นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
15 พ.ย. 62
การสะท้อนบทเรียน การจัดการเรียนการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
โรงแรทแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : การสะท้อนบทเรียน การจัดการเรียนการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
วันที่ : 15 พ.ย. 62
สถานที่ : โรงแรทแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3432
เลขหนังสือรับ : วก 1064
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
30 พ.ย. 62
เชิญประชุมโครงการพัฒนา โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 4 ภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการพัฒนาครู รุ่นใหม่
โรงแรมออร์คิด ริเวอร์วิว
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : เชิญประชุมโครงการพัฒนา โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 4 ภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการพัฒนาครู รุ่นใหม่
วันที่ : 30 พ.ย. 62
สถานที่ : โรงแรมออร์คิด ริเวอร์วิว
ที่หนังสือ : กสศ.ว. 06/00099/2562
เลขหนังสือรับ : บค 1074
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
ที่รายการที่หนังสือ
1ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์, ครูดวงทิพย์, ธิติยา, พรทิพย์ รัก, วศิณีย์
การประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนา สถานศึกษาของโรงเรียน ในเครือข่ายสมุย 2
ระหว่างวันที่ 02 - 03 พ.ย. 62
ณ รร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/443
เลขรับ : วก 1009
2ครูธิติยา, ดวงทิพย์
กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
ระหว่างวันที่ 28 - 29 ต.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
อว 8393(30)/2/584
เลขรับ : วก 439
3ผอ.วณิชชา, ครูธิติยา, ดวงทิพย์
ประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 4 ปี(พ.ศ.2562-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ต.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/3086
4ผอ.วณิชชา
ประชุมปฏิบัติการ จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 10 - 12 ต.ค. 62
ณ รร.มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปารีสอร์ท จ. กระบี่
ศธ 04163/3029
เลขรับ : 925
5ครูวราภรณ์, วรากร, อาภาภรณ์
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
วันที่ 09 ต.ค. 62
ณ รร.บ้านแหลมหอย
ศธ 04163/3024
เลขรับ : 921
6ครูจันทร์ศิริ
การอบรมการจัดการ ศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ(DLIT)
วันที่ 04 ต.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/3064
7ผอ.วณิชชา
รับมอบโล่รางวัลและ ป้ายรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับยอดเยี่ยม
วันที่ 26 ก.ย. 62
ณ โรงแรมบรรจงบุรี
ศธ 04163/2667
เลขรับ : บท 814
8ผอ.วณิชชา, ครูดวงทิพย์
ซักซ้อมการประเมิน สถานศึกษาที่สมัครใจ และพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่
วันที่ 25 ก.ย. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2889
เลขรับ : วก 880
9ครูนันทวิทย์
การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
ระหว่างวันที่ 24 - 25 ก.ย. 62
ณ ยังไม่ระบุ
ศธ 04163/2977
เลขรับ : บค 899
10ครูวราภรณ์
การประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ
วันที่ 19 ก.ย. 62
ณ รร.วัดประเดิม
ศธ 04163.125/ว 221
เลขรับ : บค 877
11ครูนันทวิทย์
การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ก.ย. 62
ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ศธ 04163/2853
เลขรับ : บค 874
12ครูกัลยา
รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2562
วันที่ 13 ก.ย. 62
ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
รง 0504/ว 5065
เลขรับ : บท 863
13ผอ.วณิชชา
ประชุมปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 06 ก.ย. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2722
เลขรับ : วก 829
14ครูอารีวรรณ, ครูอธิดา
