นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
28 - 29 ต.ค. 62
กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
วันที่ : 28 - 29 ต.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : อว 8393(30)/2/584
เลขหนังสือรับ : วก 439
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
ที่รายการที่หนังสือ
51ครูวรากร
การประเมินพัฒนาการ นักเรียนที่จบหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ 26 ก.พ. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/585
เลขรับ : วก 188
52ครูธิติยา, จันทร์ศิริ
โครงการขยายพันธุ์หม้อข้าว หม้อแกงลิง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ฯ
วันที่ 23 ก.พ. 62
ณ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ศธ 04163/214
เลขรับ : วก 78
53ครูวศิณีย์, สมบุญ
งานเปิดบ้านสู่ชุมชน Open House รร.ทีปราษฎร์พิทยา
วันที่ 21 ก.พ. 62
ณ รร.ทีปราษฎร์พิทยา
ศธ 04241.20 075
เลขรับ : วก 166
54ครูนันทวิทย์
โครงการค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 20 - 24 ก.พ. 62
ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม.
ศธ 04163/458
เลขรับ : บค 147
55ผอ.วณิชชา, ครูนันทวิทย์
โครงการ Network Solution For School
วันที่ 13 ก.พ. 62
ณ .......
ทีโอที บภก.2.2(สม)./80
เลขรับ : บท 80
56ครูนิลรัตน์, พิทยา
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนอง สรภัญญะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
วันที่ 13 ก.พ. 62
ณ วัดพัฒนาราม
สฎ 0031 ว15
เลขรับ : บท 57
57ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์, เจ๊ะหม๊ะ, กัลยา, อารีวรรณ, ธิติยา, พรทิพย์ รักนุ้ย, ดวงทิพย์
โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
ระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.พ. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/438
เลขรับ : บท 144
58ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์, เจ๊ะหม๊ะ, กัลยา, อารีวรรณ, ธิติยา, พรทิพย์ รักนุ้ย, ดวงทิพย์
โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
ระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.พ. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/438
เลขรับ : บท 144
59ผอ.วณิชชา
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 09 ก.พ. 62
ณ รร.เมืองสุราษฎร์ธานี
ศธ 02122/495
เลขรับ : บค 151
60ครูปาริตา
การควบคุมป้องกันโรค ในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลและ โรคติดต่อที่ป้องกัน ได้ด้วยวัคซีน
วันที่ 08 ก.พ. 62
ณ โรงแรมวังใต้
ศธ 04163/272
เลขรับ : บท 92
61ผอ.วณิชชา
ประชุมจำทำร่างคณะกรรมการ NT RT
วันที่ 05 ก.พ. 62
ณ ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/037
เลขรับ : วก 118
62ผอ.วณิชชา
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.สฎ.1
วันที่ 31 ม.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/308
เลขรับ : บค 108
63ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์, เจ๊ะหม๊ะ
ประชุมคณะกรรมการสนามสอบ การจัดสอบ O-NET
วันที่ 25 ม.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/196
เลขรับ : วก 71
64ครูบรรพต
ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการ ในการแข่งขันประกวดหนูน้อยอาเซียน, ประกวดร้องเพลง, ประกวดเล่านิทาน
วันที่ 25 ม.ค. 62
ณ ศพด.ประภาตธรรมคุณ ท.4 วัดสว่างอารมณ์

เลขรับ : บค 70
65ผอ.วณิชชา
การประชุมชี้แจงการบริหาร การจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วันที่ 14 ม.ค. 62
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.1
ศธ 04163/41
เลขรับ : วก 18
66ครูบรรพต
ร่วมส่งชุดการแสดง วันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 12 ม.ค. 62
ณ ลานจอดรถหน้าทอน
สฎ 52506/ว 3475
เลขรับ : บท 1209
67ผอ.วณิชชา
ประชุมจัดงานวันครู
วันที่ 11 ม.ค. 62
ณ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
01/2562
เลขรับ : บท 30
68ครูบรรพต
ประชุมครูนาฏศิลป์ งานวันครู
วันที่ 03 ม.ค. 62
ณ ร.ร.วัดบุณฑริการาม
ศธ 04163.124/001
เลขรับ : บท 1
69ผอ.วณิชชา, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารสุข สู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 11
ระหว่างวันที่ 27 - 28 ธ.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/4619
เลขรับ : บท 1262
70ครูอัญชนา
ประชุมการจัดหา ทุนการศึกษา
วันที่ 25 ธ.ค. 61
ณ มูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย

