นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
28 - 29 พ.ค. 62
ประชุมวิชาการการพัฒนา สุขภาพเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียน รอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมวิชาการการพัฒนา สุขภาพเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียน รอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562
วันที่ : 28 - 29 พ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
ที่หนังสือ : สธ 0923.04/ว 1698
เลขหนังสือรับ : บท 240
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
05 มิ.ย. 62
อบรมความรู้ด้านยาเสพติด ในโรงเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
นายโกวิท, น.ส.พรทิพย์ เผ่า
ชื่อเรื่อง : อบรมความรู้ด้านยาเสพติด ในโรงเรียน
วันที่ : 05 มิ.ย. 62
สถานที่ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท, น.ส.พรทิพย์ เผ่า
รายละเอียด :
21 - 22 พ.ย. 57
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ผอ.จิรวรรณ
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
วันที่ : 21 - 22 พ.ย. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.จิรวรรณ
รายละเอียด : โรงแรมแก้วสมุย
20 - 23 พ.ย. 57
โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธัญภัส, จันทร์ศิริ
ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 20 - 23 พ.ย. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ธัญภัส, จันทร์ศิริ
รายละเอียด :

มอ.หาดใหญ่

18 พ.ย. 57
การประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ผอ.จิรวรรณ
ชื่อเรื่อง : การประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
วันที่ : 18 พ.ย. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.จิรวรรณ
รายละเอียด : การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
17 พ.ย. 57
การจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ
นิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : การจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ
วันที่ : 17 พ.ย. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นิลรัตน์
รายละเอียด : ประชุม ในวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ โรงแรมวังใต้
15 - 17 พ.ย. 57
อบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
ผอ.จิรวรรณ
ชื่อเรื่อง : อบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
วันที่ : 15 - 17 พ.ย. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.จิรวรรณ
รายละเอียด : มอ.หาดใหญ่
02 ก.ย. 57
การจัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
ผอ.จิรวรรณ
ชื่อเรื่อง : การจัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
วันที่ : 02 ก.ย. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.จิรวรรณ
รายละเอียด :

วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุยบริหารธุรกิจ

09.30 น.

01 ก.ย. 57
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ภาวิณี
ชื่อเรื่อง : สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ
วันที่ : 01 ก.ย. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ภาวิณี
รายละเอียด :

โรงแรมไดมอนต์พลาซ่า

30 ก.ค. 57
การอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบช่วยเหลือนักเรียน
กัลยา
ชื่อเรื่อง : การอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ : 30 ก.ค. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : กัลยา
รายละเอียด :

อบรมวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 โรงแรม เคพาร์ค

29 ก.ค. 57
ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
จิราพรรณ
ชื่อเรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
วันที่ : 29 ก.ค. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : จิราพรรณ
รายละเอียด :

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557

โรงเรียนบ้านอ่างทอง

26 - 28 ก.ค. 57
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถม
ภาวิณี
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถม
วันที่ : 26 - 28 ก.ค. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ภาวิณี
รายละเอียด :

วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00น. ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า

23 - 25 ก.ค. 57
อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
จรูญ
ชื่อเรื่อง : อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
วันที่ : 23 - 25 ก.ค. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : จรูญ
รายละเอียด :

โรงแรมเคปาร์ค ครูจำนวน 1 คน ส่งแบบตอบรับวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นำรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปมาด้วย

18 ก.ค. 57
ประชุมเพื่อตรวจสอบสูจิบัตร กีฬาอำเภอเกาะสมุย 2557
วีนัส
ชื่อเรื่อง : ประชุมเพื่อตรวจสอบสูจิบัตร กีฬาอำเภอเกาะสมุย 2557
วันที่ : 18 ก.ค. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : วีนัส
รายละเอียด :

18 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. ห้องปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย

17 ก.ค. 57
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Obec e-Office และ My-Office
จิรวรรณ, นันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ Obec e-Office และ My-Office
วันที่ : 17 ก.ค. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : จิรวรรณ, นันทวิทย์
รายละเอียด :

ที่ ศธ 04163/4311

ทะเบียนหนังสือรับ 814

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมแกรนด์ซีวิว อ.เกาะสมุย ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30น.

30 มิ.ย. - 01 ก.ค. 57
ประชุม การวัดและประเมินผล ม.3
บัณฑิตา
ชื่อเรื่อง : ประชุม การวัดและประเมินผล ม.3
วันที่ : 30 มิ.ย. - 01 ก.ค. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : บัณฑิตา
รายละเอียด :

รับที่ 672

ที่ ศธ 04163/3492 ลวท 10 มิ.ย. 2557

วันที่ 30/06 - 01/07 2557

ณ โรงแรมเคพาร์ค

30 มิ.ย. - 01 ก.ค. 57
ประชุมผู้บริหาร
จิรวรรณ
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหาร
วันที่ : 30 มิ.ย. - 01 ก.ค. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : จิรวรรณ
รายละเอียด :

ที่ 720

หนังสือ ที่ ศธ 04163/3747 ลวท 18 มิ.ย. 2557

ณ ห้องโกเมน โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า

27 - 28 มิ.ย. 57
อบรม ยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน
จิรวรรณ, สุดารัตน์
ชื่อเรื่อง : อบรม ยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน
วันที่ : 27 - 28 มิ.ย. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : จิรวรรณ, สุดารัตน์
รายละเอียด :

