นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
26 พ.ค. 60
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
โรงแรมวังใต้
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
วันที่ : 26 พ.ค. 60
สถานที่ : โรงแรมวังใต้
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : ขอเชิญผู้บริหาร เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องริมน้ำ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
26 พ.ค. 60
กรรมการกีฬาชุมชน
แม่น้ำซอย 7
ครูประสิทธิ์, ครูโกวิท
ชื่อเรื่อง : กรรมการกีฬาชุมชน
วันที่ : 26 พ.ค. 60
สถานที่ : แม่น้ำซอย 7
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูประสิทธิ์, ครูโกวิท
รายละเอียด : กรรมการกีฬา ศาลาตาไทร แม่น้ำซอย 7
25 พ.ค. 60
พัฒนาคุณภาพการศึกษา DLIT ระบบ Offline
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ผอ.วณิชชา, ครูจันทร์ศิริ, ครูพงศธร
ชื่อเรื่อง : พัฒนาคุณภาพการศึกษา DLIT ระบบ Offline
วันที่ : 25 พ.ค. 60
สถานที่ : โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูจันทร์ศิริ, ครูพงศธร
รายละเอียด : เวลา 09.00 - 12.00 น.
12 - 13 พ.ค. 60
อบรมการเบิกจ่ายโครงการอาหารกลางวัน
โรงแรมร้อยเกาะ
ครูอัญชนา, ครูกัณย์ลภัส
ชื่อเรื่อง : อบรมการเบิกจ่ายโครงการอาหารกลางวัน
วันที่ : 12 - 13 พ.ค. 60
สถานที่ : โรงแรมร้อยเกาะ
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูอัญชนา, ครูกัณย์ลภัส
รายละเอียด : เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมร้อยเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11 - 12 พ.ค. 60
อบรมยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Boot Camp @ PLC
โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท
ครูภาวิณี, พรทิพย์ เผ่าจินดา
ชื่อเรื่อง : อบรมยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Boot Camp @ PLC
วันที่ : 11 - 12 พ.ค. 60
สถานที่ : โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูภาวิณี, พรทิพย์ เผ่าจินดา
รายละเอียด : เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมแก้วสมุย
11 - 13 พ.ค. 60
อบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “สะเต็มศึกษา: ต้นกล้า Smart Trainer Team”
โรงแรมเคพาร์ค
ครูนิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : อบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “สะเต็มศึกษา: ต้นกล้า Smart Trainer Team”
วันที่ : 11 - 13 พ.ค. 60
สถานที่ : โรงแรมเคพาร์ค
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูนิลรัตน์
รายละเอียด : โรงแรมเคพาร์ค
09 พ.ค. 60
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SAR
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ครูวราภรณ์, เจ๊ะหม๊ะ
ชื่อเรื่อง : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SAR
วันที่ : 09 พ.ค. 60
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูวราภรณ์, เจ๊ะหม๊ะ
รายละเอียด : ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เวลา 09.00-12.00 น.
