นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุล
ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
16 ธ.ค. 62
การนิเทศการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ครู.............
ชื่อเรื่อง : การนิเทศการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
วันที่ : 16 ธ.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : วก 1106
ผู้รับผิดชอบ : ครู.............
รายละเอียด :
18 ธ.ค. 62
ประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โรงแรมนิภาการ์เด้นท์
นางวราภรณ์, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ : 18 ธ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมนิภาการ์เด้นท์
ที่หนังสือ : มศ 0004/(ว) 5010
เลขหนังสือรับ : วก 1127
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
19 ธ.ค. 62
การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนคุณภาพของ สพป.
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ครู.............
ชื่อเรื่อง : การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนคุณภาพของ สพป.
วันที่ : 19 ธ.ค. 62
สถานที่ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : วก 1106
ผู้รับผิดชอบ : ครู.............
รายละเอียด :
23 ธ.ค. 62
ประชุมการจัดแข่งขัน กีฬาเทศบาลนคร เกาะสมุยคัพ
เทศบาลนครเกาะสมุย
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดแข่งขัน กีฬาเทศบาลนคร เกาะสมุยคัพ
วันที่ : 23 ธ.ค. 62
สถานที่ : เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 3665
เลขหนังสือรับ : บท 1139
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
ที่รายการที่หนังสือ
301ครูวรากร
นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ระหว่างวันที่ 12 - 13 มี.ค. 60
302ผอ.วณิชชา
โครงการสร้างบ้านน้ำใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."
วันที่ 09 มี.ค. 60
303ครูณัฐพงษ์
โครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-learning เคหพยาบาล
ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 60
304ผอ.วณิชชา, ครูกัณย์ลภัส
ประชุมการเงิน
วันที่ 22 ก.พ. 60
305ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 20 ก.พ. 60
306ครูพิทยา, ครูไรน่าน
ต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 ระดับเพชร
ระหว่างวันที่ 09 - 10 ก.พ. 60
307ครูวรากร
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2559
วันที่ 02 ก.พ. 60
308ครูกัลยา, บรรพต ชาดง, ครูเนาวรัตน์
โครงการ อย.น้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560
ระหว่างวันที่ 30 - 31 ม.ค. 60
309ผอ.วณิชชา
โครงการ TO BE NUMBER ONE
ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 60
310ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหาร
วันที่ 19 ม.ค. 60
311ครูณัฐพงษ์
การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
วันที่ 12 ม.ค. 60
312ผอ.วณิชชา
ประชุม O Net ป.6 ม.3
วันที่ 12 ม.ค. 60
313ผอ.วณิชชา
ประชุมเครือข่าย
วันที่ 06 ม.ค. 60
314ผอ.วณิชชา, ครูภาวิณี
ประกันคุณภาพภายใน วิชาภาษาอังกฤษ
ระหว่างวันที่ 28 - 29 ธ.ค. 59
315ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหาร
วันที่ 28 ธ.ค. 59
316ครูกัลยา
ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน
วันที่ 23 ธ.ค. 59
317ผอ.วณิชชา
การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61
วันที่ 13 ธ.ค. 59
318ครูอัญชนา, กิตติศักดิ์, นันทวิทย์
โครงการสมุยสะอาด แก้ไขปัญหาขยะเกาะสมุย
วันที่ 29 พ.ย. 59
319ครูจิราพรรณ, ครูดวงทิพย์
ประชุมคณิตศาสตร์
ระหว่างวันที่ 26 - 27 พ.ย. 59
320ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหาร
วันที่ 23 พ.ย. 59
321ผอ.วณิชชา
โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
ระหว่างวันที่ 15 - 16 พ.ย. 59
322ครูนิลรัตน์
เข้าค่ายธรรมะวัดน้ำตกหินลาด
ระหว่างวันที่ 10 - 12 พ.ย. 59
323ครูจินัญพร
ประชุมโครงการอาหารกลางวัน
วันที่ 25 ต.ค. 59
324ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 18 ต.ค. 59
325นันทวิทย์
ประชุมธุรการโรงเรียน
วันที่ 18 ต.ค. 59
326ครูณัฐพงษ์,กิตติศักดิ์,เนาวรัตน์
ประชุมพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง
วันที่ 17 ต.ค. 59
327ครูนิลรัตน์
ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างวันที่ 10 - 12 ต.ค. 59
328ผอ.วณิชชา, ครูนิลรัตน์
โครงการพัฒนาครูแนะแนว
วันที่ 27 ก.ย. 59
329ครูดวงทิพย์
เสริมประสิทธิภาพการสอนคณิต ป.3
วันที่ 27 ก.ย. 59
330ผอ.วณิชชา
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
วันที่ 26 ก.ย. 59
331ผอ.วณิชชา
โครงการพัฒนาศักยภาพครู สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระหว่างวันที่ 22 - 23 ก.ย. 59
332ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหารเครือข่ายสมุย 2
วันที่ 20 ก.ย. 59
333ครูวราภรณ์
การเตรียมความพร้อมการประเมินการอ่าน การเขียน
วันที่ 15 ก.ย. 59
334ผอ.วณิชชา
ประชุมโรงเรียนในฝัน
ระหว่างวันที่ 15 - 17 ก.ย. 59
335ครูไรน่าน
ประชุมความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน
วันที่ 09 ก.ย. 59
336ผอ.วณิชชา, นายนันทวิทย์
งานศิลปหัตถกรรมระดับอำเภอ
วันที่ 09 ก.ย. 59
337ครูกิตติศักดิ์
การจัดการขยะต้นทางและการแปรรูปขยะอินทรีย์
วันที่ 09 ก.ย. 59
338นายวีสะ, นายนิพนธ์
การพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง "สู่มืออาชีพ"
ระหว่างวันที่ 05 - 06 ก.ย. 59
339ครูพิทยา
ประชุมการสอบธรรมศึกษา
วันที่ 01 ก.ย. 59
340ครูดวงทิพย์
เสริมประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ด้านการคิดคำนวณ
วันที่ 30 ส.ค. 59
341ผอ.วณิชชา
พัฒนาอาหารโภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน
ระหว่างวันที่ 25 - 27 ส.ค. 59
342ผอ.วณิชชา
ประชุมการจัดตั้งสมาคมครูเกาะสมุย
วันที่ 23 ส.ค. 59
343ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 18 ส.ค. 59
344ครูบรรพต
ประชุมครูศิลปะ
วันที่ 09 ส.ค. 59
345ครูภาวิณี
ประชุมนิเทศเรียนร่วม
วันที่ 04 ส.ค. 59
346ผอ.วณิชชา
ประชุมนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 1 - 4
ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. - 01 ส.ค. 59
347ครูกัลยา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระหว่างวันที่ 29 - 30 ก.ค. 59
348ครู, นักเรียนทุกคน
กีฬาเทศบาล
ระหว่างวันที่ 26 - 29 ก.ค. 59
349ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน กรกฎาคม
วันที่ 15 ก.ค. 59
350นันทวิทย์
ผลิตสื่อจัดการขยะ 1 Clip 4 Change
ระหว่างวันที่ 15 - 17 ก.ค. 59
หน้า 7 / 8 (ทั้งหมด 399 รายการ)