นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
16 - 18 ก.ย. 62
การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
วันที่ : 16 - 18 ก.ย. 62
สถานที่ : ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2853
เลขหนังสือรับ : บค 874
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
19 ก.ย. 62
การประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ
รร.วัดประเดิม
นางวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : การประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ
วันที่ : 19 ก.ย. 62
สถานที่ : รร.วัดประเดิม
ที่หนังสือ : ศธ 04163.125/ว 221
เลขหนังสือรับ : บค 877
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์
รายละเอียด :
25 ก.ย. 62
ซักซ้อมการประเมิน สถานศึกษาที่สมัครใจ และพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางวณิชชา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : ซักซ้อมการประเมิน สถานศึกษาที่สมัครใจ และพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่
วันที่ : 25 ก.ย. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2889
เลขหนังสือรับ : วก 880
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
26 ก.ย. 62
รับมอบโล่รางวัลและ ป้ายรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับยอดเยี่ยม
โรงแรมบรรจงบุรี
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : รับมอบโล่รางวัลและ ป้ายรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับยอดเยี่ยม
วันที่ : 26 ก.ย. 62
สถานที่ : โรงแรมบรรจงบุรี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2667
เลขหนังสือรับ : บท 814
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
26 - 27 ก.ย. 62
การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
ยังไม่ระบุ
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
วันที่ : 26 - 27 ก.ย. 62
สถานที่ : ยังไม่ระบุ
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2853
เลขหนังสือรับ : บค 874
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
28 - 29 ต.ค. 62
กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
วันที่ : 28 - 29 ต.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : อว 8393(30)/2/584
เลขหนังสือรับ : วก 439
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
26 - 27 พ.ย. 59
ประชุมคณิตศาสตร์
ครูจิราพรรณ, ครูดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณิตศาสตร์
วันที่ : 26 - 27 พ.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูจิราพรรณ, ครูดวงทิพย์
รายละเอียด : โรงแรมทวินโลตัส
23 พ.ย. 59
ประชุมผู้บริหาร
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหาร
วันที่ : 23 พ.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : 13.00 น. โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
15 - 16 พ.ย. 59
โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
วันที่ : 15 - 16 พ.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
10 - 12 พ.ย. 59
เข้าค่ายธรรมะวัดน้ำตกหินลาด
ครูนิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : เข้าค่ายธรรมะวัดน้ำตกหินลาด
วันที่ : 10 - 12 พ.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูนิลรัตน์
รายละเอียด : วัดน้ำตกหินลาด
25 ต.ค. 59
ประชุมโครงการอาหารกลางวัน
ครูจินัญพร
ชื่อเรื่อง : ประชุมโครงการอาหารกลางวัน
วันที่ : 25 ต.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูจินัญพร
รายละเอียด : ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.1 เวลา 08.00-16.30 น.
18 ต.ค. 59
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 18 ต.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
18 ต.ค. 59
ประชุมธุรการโรงเรียน
นันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมธุรการโรงเรียน
วันที่ : 18 ต.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นันทวิทย์
รายละเอียด : โรงแรมไดมอนด์
17 ต.ค. 59
ประชุมพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง
ครูณัฐพงษ์,กิตติศักดิ์,เนาวรัตน์
ชื่อเรื่อง : ประชุมพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง
วันที่ : 17 ต.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูณัฐพงษ์,กิตติศักดิ์,เนาวรัตน์
รายละเอียด : โรงแรมไดมอนด์
10 - 12 ต.ค. 59
ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ครูนิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วันที่ : 10 - 12 ต.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูนิลรัตน์
รายละเอียด : จังหวัดภูเก็ต พังงา
27 ก.ย. 59
โครงการพัฒนาครูแนะแนว
ผอ.วณิชชา, ครูนิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาครูแนะแนว
วันที่ : 27 ก.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูนิลรัตน์
รายละเอียด : โรงแรมเค พาร์ค อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี รายงานตัว เวลา 08.30 - 09.00 น. พิธีปิด 16.30 น.
27 ก.ย. 59
เสริมประสิทธิภาพการสอนคณิต ป.3
ครูดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : เสริมประสิทธิภาพการสอนคณิต ป.3
วันที่ : 27 ก.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูดวงทิพย์
รายละเอียด : โรงแรมเค พาร์ค รายงานตัว 08.00-08.30 น. ปิดการประชุม 16.30 น.
26 ก.ย. 59
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
วันที่ : 26 ก.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :

ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. ปิดการอบรม เวลา 16.30 น.