น้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ 26 ส.ค. 62
ณ รร.บ้านตาขุนวิทยา
ศธ 04163/2592
เลขรับ : วก 798
15ครูนันทวิทย์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคลังข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ระหว่างวันที่ 26 - 28 ส.ค. 62
ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ศธ 04163/2664
เลขรับ : บค 815
16ผอ.วณิชชา
ขอเชิญประชุม การจัดงานเกษียณ อายุราชการ
วันที่ 20 ส.ค. 62
ณ รร.เกาะสมุย
ศธ 04163.095/122
เลขรับ : บท 800
17ครูนิลรัตน์
อบรมเชิงปฏิบัติการ ยุติความรุยแรงต่อเด็ก และสตรี
วันที่ 20 ส.ค. 62
ณ รพ.เกาะสมุย
สฎ 0032.218/ว 2987
เลขรับ : บท 789
18ครูจันทร์ศิริ, ธิติยา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพการจัดการ เรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
ระหว่างวันที่ 19 - 20 ส.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2535
เลขรับ : วก 778
19ผอ.วณิชชา
ประชุมเครือข่ายสมุย 2
วันที่ 19 ส.ค. 62
ณ รร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/347
เลขรับ : วก 791
20ครูกัลยา, พรทิพย์ รักนุ้ย, วศิณีย์
ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ
ระหว่างวันที่ 18 - 20 ส.ค. 62
ณ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สฎ 0032.014/ว 962
เลขรับ : บท 730
21ครูจิราพรรณ
พิธีเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช พิธีบรมราชาพิเษก
วันที่ 16 ส.ค. 62
ณ บริเวณบ้านดอนทราย
สฎ 0014.2/ว 6020
เลขรับ : บท 772
22ครูนันทวิทย์
ขอเชิญประชุมการใช้ โปรแกรมแบบฟอร์ม อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
วันที่ 15 ส.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2463
เลขรับ : บค 752
23ครูณิชกานต์, วศิณีย์, จารุวรรณ
พัฒนาการอ่านการเขียน สู่ทักษะการคิดขั้นสูง
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ส.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2475
เลขรับ : วก 746
24ผอ.วณิชชา
การจัดสรรอัตราข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่จะว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 13 ส.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2481
เลขรับ : บค 761
25ครูอัญชนา, นันทวิทย์
รับหมวกกันน็อคที่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วันที่ 13 ส.ค. 62
ณ รร.วัดสว่างอารมณ์
26ผอ.วณิชชา
ทำ MOU เรื่องหมวกกันน็อก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้ปกครองนักเรียน 3 คน
วันที่ 09 ส.ค. 62
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
27ครูวราภรณ์
ผู้เชี่ยวชาญเป็นกรรมการประเมิน ให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ
วันที่ 06 ส.ค. 62
ณ รร.วัดนาราเจริญสุข
ศธ 04163.118/147
เลขรับ : 694
28ผอ.วณิชชา, ครูกัลยา
รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล ระดับประเทศ การขยายผลรูปแบบการพัฒนา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs
ระหว่างวันที่ 05 - 06 ส.ค. 62
ณ โรงเรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี
สธ 1005.3/ว 9510
เลขรับ : 685
29ครูพรทิพย์ รักนุ้ย, ธิติยา
ประชุมโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 05 - 06 ส.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2410
30ครูภาวิณี, เตือนใจ, ดวงทิพย์
การประชุมชี้แจงและติดตาม สนับสนุนโรงเรียนนำร่อง ขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ Electronic–learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ให้สอนเพศวิถีศึกษา
วันที่ 02 ส.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2360
เลขรับ : 705
31ผอ.วณิชชา
ประชุมสัมมนา เชิงปฎิบัติการประกัน คุณภาพภายใน เตรียมความพร้อมการประกัน คุณภาพภายนอกรอบสี่
ระหว่างวันที่ 01 - 03 ส.ค. 62
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส
ศธ 04163/2388
เลขรับ : 699
32ผอ.วณิชชา
อบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข ประจำปี 2562
