นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุล
ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
13 ธ.ค. 62
ประชุมผู้บริหาร
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางอัญชนา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหาร
วันที่ : 13 ธ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3805
เลขหนังสือรับ : วก 1181
ผู้รับผิดชอบ : นางอัญชนา
รายละเอียด :
16 ธ.ค. 62
การนิเทศการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ครู.............
ชื่อเรื่อง : การนิเทศการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
วันที่ : 16 ธ.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : วก 1106
ผู้รับผิดชอบ : ครู.............
รายละเอียด :
18 ธ.ค. 62
ประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โรงแรมนิภาการ์เด้นท์
นางวราภรณ์, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ : 18 ธ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมนิภาการ์เด้นท์
ที่หนังสือ : มศ 0004/(ว) 5010
เลขหนังสือรับ : วก 1127
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
19 ธ.ค. 62
การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนคุณภาพของ สพป.
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ครู.............
ชื่อเรื่อง : การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนคุณภาพของ สพป.
วันที่ : 19 ธ.ค. 62
สถานที่ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : วก 1106
ผู้รับผิดชอบ : ครู.............
รายละเอียด :
23 ธ.ค. 62
ประชุมการจัดแข่งขัน กีฬาเทศบาลนคร เกาะสมุยคัพ
เทศบาลนครเกาะสมุย
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดแข่งขัน กีฬาเทศบาลนคร เกาะสมุยคัพ
วันที่ : 23 ธ.ค. 62
สถานที่ : เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 3665
เลขหนังสือรับ : บท 1139
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
ที่รายการที่หนังสือ
1ครูธิติยา
ประชุมเตรียมการ จัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2564
วันที่ 06 ธ.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/3676
เลขรับ : กง 1157
2ผอ.วณิชชา
เชิญประชุมโครงการพัฒนา โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 4 ภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการพัฒนาครู รุ่นใหม่
วันที่ 30 พ.ย. 62
ณ โรงแรมออร์คิด ริเวอร์วิว
กสศ.ว. 06/00099/2562
เลขรับ : บค 1074
3ครูโกวิท, อารีวรรณ
ประชุม “โรงเรียนสร้างพลเมือง ห้องเรียนประชาธิปไตย”
วันที่ 28 พ.ย. 62
ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวสมุย
162/2562
เลขรับ : บท 1138
4ผอ.วณิชชา
การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา
วันที่ 27 พ.ย. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/3506
5ครูพรทิพย์ เผ่าจินดา
ประชุมและรับฟังคำชี้แจง การประเมินโครงการ สถานศึกษาสีขาวฯ
วันที่ 22 พ.ย. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/3580
เลขรับ : บท 1120
6ครูโกวิท
การสะท้อนบทเรียน การจัดการเรียนการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
วันที่ 15 พ.ย. 62
ณ โรงแรทแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช
ศธ 04163/3432
เลขรับ : วก 1064
7ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์, ครูดวงทิพย์, ธิติยา, พรทิพย์ รัก, วศิณีย์
การประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนา สถานศึกษาของโรงเรียน ในเครือข่ายสมุย 2
ระหว่างวันที่ 02 - 03 พ.ย. 62
ณ รร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/443
เลขรับ : วก 1009
8ครูธิติยา, ดวงทิพย์
กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
ระหว่างวันที่ 28 - 29 ต.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
อว 8393(30)/2/584
เลขรับ : วก 439
9ผอ.วณิชชา, ครูธิติยา, ดวงทิพย์
ประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 4 ปี(พ.ศ.2562-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ต.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/3086
10ผอ.วณิชชา
ประชุมปฏิบัติการ จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 10 - 12 ต.ค. 62
ณ รร.มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปารีสอร์ท จ. กระบี่