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมไดมอนต์พลาซ่า ดาวน์โหลดเอกสาร http://eoffice.surat1.go.th/ftpfile/140236613511402366135.pdf

25 - 27 มิ.ย. 57
โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม
ณัฐพงษ์
ชื่อเรื่อง : โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม
วันที่ : 25 - 27 มิ.ย. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพงษ์
รายละเอียด :

ศธ 0232/383

รับที่ 707

ส่งนักเรียน 10 คน พร้อมครูผู้ควบคุม 1 คน ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง

20 มิ.ย. 57
อบรมเพื่อเป็นวิทยากร เยาวชนคนดีของแผ่นดิน
อัญชนา, นิลรัตน์, วรากร
ชื่อเรื่อง : อบรมเพื่อเป็นวิทยากร เยาวชนคนดีของแผ่นดิน
วันที่ : 20 มิ.ย. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : อัญชนา, นิลรัตน์, วรากร
รายละเอียด :

ศธ 04163/3406

รับที่ 468

โรงเรียนสุจริต วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านโพหวาย

18 มิ.ย. 57
ประชุม โครงการ อย.น้อย ปี 2557
กัลยา
ชื่อเรื่อง : ประชุม โครงการ อย.น้อย ปี 2557
วันที่ : 18 มิ.ย. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : กัลยา
รายละเอียด :

วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557

โรงแรมแก้วสมุย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี

14 - 16 มิ.ย. 57
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
??
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
วันที่ : 14 - 16 มิ.ย. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ??
รายละเอียด :

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" เครือข่ายโรงเรียนสุจริต

14 -16 มิถุนายน 2557 โรงแรมไดมอนด์

 

13 - 14 มิ.ย. 57
โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย และวิทยาศาตร์
อัญชนา, นิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย และวิทยาศาตร์
วันที่ : 13 - 14 มิ.ย. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : อัญชนา, นิลรัตน์
รายละเอียด :

โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย และวิทยาศาตร์ระดับมัธยม

13 - 14 มิถุนายน 2557

โรงแรมเคพาร์ค

12 มิ.ย. 57
จัดการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
วัลยา
ชื่อเรื่อง : จัดการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
วันที่ : 12 มิ.ย. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : วัลยา
รายละเอียด :

จัดประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน

ณ โรงเรียนวัดแจ้ง วันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.

05 - 07 มิ.ย. 57
อบรมคณิตศาสตร์มัธยม
บัณฑิตา
ชื่อเรื่อง : อบรมคณิตศาสตร์มัธยม
วันที่ : 05 - 07 มิ.ย. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : บัณฑิตา
รายละเอียด : การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา 5 - 7 มิถุนายน 2557 โรงแรมบรรจงบุรี
02 มิ.ย. 57
ครูศิลปะเข้าร่วมประชุม
ภาคภูมิ
ชื่อเรื่อง : ครูศิลปะเข้าร่วมประชุม
วันที่ : 02 มิ.ย. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ภาคภูมิ
รายละเอียด :

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมศิลปะของกลุ่มครูศิลปะ  อำเภอเกาะสมุย  ประจำปีการศึกษา 2557  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ทุกคนมีส่วนร่วม  ประสานความสามัคคี  การนี้โรงเรียนบ้านหาดงาม  ในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรมค่ายยุวศิลป์  จึงขอเชิญครูศิลปะเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ  ทำความรู้ความเข้าใจ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดตั้งคณะกรรมการ  คณะที่ปรึกษา  กลุ่มครูศิลปะอำเภอเกาะสมุย  และแนวทางการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มครูศิลปะอำเภอเกาะสมุย

2. การจัดกิจกรรมค่ายยุวศิลป์  ประจำปีการศึกษา 2557

3. การดำเนินการเปิดศูนย์ศิลปะ  ของกลุ่มครูศิลปะอำเภอเกาะสมุย  ณ ศูนย์ศิลปะ  โรงเรียนบ้านหาดงาม   

ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านและ/หรือครูศิลปะเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ  กำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมดังที่กล่าว  ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหาดงาม

01 มิ.ย. 57
ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
วัลยา, อัญชนา
ชื่อเรื่อง : ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
วันที่ : 01 มิ.ย. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : วัลยา, อัญชนา
รายละเอียด :

นำนักเรียน 10 คน เข้าร่วม

ในวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ณ ลาน เอนกประสงค์ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย

30 - 31 พ.ค. 57
อบรมคณิตศาสตร์ประถม
จิราพรรณ
ชื่อเรื่อง : อบรมคณิตศาสตร์ประถม
วันที่ : 30 - 31 พ.ค. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : จิราพรรณ
รายละเอียด : การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษา 30-31 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมบรรจงบุรี
30 พ.ค. 57
ส่งมอบ แท็บเล็ต ม.1
ธัญภัส
ชื่อเรื่อง : ส่งมอบ แท็บเล็ต ม.1
วันที่ : 30 พ.ค. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ธัญภัส
รายละเอียด : โรงแรมเคพาร์ค วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น.
19 - 21 พ.ค. 57
วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
นันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
วันที่ : 19 - 21 พ.ค. 57
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นันทวิทย์
รายละเอียด : อบรมวิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน ที่ วค. วันที่ 19-21 พ.ค.2557
หน้า 7 / 7 (ทั้งหมด 330 รายการ)
หน้าก่อนหน้า  1  2  ...  5  6   7