วันที่ 01 ส.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/2240
เลขรับ : 696
33ผอ.วณิชชา, ครูจารุวรรณ, พรทิพย์ เผ่า, สมบุญ, ปภานัน, นพนินทร์, วิรัญดา, ภิรดาพร, อธิดา, สุธิดา
ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและ ไม่ทนต่อการทุจริต
วันที่ 31 ก.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2114
เลขรับ : บค 635
34ครูภาวิณี, เตือนใจ, ดวงทิพย์
การประชุมชี้แจงและติดตาม สนับสนุนโรงเรียนนำร่อง ขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ Electronic–learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ให้สอนเพศวิถีศึกษา
วันที่ 30 ก.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2360
เลขรับ : 705
35ครูพงศธร, จันทร์ศิริ, นันทวิทย์
การผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทน ต่อการทุจริต
วันที่ 27 ก.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2324
เลขรับ : 686
36ครูนิลรัตน์
พัฒนาการจัดระบบงานและ กิจกรรมแนะแนวให้ คำปรึกษาและฝึกอบรม แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
ระหว่างวันที่ 23 - 24 ก.ค. 62
ณ โรงแรมสยามธานี
ศธ 04163/2233
เลขรับ : บท 658
37ครูนพนรินทร์
พัฒนาทักษะเอาตัวรอด ในภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติ และภัยต่างๆ
ระหว่างวันที่ 19 - 20 ก.ค. 62
ณ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
ศธ 04163/2053
เลขรับ : บท 626
38ครูโกวิท
การอบรมลูกเสือต้านภัยยา เสพติดในสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ค. 62
ณ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
ศธ 04163/2047
เลขรับ : บท 621
39ครูวราภรณ์
พัฒนาระบบนิเทศ ภายในสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2069
เลขรับ : วก 637
40ครูวราภรณ์, ครูดวงทิพย์
จัดทำฐานข้อมูลโรงเรียน โครงการโรงเรียนสุจริต
วันที่ 04 ก.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/1970
เลขรับ : บท 597
41ครูกัลยา
ร่วมการจัดกิจกรรม อย.น้อยในโรงเรียน
วันที่ 03 ก.ค. 62
ณ สถานีรายงานสมุย
สฎ 52505/ว1685
เลขรับ : บท 600
42ครูบรรพต
ขอความอนุเคราะห์ วงดุริยางค์การแข่งขัน กีฬาสี ประจำปี 2562
วันที่ 26 มิ.ย. 62
ณ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย

เลขรับ : บท 446
43ครูพรทิพย์ เผ่าจินดา, ครูภิรดาพร
ประชุมโครงการ To Be Number One
วันที่ 21 มิ.ย. 62
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52507/ว 1630
เลขรับ : บท 538
44ครูโกวิท
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”
ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิ.ย. 62
ณ วัดพัฒนาราม
ศธ 04163/1725
เลขรับ : บท 507
45ผอ.วณิชชา
การประเมินสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติงานใหหน้าที่ของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 17 มิ.ย. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/1874
เลขรับ : บค 530
46ผอ.วณิชชา, ครูนันทวิทย์
ประชุมวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศของ สพป.สฎ.๑ ฐานข้อมูล Big data
วันที่ 14 มิ.ย. 62
ณ ร้านเรือนไทยในบาง
ศธ 04163/1828
เลขรับ : บท 534
47ผอ.วณิชชา
ประชุมทุนการศึกษา มูลนิธิกองทุนการศึกษา อำเภอเกาะสมุย
วันที่ 13 มิ.ย. 62
ณ มูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย
2/2562
เลขรับ : กง 533
48ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ทุนการศึกษา มูลนิธิประภาตธรรมคุณ
วันที่ 10 มิ.ย. 62
ณ วัดสว่างอารมณ์
49ครูอาภาภรณ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เฉพาะทางโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย
ระหว่างวันที่ 06 - 07 มิ.ย. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/1576
เลขรับ : วก 448
50ผอ.วณิชชา
การประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสี่
วันที่ 06 มิ.ย. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/1703
เลขรับ : วก 491
หน้า 1 / 8 (ทั้งหมด 390 รายการ)
1  2  3  ...  7  8  หน้าถัดไป