เลขรับ : บท 1261
71ครูณิชกานต์
มาตรฐานการตรวจข้อสอบ อัตนัยสำหรับครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
ระหว่างวันที่ 21 - 24 ธ.ค. 61
ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
สทศ.0001/ว 366
เลขรับ : บค 1148
72ครูโกวิท
ประชุมจับสลากแบ่งสายกีฬา
วันที่ 21 ธ.ค. 61
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52506/ว3658
เลขรับ : บท 1250
73ครูวราภรณ์
คณะกรรมการประเมินเพื่อ ให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
วันที่ 18 ธ.ค. 61
ณ ร.ร.วัดบุณฑริการาม
ศธ 04163.124/334
เลขรับ : บค 1211
74ครูวราภรณ์
คณะกรรมการประเมินเพื่อ ให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครู ชำนาญการ
วันที่ 13 ธ.ค. 61
ณ ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
ศธ 04163.118/235
เลขรับ : บค 1203
75ผอ.วณิชชา
ประชุมเครือข่ายสมุย 2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
วันที่ 12 ธ.ค. 61
ณ ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/450
เลขรับ : บท 1215
76นายนันทวิทย์
ประชุมพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน
วันที่ 07 ธ.ค. 61
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/4306
เลขรับ : บค 1197
77ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 06 ธ.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/4318
เลขรับ : บค 1201
78ผอ.วณิชชา
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
วันที่ 03 ธ.ค. 61
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52501.3/ว 3374
เลขรับ : บค 1147
79ผอ.วณิชชา, ครูธิติยา, ครูจารุวรรณ
ประชุมการจัดจ้าง และการควบคุม งานก่อสร้างอาคาร เรียน
ระหว่างวันที่ 29 - 30 พ.ย. 61
ณ โรงแรมแก้วสมุย
80ครูโกวิท
ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลนครเกาะสมุยคัพ
วันที่ 23 พ.ย. 61
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52506/ว 3245
เลขรับ : บท 1090
81ครูโกวิท
ประชุมจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาฟุตซอล
วันที่ 19 พ.ย. 61
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
82ผอ.วณิชชา
การจัดสรรอัตราจ้าง ครูผู้ทรง คุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 15 พ.ย. 61
ณ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/3822
เลขรับ : บค 1058
83ครูอัญชนา
ประชุมมูลนิธิกองทุนการ ศึกษาอำเภอเกาะสมุย
วันที่ 15 พ.ย. 61
ณ มูลนิธิกองทุนฯ

เลขรับ : บท 1083
84ครูธิติยา
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดหา และเบิกจ่ายเช่าอินเทอร์เน็ต
วันที่ 14 พ.ย. 61
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/3976
เลขรับ : บท 1092
85ครูธิติยา
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์รายการ ค่าครุภัณฑ์ระดับก่อนประถม ศึกษา
วันที่ 09 พ.ย. 61
ณ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/3834
เลขรับ : กง 1061
86ครูจันทร์ศิริ
ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจดทัลชุมชน
ระหว่างวันที่ 08 - 12 ต.ค. 61
ณ โรงแรมบรรจงบุรี
สฎ 0013/ว 465
เลขรับ : บค 918
87ผอ.วณิชชา, ครูจันทร์ศิริ, นันทวิทย์
การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ และ School Mapping ระดับจังหวัด
วันที่ 05 ต.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 02122/3452
เลขรับ : บท 922
88ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 28 ก.ย. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/3260
เลขรับ : บค 900
89ครูเจ๊ะหม๊ะ
เทคนิคการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้านการอ่านและ การเขียนภาษาไทย
ระหว่างวันที่ 20 - 21 ก.ย. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/3282
เลขรับ : วก 906
90ครูกัลยา, พรทิพย์ รักนุ้ย
ประชุมความปลอดภัย ทางถนนอำเภอเกาะสมุย
วันที่ 17 ก.ย. 61
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
สฎ 0021.1/ว 332
เลขรับ : บท 903
91ผอ.วณิชชา, ครูดวงทิพย์
ประกันคุณภาพภายใน แนวทางการประเมินใหม่
ระหว่างวันที่ 16 - 17 ก.ย. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/3193
เลขรับ : วก 888
92ผอ.วณิชชา
ประกันคุณภาพภายใน แนวทางการประเมินใหม่ (คณะทำงาน)
วันที่ 14 ก.ย. 61
ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศก์
ศธ 04163/3194
เลขรับ : วก 887
93ผอ.วณิชชา
ประชุมการจัดงาน Samui Festival 2018
วันที่ 12 ก.ย. 61
ณ ห้องประชุมอำเภอเกาะสมุย ชั้น 3
สฎ 0318/1927
เลขรับ : บท 875
94ผอ.วณิชชา
ประชุมคณะกรรมตรวจสอบผล การจัดการศึกษา ของโรงเรียนในอำเภอเกาะพงัน
วันที่ 12 ก.ย. 61
ณ ร.ร.วัดแจ้ง
ศธ 04163.132/296
95ครูอาภาภรณ์, ปาริตา
การนำหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ไปสู่การปฏิบัติ
วันที่ 10 ก.ย. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/2987
เลขรับ : วก 835
96ครูนันทวิทย์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เยาวชน รักษ์พงไพร
ระหว่างวันที่ 05 - 07 ก.ย. 61
ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ
ศธ 4008/ว 2061
97ครูณิชกานต์
สานต่อที่พ่อให้ด้วย สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ
ระหว่างวันที่ 01 - 02 ก.ย. 61
ณ โรงแรมวังใต้
ศธ 04163/2165
เลขรับ : วก 589
98ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 30 - 31 ส.ค. 61
ณ กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04163/2926
เลขรับ : บท 811
99ครูนิลรัตน์, พงศธร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ และรับมอบสื่อการเรียนรู้ โครงการสื่อการสอน โปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
วันที่ 21 ส.ค. 61
ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ศธ 04163/2812
เลขรับ : วก 776
100ครูจิราพรรณ
อบรมและเสวนา การสร้างจิตสำนึก เพื่อการจัดการขยะที่ยั่งยืนฯ
วันที่ 17 ส.ค. 61
ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52505/ว 2149
เลขรับ : บท 763
หน้า 2 / 8 (ทั้งหมด 372 รายการ)