22 - 23 ก.ย. 59
โครงการพัฒนาศักยภาพครู สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพครู สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันที่ : 22 - 23 ก.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : โรงแรมนาคาปุระรีสอร์ท แอนด์สปา อ.เมือง จ.กระบี่
20 ก.ย. 59
ประชุมผู้บริหารเครือข่ายสมุย 2
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารเครือข่ายสมุย 2
วันที่ : 20 ก.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : 09.00 น. โรงเรียนบ้านบ่อผุด
15 ก.ย. 59
การเตรียมความพร้อมการประเมินการอ่าน การเขียน
ครูวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : การเตรียมความพร้อมการประเมินการอ่าน การเขียน
วันที่ : 15 ก.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูวราภรณ์
รายละเอียด : โรงแรมเคพาร์ค
15 - 17 ก.ย. 59
ประชุมโรงเรียนในฝัน
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมโรงเรียนในฝัน
วันที่ : 15 - 17 ก.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : โรงแรมไดมอนด์
09 ก.ย. 59
ประชุมความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน
ครูไรน่าน
ชื่อเรื่อง : ประชุมความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน
วันที่ : 09 ก.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูไรน่าน
รายละเอียด : ณ โรงแรมไดมอนด์
09 ก.ย. 59
งานศิลปหัตถกรรมระดับอำเภอ
ผอ.วณิชชา, นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : งานศิลปหัตถกรรมระดับอำเภอ
วันที่ : 09 ก.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, นายนันทวิทย์
รายละเอียด :

ณ สพป.สฎ.1

09 ก.ย. 59
การจัดการขยะต้นทางและการแปรรูปขยะอินทรีย์
ครูกิตติศักดิ์
ชื่อเรื่อง : การจัดการขยะต้นทางและการแปรรูปขยะอินทรีย์
วันที่ : 09 ก.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูกิตติศักดิ์
รายละเอียด : เวลา 09.30 - 12.00 น. โรงเรียนบ้านดอนธูป
05 - 06 ก.ย. 59
การพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง "สู่มืออาชีพ"
นายวีสะ, นายนิพนธ์
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง "สู่มืออาชีพ"
วันที่ : 05 - 06 ก.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นายวีสะ, นายนิพนธ์
รายละเอียด : ณ โณงแรมไดมอนด์
01 ก.ย. 59
ประชุมการสอบธรรมศึกษา
ครูพิทยา
ชื่อเรื่อง : ประชุมการสอบธรรมศึกษา
วันที่ : 01 ก.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูพิทยา
รายละเอียด : ที่วาการอำเภอเกาะสมุย เวลา 13.30 น. ห้องประชุมที่วาการอำเภอเกาะสมุย (ชั้น 3)
30 ส.ค. 59
เสริมประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ด้านการคิดคำนวณ
ครูดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : เสริมประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ด้านการคิดคำนวณ
วันที่ : 30 ส.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูดวงทิพย์
รายละเอียด :

ณโรงแรมเคพาร์ค สุราษฎร์ธานี

25 - 27 ส.ค. 59
พัฒนาอาหารโภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : พัฒนาอาหารโภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน
วันที่ : 25 - 27 ส.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม
23 ส.ค. 59
ประชุมการจัดตั้งสมาคมครูเกาะสมุย
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดตั้งสมาคมครูเกาะสมุย
วันที่ : 23 ส.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : โรงเรียนบ้านบ่อผุด
18 ส.ค. 59
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 18 ส.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : โรงแรมไดมอนด์ 13.00-16.00 น.
09 ส.ค. 59
ประชุมครูศิลปะ
ครูบรรพต
ชื่อเรื่อง : ประชุมครูศิลปะ
วันที่ : 09 ส.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูบรรพต
รายละเอียด : โรงเรียบ้านหาดงาม 13.30 น.
04 ส.ค. 59
ประชุมนิเทศเรียนร่วม
ครูภาวิณี
ชื่อเรื่อง : ประชุมนิเทศเรียนร่วม
วันที่ : 04 ส.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูภาวิณี
รายละเอียด : ร.ร.บ้านปลายแหลม
29 ก.ค. - 01 ส.ค. 59
ประชุมนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 1 - 4
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 1 - 4
วันที่ : 29 ก.ค. - 01 ส.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :

ประชุมผู้บริหาร ณ โรงแรมโรยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก

29 - 30 ก.ค. 59
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ครูกัลยา
ชื่อเรื่อง : ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ : 29 - 30 ก.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูกัลยา
รายละเอียด : ประชุมการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม เค พาร์ค อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
26 - 29 ก.ค. 59
กีฬาเทศบาล
ครู, นักเรียนทุกคน
ชื่อเรื่อง : กีฬาเทศบาล
วันที่ : 26 - 29 ก.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครู, นักเรียนทุกคน
รายละเอียด :

พรุหน้าเมือง

15 ก.ค. 59
ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน กรกฎาคม
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน กรกฎาคม
วันที่ : 15 ก.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า 13.00-16.30 น.
15 - 17 ก.ค. 59
ผลิตสื่อจัดการขยะ 1 Clip 4 Change
นันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ผลิตสื่อจัดการขยะ 1 Clip 4 Change
วันที่ : 15 - 17 ก.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นันทวิทย์
รายละเอียด :