ศธ 04163/3029
เลขรับ : 925
11ครูวราภรณ์, วรากร, อาภาภรณ์
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
วันที่ 09 ต.ค. 62
ณ รร.บ้านแหลมหอย
ศธ 04163/3024
เลขรับ : 921
12ครูจันทร์ศิริ
การอบรมการจัดการ ศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ(DLIT)
วันที่ 04 ต.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/3064
13ผอ.วณิชชา
รับมอบโล่รางวัลและ ป้ายรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับยอดเยี่ยม
วันที่ 26 ก.ย. 62
ณ โรงแรมบรรจงบุรี
ศธ 04163/2667
เลขรับ : บท 814
14ผอ.วณิชชา, ครูดวงทิพย์
ซักซ้อมการประเมิน สถานศึกษาที่สมัครใจ และพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่
วันที่ 25 ก.ย. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2889
เลขรับ : วก 880
15ครูนันทวิทย์
การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
ระหว่างวันที่ 24 - 25 ก.ย. 62
ณ ยังไม่ระบุ
ศธ 04163/2977
เลขรับ : บค 899
16ครูวราภรณ์
การประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ
วันที่ 19 ก.ย. 62
ณ รร.วัดประเดิม
ศธ 04163.125/ว 221
เลขรับ : บค 877
17ครูนันทวิทย์
การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ก.ย. 62
ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ศธ 04163/2853
เลขรับ : บค 874
18ครูกัลยา
รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2562
วันที่ 13 ก.ย. 62
ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
รง 0504/ว 5065
เลขรับ : บท 863
19ผอ.วณิชชา
ประชุมปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 06 ก.ย. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2722
เลขรับ : วก 829
20ครูอารีวรรณ, ครูอธิดา
น้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ 26 ส.ค. 62
ณ รร.บ้านตาขุนวิทยา
ศธ 04163/2592
เลขรับ : วก 798
21ครูนันทวิทย์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคลังข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ระหว่างวันที่ 26 - 28 ส.ค. 62
ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ศธ 04163/2664
เลขรับ : บค 815
22ผอ.วณิชชา
ขอเชิญประชุม การจัดงานเกษียณ อายุราชการ
วันที่ 20 ส.ค. 62
ณ รร.เกาะสมุย
ศธ 04163.095/122
เลขรับ : บท 800
23ครูนิลรัตน์
อบรมเชิงปฏิบัติการ ยุติความรุยแรงต่อเด็ก และสตรี
วันที่ 20 ส.ค. 62
ณ รพ.เกาะสมุย
สฎ 0032.218/ว 2987
เลขรับ : บท 789
24ครูจันทร์ศิริ, ธิติยา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพการจัดการ เรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
ระหว่างวันที่ 19 - 20 ส.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2535
เลขรับ : วก 778
25ผอ.วณิชชา
ประชุมเครือข่ายสมุย 2
วันที่ 19 ส.ค. 62
ณ รร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/347
เลขรับ : วก 791
26ครูกัลยา, พรทิพย์ รักนุ้ย, วศิณีย์
ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ
ระหว่างวันที่ 18 - 20 ส.ค. 62
ณ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สฎ 0032.014/ว 962
เลขรับ : บท 730
27ครูจิราพรรณ
พิธีเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช พิธีบรมราชาพิเษก
วันที่ 16 ส.ค. 62
ณ บริเวณบ้านดอนทราย
สฎ 0014.2/ว 6020
เลขรับ : บท 772
28ครูนันทวิทย์
ขอเชิญประชุมการใช้ โปรแกรมแบบฟอร์ม อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
วันที่ 15 ส.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2463
เลขรับ : บค 752
29ครูณิชกานต์, วศิณีย์, จารุวรรณ
พัฒนาการอ่านการเขียน สู่ทักษะการคิดขั้นสูง
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ส.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2475
เลขรับ : วก 746
30ผอ.วณิชชา
การจัดสรรอัตราข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่จะว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 13 ส.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2481
เลขรับ : บค 761
31ครูอัญชนา, นันทวิทย์
รับหมวกกันน็อคที่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วันที่ 13 ส.ค. 62
ณ รร.วัดสว่างอารมณ์
32ผอ.วณิชชา
ทำ MOU เรื่องหมวกกันน็อก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้ปกครองนักเรียน 3 คน
