นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
15 พ.ย. 62
การสะท้อนบทเรียน การจัดการเรียนการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
โรงแรทแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : การสะท้อนบทเรียน การจัดการเรียนการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
วันที่ : 15 พ.ย. 62
สถานที่ : โรงแรทแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3432
เลขหนังสือรับ : วก 1064
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
30 พ.ย. 62
เชิญประชุมโครงการพัฒนา โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 4 ภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการพัฒนาครู รุ่นใหม่
โรงแรมออร์คิด ริเวอร์วิว
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : เชิญประชุมโครงการพัฒนา โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 4 ภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการพัฒนาครู รุ่นใหม่
วันที่ : 30 พ.ย. 62
สถานที่ : โรงแรมออร์คิด ริเวอร์วิว
ที่หนังสือ : กสศ.ว. 06/00099/2562
เลขหนังสือรับ : บค 1074
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
ที่รายการที่หนังสือ
51ครูโกวิท, ครูพรทิพย์ เผ่าจินดา
อบรมความรู้ด้านยาเสพติด ในโรงเรียน
วันที่ 05 มิ.ย. 62
ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง
52ผอ.วณิชชา
ประชุมเครือข่ายสมุย 2
วันที่ 05 มิ.ย. 62
ณ รร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/238
เลขรับ : วก 499
53ครูโกวิท
ประชุมชี้แจงการจัด การแข่งขันกรีฑา อำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2562
วันที่ 29 พ.ค. 62
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52506/ว 1356
เลขรับ : บท 441
54ผอ.วณิชชา
ประชุมวิชาการการพัฒนา สุขภาพเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียน รอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562
ระหว่างวันที่ 28 - 29 พ.ค. 62
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
สธ 0923.04/ว 1698
เลขรับ : บท 240
55ครูโกวิท
ประชุมโครงการอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 28 พ.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/1580
เลขรับ : บค 450
56ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 25 - 26 พ.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/1539
เลขรับ : บค 427
57ครูพงศธร, จันทร์ศิริ
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
ระหว่างวันที่ 19 - 20 พ.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/1503
58ครูวิรัญดา
ประชุมพัฒนาทักษะสมอง ส่วนหน้าเด็กปฐมวัย (Executive Function EF)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 พ.ค. 62
ณ โรงแรมเคพาร์ค
ศธ 02122/1620
59ครูธิติยา
ประชุมพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนรวม อย่างมีคุณภาพ
ระหว่างวันที่ 13 - 14 พ.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/1313
60ผอ.วณิชชา
ขอเชิญประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 07 - 08 พ.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/1354
61ครูอธิดา, ภิรดาพร
การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย
วันที่ 19 เม.ย. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/925
เลขรับ : วก 270
62ครูภาวิณี, นันทวิทย์
การจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน เป็นรายบุคคลด้วยระบบ School MIS
วันที่ 25 มี.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/855
เลขรับ : วก 257
63ผอ.วณิชชา
โครงการกระบวนการ ยุติธรรมเพื่อสร้าง ความสมานฉันท์ในสังคม
วันที่ 08 มี.ค. 62
ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม
ยธ 06083/ว 6
เลขรับ : บท 205
64ผอ.วณิชชา
ประชุมโครงการโรงเรียน คุณภาพประจำตำบล
ระหว่างวันที่ 04 - 06 มี.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/667
เลขรับ : บท 211
65ครูณิชกานต์
ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 03 - 09 มี.ค. 62
ณ ม.สงขลาฯ
สทศ.0001/ว 36
เลขรับ : บค 104
66ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหาร
วันที่ 02 มี.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/668
เลขรับ : บค210
67ครูพรทิพย์ รักนุ้ย, ครูกัลยา
มหกรรมสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภาคใต้ ปี 2562 โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข
ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/582
เลขรับ : บท 186
68ครูวรากร
การประเมินพัฒนาการ นักเรียนที่จบหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ 26 ก.พ. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/585
เลขรับ : วก 188
69ครูธิติยา, จันทร์ศิริ
โครงการขยายพันธุ์หม้อข้าว หม้อแกงลิง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ฯ
วันที่ 23 ก.พ. 62
ณ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ศธ 04163/214
เลขรับ : วก 78
70ครูวศิณีย์, สมบุญ
งานเปิดบ้านสู่ชุมชน Open House รร.ทีปราษฎร์พิทยา
วันที่ 21 ก.พ. 62
ณ รร.ทีปราษฎร์พิทยา
ศธ 04241.20 075
เลขรับ : วก 166
71ครูนันทวิทย์
โครงการค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 20 - 24 ก.พ. 62
ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม.
ศธ 04163/458
เลขรับ : บค 147
72ผอ.วณิชชา, ครูนันทวิทย์
โครงการ Network Solution For School
วันที่ 13 ก.พ. 62
ณ .......
ทีโอที บภก.2.2(สม)./80
เลขรับ : บท 80
73ครูนิลรัตน์, พิทยา
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนอง สรภัญญะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
วันที่ 13 ก.พ. 62
ณ วัดพัฒนาราม
สฎ 0031 ว15
เลขรับ : บท 57
74ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์, เจ๊ะหม๊ะ, กัลยา, อารีวรรณ, ธิติยา, พรทิพย์ รักนุ้ย, ดวงทิพย์
โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
ระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.พ. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/438
เลขรับ : บท 144
75ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์, เจ๊ะหม๊ะ, กัลยา, อารีวรรณ, ธิติยา, พรทิพย์ รักนุ้ย, ดวงทิพย์
โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
ระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.พ. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/438
เลขรับ : บท 144
76ผอ.วณิชชา
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 09 ก.พ. 62
ณ รร.เมืองสุราษฎร์ธานี
ศธ 02122/495
เลขรับ : บค 151
77ครูปาริตา
การควบคุมป้องกันโรค ในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลและ โรคติดต่อที่ป้องกัน ได้ด้วยวัคซีน
วันที่ 08 ก.พ. 62
ณ โรงแรมวังใต้
ศธ 04163/272
เลขรับ : บท 92
78ผอ.วณิชชา
ประชุมจำทำร่างคณะกรรมการ NT RT
วันที่ 05 ก.พ. 62
ณ ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/037
เลขรับ : วก 118
79ผอ.วณิชชา
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.สฎ.1
วันที่ 31 ม.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/308
เลขรับ : บค 108
80ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์, เจ๊ะหม๊ะ
ประชุมคณะกรรมการสนามสอบ การจัดสอบ O-NET
วันที่ 25 ม.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/196
เลขรับ : วก 71
81ครูบรรพต
ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการ ในการแข่งขันประกวดหนูน้อยอาเซียน, ประกวดร้องเพลง, ประกวดเล่านิทาน
วันที่ 25 ม.ค. 62
ณ ศพด.ประภาตธรรมคุณ ท.4 วัดสว่างอารมณ์