โรงแรมดิเอเวนิว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

14 ก.ค. 59
ต้อนรับ ผอ. ร.ร.บ้านแหลมหอย
ผอ.วณิชชา, ครูผกาวัลย์, ครูวรากรณ์
ชื่อเรื่อง : ต้อนรับ ผอ. ร.ร.บ้านแหลมหอย
วันที่ : 14 ก.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูผกาวัลย์, ครูวรากรณ์
รายละเอียด :
13 ก.ค. 59
ประชุมงานเกษียณอายุราชการ
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมงานเกษียณอายุราชการ
วันที่ : 13 ก.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :

13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00น. โรงเรียนบ้านบ่อผุด

09 ก.ค. 59
อบรมครูสุขศึกษาและพลศึกษามัธยม
ครูณัฐพงษ์
ชื่อเรื่อง : อบรมครูสุขศึกษาและพลศึกษามัธยม
วันที่ : 09 ก.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูณัฐพงษ์
รายละเอียด :

โรงแรมเคพาร์ค

08 ก.ค. 59
1โรงเรียน 1 ตำรวจ
ผอ.วณิชชา, ครูประสิทธิ์, ครูนิลรัตน์, ครูณัฐพงษ์
ชื่อเรื่อง : 1โรงเรียน 1 ตำรวจ
วันที่ : 08 ก.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูประสิทธิ์, ครูนิลรัตน์, ครูณัฐพงษ์
รายละเอียด : โรงแรมบรรจงบุรี
07 ก.ค. 59
ประชุมโรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 10
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมโรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 10
วันที่ : 07 ก.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :

การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.1 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น.

04 ก.ค. 58
โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
นันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ : 04 ก.ค. 58
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นันทวิทย์
รายละเอียด :

แกรนด์ซีวิว

20 มิ.ย. 58
เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กัลยา
ชื่อเรื่อง : เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ : 20 มิ.ย. 58
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : กัลยา
รายละเอียด :

นิภาการ์เด้น

12 - 14 มิ.ย. 58
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
นิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วันที่ : 12 - 14 มิ.ย. 58
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นิลรัตน์
รายละเอียด : เด็ก ม.2 จำนวน 8 คน ค่ายวิภาวดีรังสิต
09 มิ.ย. 58
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ผอ.จิรวรรณ
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 09 มิ.ย. 58
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.จิรวรรณ
รายละเอียด : ไดมอนด์พลาซ่า
06 มิ.ย. 58
การแสดงวัดใหม่
ศรัณยา, กระแต
ชื่อเรื่อง : การแสดงวัดใหม่
วันที่ : 06 มิ.ย. 58
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ศรัณยา, กระแต
รายละเอียด : วัดใหม่
05 มิ.ย. 58
เดอะ วอร์ฟ รักโลก รักษ์สิ่งแวดล้ิม
บรรพต
ชื่อเรื่อง : เดอะ วอร์ฟ รักโลก รักษ์สิ่งแวดล้ิม
วันที่ : 05 มิ.ย. 58
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : บรรพต
รายละเอียด : เดอะ วอร์ฟ
05 มิ.ย. 58
To Be Number One เกาะสมุย
ศรัณยา
ชื่อเรื่อง : To Be Number One เกาะสมุย
วันที่ : 05 มิ.ย. 58
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ศรัณยา
รายละเอียด : เทศบาลนครเกาะสมุย
03 มิ.ย. 58
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ผกาวัลย์, อัญชนา, วรากร, นิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วันที่ : 03 มิ.ย. 58
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผกาวัลย์, อัญชนา, วรากร, นิลรัตน์
รายละเอียด :

อนุบาลสุราษฎร์ธานี

18 ธ.ค. 57
ประชุมงานวันครู
ผอ.จิรวรรณ
ชื่อเรื่อง : ประชุมงานวันครู
วันที่ : 18 ธ.ค. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.จิรวรรณ
รายละเอียด : สมุยบริหารธุรกิจ
18 ธ.ค. 57
เป็นวิทยากรที่โรงเรียนบ้านปลายแหลม
ผกาวัลย์
ชื่อเรื่อง : เป็นวิทยากรที่โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วันที่ : 18 ธ.ค. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผกาวัลย์
รายละเอียด :
28 พ.ย. 57
ร่วมประชุมคัดกรองสุขภาพเด็ก ชั้น ป.1
ภาวิณี
ชื่อเรื่อง : ร่วมประชุมคัดกรองสุขภาพเด็ก ชั้น ป.1
วันที่ : 28 พ.ย. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ภาวิณี
รายละเอียด : โรงแรมนิภา การ์เด้นท์
28 พ.ย. 57
อบรม OBEC e-Office
นันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : อบรม OBEC e-Office
วันที่ : 28 พ.ย. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นันทวิทย์
รายละเอียด : โรงเรียนอ่างทอง บ่าย 13.00 - 15.30 น.
21 - 22 พ.ย. 57
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ผอ.จิรวรรณ
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
วันที่ : 21 - 22 พ.ย. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.จิรวรรณ
รายละเอียด : โรงแรมแก้วสมุย
หน้า 7 / 8 (ทั้งหมด 383 รายการ)