วันที่ 09 ส.ค. 62
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
33ครูวราภรณ์
ผู้เชี่ยวชาญเป็นกรรมการประเมิน ให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ
วันที่ 06 ส.ค. 62
ณ รร.วัดนาราเจริญสุข
ศธ 04163.118/147
เลขรับ : 694
34ผอ.วณิชชา, ครูกัลยา
รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล ระดับประเทศ การขยายผลรูปแบบการพัฒนา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs
ระหว่างวันที่ 05 - 06 ส.ค. 62
ณ โรงเรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี
สธ 1005.3/ว 9510
เลขรับ : 685
35ครูพรทิพย์ รักนุ้ย, ธิติยา
ประชุมโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 05 - 06 ส.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2410
36ครูภาวิณี, เตือนใจ, ดวงทิพย์
การประชุมชี้แจงและติดตาม สนับสนุนโรงเรียนนำร่อง ขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ Electronic–learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ให้สอนเพศวิถีศึกษา
วันที่ 02 ส.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2360
เลขรับ : 705
37ผอ.วณิชชา
ประชุมสัมมนา เชิงปฎิบัติการประกัน คุณภาพภายใน เตรียมความพร้อมการประกัน คุณภาพภายนอกรอบสี่
ระหว่างวันที่ 01 - 03 ส.ค. 62
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส
ศธ 04163/2388
เลขรับ : 699
38ผอ.วณิชชา
อบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข ประจำปี 2562
วันที่ 01 ส.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/2240
เลขรับ : 696
39ผอ.วณิชชา, ครูจารุวรรณ, พรทิพย์ เผ่า, สมบุญ, ปภานัน, นพนินทร์, วิรัญดา, ภิรดาพร, อธิดา, สุธิดา
ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและ ไม่ทนต่อการทุจริต
วันที่ 31 ก.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2114
เลขรับ : บค 635
40ครูภาวิณี, เตือนใจ, ดวงทิพย์
การประชุมชี้แจงและติดตาม สนับสนุนโรงเรียนนำร่อง ขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ Electronic–learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ให้สอนเพศวิถีศึกษา
วันที่ 30 ก.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2360
เลขรับ : 705
41ครูพงศธร, จันทร์ศิริ, นันทวิทย์
การผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทน ต่อการทุจริต
วันที่ 27 ก.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2324
เลขรับ : 686
42ครูนิลรัตน์
พัฒนาการจัดระบบงานและ กิจกรรมแนะแนวให้ คำปรึกษาและฝึกอบรม แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
ระหว่างวันที่ 23 - 24 ก.ค. 62
ณ โรงแรมสยามธานี
ศธ 04163/2233
เลขรับ : บท 658
43ครูนพนรินทร์
พัฒนาทักษะเอาตัวรอด ในภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติ และภัยต่างๆ
ระหว่างวันที่ 19 - 20 ก.ค. 62
ณ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
ศธ 04163/2053
เลขรับ : บท 626
44ครูโกวิท
การอบรมลูกเสือต้านภัยยา เสพติดในสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ค. 62
ณ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
ศธ 04163/2047
เลขรับ : บท 621
45ครูวราภรณ์
พัฒนาระบบนิเทศ ภายในสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2069
เลขรับ : วก 637
46ครูวราภรณ์, ครูดวงทิพย์
จัดทำฐานข้อมูลโรงเรียน โครงการโรงเรียนสุจริต
วันที่ 04 ก.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/1970
เลขรับ : บท 597
47ครูกัลยา
ร่วมการจัดกิจกรรม อย.น้อยในโรงเรียน
วันที่ 03 ก.ค. 62
ณ สถานีรายงานสมุย
สฎ 52505/ว1685
เลขรับ : บท 600
48ครูบรรพต
ขอความอนุเคราะห์ วงดุริยางค์การแข่งขัน กีฬาสี ประจำปี 2562
วันที่ 26 มิ.ย. 62
ณ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย

เลขรับ : บท 446
49ครูพรทิพย์ เผ่าจินดา, ครูภิรดาพร
ประชุมโครงการ To Be Number One
วันที่ 21 มิ.ย. 62
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52507/ว 1630
เลขรับ : บท 538
50ครูโกวิท
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”
ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิ.ย. 62
ณ วัดพัฒนาราม
ศธ 04163/1725
เลขรับ : บท 507
หน้า 1 / 8 (ทั้งหมด 399 รายการ)
1  2  3  ...  7  8  หน้าถัดไป