เลขรับ : บค 70
82ผอ.วณิชชา
การประชุมชี้แจงการบริหาร การจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วันที่ 14 ม.ค. 62
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.1
ศธ 04163/41
เลขรับ : วก 18
83ครูบรรพต
ร่วมส่งชุดการแสดง วันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 12 ม.ค. 62
ณ ลานจอดรถหน้าทอน
สฎ 52506/ว 3475
เลขรับ : บท 1209
84ผอ.วณิชชา
ประชุมจัดงานวันครู
วันที่ 11 ม.ค. 62
ณ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
01/2562
เลขรับ : บท 30
85ครูบรรพต
ประชุมครูนาฏศิลป์ งานวันครู
วันที่ 03 ม.ค. 62
ณ ร.ร.วัดบุณฑริการาม
ศธ 04163.124/001
เลขรับ : บท 1
86ผอ.วณิชชา, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารสุข สู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 11
ระหว่างวันที่ 27 - 28 ธ.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/4619
เลขรับ : บท 1262
87ครูอัญชนา
ประชุมการจัดหา ทุนการศึกษา
วันที่ 25 ธ.ค. 61
ณ มูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย

เลขรับ : บท 1261
88ครูณิชกานต์
มาตรฐานการตรวจข้อสอบ อัตนัยสำหรับครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
ระหว่างวันที่ 21 - 24 ธ.ค. 61
ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
สทศ.0001/ว 366
เลขรับ : บค 1148
89ครูโกวิท
ประชุมจับสลากแบ่งสายกีฬา
วันที่ 21 ธ.ค. 61
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52506/ว3658
เลขรับ : บท 1250
90ครูวราภรณ์
คณะกรรมการประเมินเพื่อ ให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
วันที่ 18 ธ.ค. 61
ณ ร.ร.วัดบุณฑริการาม
ศธ 04163.124/334
เลขรับ : บค 1211
91ครูวราภรณ์
คณะกรรมการประเมินเพื่อ ให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครู ชำนาญการ
วันที่ 13 ธ.ค. 61
ณ ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
ศธ 04163.118/235
เลขรับ : บค 1203
92ผอ.วณิชชา
ประชุมเครือข่ายสมุย 2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
วันที่ 12 ธ.ค. 61
ณ ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/450
เลขรับ : บท 1215
93นายนันทวิทย์
ประชุมพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน
วันที่ 07 ธ.ค. 61
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/4306
เลขรับ : บค 1197
94ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 06 ธ.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/4318
เลขรับ : บค 1201
95ผอ.วณิชชา
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
วันที่ 03 ธ.ค. 61
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52501.3/ว 3374
เลขรับ : บค 1147
96ผอ.วณิชชา, ครูธิติยา, ครูจารุวรรณ
ประชุมการจัดจ้าง และการควบคุม งานก่อสร้างอาคาร เรียน
ระหว่างวันที่ 29 - 30 พ.ย. 61
ณ โรงแรมแก้วสมุย
97ครูโกวิท
ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลนครเกาะสมุยคัพ
วันที่ 23 พ.ย. 61
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52506/ว 3245
เลขรับ : บท 1090
98ครูโกวิท
ประชุมจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาฟุตซอล
วันที่ 19 พ.ย. 61
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
99ผอ.วณิชชา
การจัดสรรอัตราจ้าง ครูผู้ทรง คุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 15 พ.ย. 61
ณ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/3822
เลขรับ : บค 1058
100ครูอัญชนา
ประชุมมูลนิธิกองทุนการ ศึกษาอำเภอเกาะสมุย
วันที่ 15 พ.ย. 61
ณ มูลนิธิกองทุนฯ

เลขรับ : บท 1083
หน้า 2 / 8 (ทั้งหมด 390 รายการ)