎิบัติการประกัน คุณภาพภายใน เตรียมความพร้อมการประกัน คุณภาพภายนอกรอบสี่
ระหว่างวันที่ 01 - 03 ส.ค. 62
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส
ศธ 04163/2388
เลขรับ : 699
21ผอ.วณิชชา
อบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข ประจำปี 2562
วันที่ 01 ส.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/2240
เลขรับ : 696
22ผอ.วณิชชา, ครูจารุวรรณ, พรทิพย์ เผ่า, สมบุญ, ปภานัน, นพนินทร์, วิรัญดา, ภิรดาพร, อธิดา, สุธิดา
ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและ ไม่ทนต่อการทุจริต
วันที่ 31 ก.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2114
เลขรับ : บค 635
23ครูภาวิณี, เตือนใจ, ดวงทิพย์
การประชุมชี้แจงและติดตาม สนับสนุนโรงเรียนนำร่อง ขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ Electronic–learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ให้สอนเพศวิถีศึกษา
วันที่ 30 ก.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2360
เลขรับ : 705
24ครูพงศธร, จันทร์ศิริ, นันทวิทย์
การผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทน ต่อการทุจริต
วันที่ 27 ก.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2324
เลขรับ : 686
25ครูนิลรัตน์
พัฒนาการจัดระบบงานและ กิจกรรมแนะแนวให้ คำปรึกษาและฝึกอบรม แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
ระหว่างวันที่ 23 - 24 ก.ค. 62
ณ โรงแรมสยามธานี
ศธ 04163/2233
เลขรับ : บท 658
26ครูนพนรินทร์
พัฒนาทักษะเอาตัวรอด ในภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติ และภัยต่างๆ
ระหว่างวันที่ 19 - 20 ก.ค. 62
ณ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
ศธ 04163/2053
เลขรับ : บท 626
27ครูโกวิท
การอบรมลูกเสือต้านภัยยา เสพติดในสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ค. 62
ณ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
ศธ 04163/2047
เลขรับ : บท 621
28ครูวราภรณ์
พัฒนาระบบนิเทศ ภายในสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2069
เลขรับ : วก 637
29ครูวราภรณ์, ครูดวงทิพย์
จัดทำฐานข้อมูลโรงเรียน โครงการโรงเรียนสุจริต
วันที่ 04 ก.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/1970
เลขรับ : บท 597
30ครูกัลยา
ร่วมการจัดกิจกรรม อย.น้อยในโรงเรียน
วันที่ 03 ก.ค. 62
ณ สถานีรายงานสมุย
สฎ 52505/ว1685
เลขรับ : บท 600
31ครูบรรพต
ขอความอนุเคราะห์ วงดุริยางค์การแข่งขัน กีฬาสี ประจำปี 2562
วันที่ 26 มิ.ย. 62
ณ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย

เลขรับ : บท 446
32ครูพรทิพย์ เผ่าจินดา, ครูภิรดาพร
ประชุมโครงการ To Be Number One
วันที่ 21 มิ.ย. 62
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52507/ว 1630
เลขรับ : บท 538
33ครูโกวิท
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”
ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิ.ย. 62
ณ วัดพัฒนาราม
ศธ 04163/1725
เลขรับ : บท 507
34ผอ.วณิชชา
การประเมินสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติงานใหหน้าที่ของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 17 มิ.ย. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/1874
เลขรับ : บค 530
35ผอ.วณิชชา, ครูนันทวิทย์
ประชุมวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศของ สพป.สฎ.๑ ฐานข้อมูล Big data
วันที่ 14 มิ.ย. 62
ณ ร้านเรือนไทยในบาง
ศธ 04163/1828
เลขรับ : บท 534
36ผอ.วณิชชา
ประชุมทุนการศึกษา มูลนิธิกองทุนการศึกษา อำเภอเกาะสมุย
วันที่ 13 มิ.ย. 62
ณ มูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย
2/2562
เลขรับ : กง 533
37ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ทุนการศึกษา มูลนิธิประภาตธรรมคุณ
วันที่ 10 มิ.ย. 62
ณ วัดสว่างอารมณ์
38ครูอาภาภรณ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เฉพาะทางโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย
ระหว่างวันที่ 06 - 07 มิ.ย. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/1576
เลขรับ : วก 448
39ผอ.วณิชชา
การประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสี่
วันที่ 06 มิ.ย. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/1703
เลขรับ : วก 491
40ครูโกวิท, ครูพรทิพย์ เผ่าจินดา
อบรมความรู้ด้านยาเสพติด ในโรงเรียน
วันที่ 05 มิ.ย. 62
ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง
41ผอ.วณิชชา
ประชุมเครือข่ายสมุย 2
วันที่ 05 มิ.ย. 62
ณ รร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/238
เลขรับ : วก 499
42ครูโกวิท
ประชุมชี้แจงการจัด การแข่งขันกรีฑา อำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2562
วันที่ 29 พ.ค. 62
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52506/ว 1356
เลขรับ : บท 441
43ผอ.วณิชชา
ประชุมวิชาการการพัฒนา สุขภาพเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียน รอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562
ระหว่างวันที่ 28 - 29 พ.ค. 62
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
สธ 0923.04/ว 1698
เลขรับ : บท 240
44ครูโกวิท
ประชุมโครงการอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 28 พ.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/1580
เลขรับ : บค 450
45ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 25 - 26 พ.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/1539
เลขรับ : บค 427
46ครูพงศธร, จันทร์ศิริ
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
ระหว่างวันที่ 19 - 20 พ.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/1503
47ครูวิรัญดา
ประชุมพัฒนาทักษะสมอง ส่วนหน้าเด็กปฐมวัย (Executive Function EF)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 พ.ค. 62
ณ โรงแรมเคพาร์ค
ศธ 02122/1620
48ครูธิติยา
ประชุมพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนรวม อย่างมีคุณภาพ
ระหว่างวันที่ 13 - 14 พ.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/1313
49ผอ.วณิชชา
ขอเชิญประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 07 - 08 พ.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/1354
50ครูอธิดา, ภิรดาพร
การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย
วันที่ 19 เม.ย. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/925
เลขรับ : วก 270
หน้า 1 / 8 (ทั้งหมด 383 รายการ)
1  2  3  ...  7  8  หน้าถัดไป