นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
28 - 29 ต.ค. 62
กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
วันที่ : 28 - 29 ต.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : อว 8393(30)/2/584
เลขหนังสือรับ : วก 439
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
ที่รายการที่หนังสือ
351กัลยา
การอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ 30 ก.ค. 57
352จิราพรรณ
ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
วันที่ 29 ก.ค. 57
353ภาวิณี
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถม
ระหว่างวันที่ 26 - 28 ก.ค. 57
354จรูญ
อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ระหว่างวันที่ 23 - 25 ก.ค. 57
355วีนัส
ประชุมเพื่อตรวจสอบสูจิบัตร กีฬาอำเภอเกาะสมุย 2557
วันที่ 18 ก.ค. 57
356จิรวรรณ, นันทวิทย์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Obec e-Office และ My-Office
วันที่ 17 ก.ค. 57
357บัณฑิตา
ประชุม การวัดและประเมินผล ม.3
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 01 ก.ค. 57
358จิรวรรณ
ประชุมผู้บริหาร
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 01 ก.ค. 57
359จิรวรรณ, สุดารัตน์
อบรม ยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน
ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิ.ย. 57
360ณัฐพงษ์
โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม
ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิ.ย. 57
361อัญชนา, นิลรัตน์, วรากร
อบรมเพื่อเป็นวิทยากร เยาวชนคนดีของแผ่นดิน
วันที่ 20 มิ.ย. 57
362กัลยา
ประชุม โครงการ อย.น้อย ปี 2557
วันที่ 18 มิ.ย. 57
363??
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิ.ย. 57
364อัญชนา, นิลรัตน์
โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย และวิทยาศาตร์
ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิ.ย. 57
365วัลยา
จัดการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
วันที่ 12 มิ.ย. 57
366บัณฑิตา
อบรมคณิตศาสตร์มัธยม
ระหว่างวันที่ 05 - 07 มิ.ย. 57
367ภาคภูมิ
ครูศิลปะเข้าร่วมประชุม
วันที่ 02 มิ.ย. 57
368วัลยา, อัญชนา
ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
วันที่ 01 มิ.ย. 57
369จิราพรรณ
อบรมคณิตศาสตร์ประถม
ระหว่างวันที่ 30 - 31 พ.ค. 57
370ธัญภัส
ส่งมอบ แท็บเล็ต ม.1
วันที่ 30 พ.ค. 57
371นันทวิทย์
วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
ระหว่างวันที่ 19 - 21 พ.ค. 57
หน้า 8 / 8 (ทั้งหมด 372 รายการ)
หน้าก่อนหน้า  1  2  ...  6  7   8