08 - 09 พ.ค. 60
ประชุมการจัดการจัดการศึกษาปฐมวัย
โรงแรมเคพาร์ค
ครูวรากร
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดการจัดการศึกษาปฐมวัย
วันที่ : 08 - 09 พ.ค. 60
สถานที่ : โรงแรมเคพาร์ค
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูวรากร
รายละเอียด : ห้องเทพลักษณ์ โรงแรมเคพาร์ค
03 - 04 พ.ค. 60
อบรมครูในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
โรงแรมนิภาการ์เด้น
ครูภาวิณี, ครูดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : อบรมครูในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
วันที่ : 03 - 04 พ.ค. 60
สถานที่ : โรงแรมนิภาการ์เด้น
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูภาวิณี, ครูดวงทิพย์
รายละเอียด : ครู ป.3 จำนวน 1 คน และ ป.6 จำนวน 1 คน โรงแรมนิภาการ์เด้น
02 - 04 พ.ค. 60
ครู ก. ว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
โรงแรมราชพฤกษ์ สมุย รีสอร์ท ตำบลลิปะน้อย
ครูโกวิท
ชื่อเรื่อง : ครู ก. ว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
วันที่ : 02 - 04 พ.ค. 60
สถานที่ : โรงแรมราชพฤกษ์ สมุย รีสอร์ท ตำบลลิปะน้อย
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูโกวิท
รายละเอียด : โรงแรมราชพฤกษ์ สมุย รีสอร์ท ตำบลลิปะน้อย
01 - 03 พ.ค. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส (เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ : LD)
โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท
ครูธิติยา
ชื่อเรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส (เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ : LD)
วันที่ : 01 - 03 พ.ค. 60
สถานที่ : โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูธิติยา
รายละเอียด : โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
01 - 02 พ.ค. 60
การคัดกรองพัฒนาการเด็ก
โรงพยาบาลเกาะสมุย
ครูปาริตา, ครูอาภาภรณ์
ชื่อเรื่อง : การคัดกรองพัฒนาการเด็ก
วันที่ : 01 - 02 พ.ค. 60
สถานที่ : โรงพยาบาลเกาะสมุย
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูปาริตา, ครูอาภาภรณ์
รายละเอียด : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ตึกผู้ป่วยนอก
27 - 29 เม.ย. 60
วิทยากรการจัดอาหารกลางวัน
โรงแรมดิไอเดิ้ล เรสซิเนซ์ จังหวัดปทุมธานี
ครูพรทิพย์
ชื่อเรื่อง : วิทยากรการจัดอาหารกลางวัน
วันที่ : 27 - 29 เม.ย. 60
สถานที่ : โรงแรมดิไอเดิ้ล เรสซิเนซ์ จังหวัดปทุมธานี
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูพรทิพย์
รายละเอียด : โรงแรมดิไอเดิ้ล เรสซิเนซ์ จังหวัดปทุมธานี
27 เม.ย. 60
ประชุมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง
โรงแรมเคพาร์ค
ครูทุกคน
ชื่อเรื่อง : ประชุมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง
วันที่ : 27 เม.ย. 60
สถานที่ : โรงแรมเคพาร์ค
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูทุกคน
รายละเอียด : ครู 4 คน นักเรียน 30 คน ณ โรงแรมเคพาร์ค
27 เม.ย. 60
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
วันที่ : 27 เม.ย. 60
สถานที่ : หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เวลา 09.30 น.
26 - 28 เม.ย. 60
อบรมปฏิบัติการนักข่าวพลเมือง โครงการสมุยสะอาด
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวสมุย
ครูนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : อบรมปฏิบัติการนักข่าวพลเมือง โครงการสมุยสะอาด
วันที่ : 26 - 28 เม.ย. 60
สถานที่ : วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวสมุย
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูนันทวิทย์
รายละเอียด : วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวสมุย
30 มี.ค. 60
ประชุมเครือข่าย
โรงเรียนบ้านบ่อผุด
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมเครือข่าย
วันที่ : 30 มี.ค. 60
สถานที่ : โรงเรียนบ้านบ่อผุด
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : โรงเรียนบ้านบ่อผุด เวลา 10.30 น.
24 มี.ค. 60
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ครูเจ๊ะหม๊ะ, ครูดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
วันที่ : 24 มี.ค. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูเจ๊ะหม๊ะ, ครูดวงทิพย์
รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 09.00-16.30 น. [บท231]
17 มี.ค. 60
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 17 มี.ค. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : 13.00-16.30 น. ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
17 มี.ค. 60
ประชุมเครือข่าย เรื่องการประเมินผู้บริหารในเครือข่ายสมุย 2
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมเครือข่าย เรื่องการประเมินผู้บริหารในเครือข่ายสมุย 2
วันที่ : 17 มี.ค. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
14 - 16 มี.ค. 60
โครงการ TO BE NUMBER ONE
ครูโกวิท
ชื่อเรื่อง : โครงการ TO BE NUMBER ONE
วันที่ : 14 - 16 มี.ค. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูโกวิท
รายละเอียด : โรงแรมไดมอนด์
14 มี.ค. 60
พัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหาร
ครูกัลยา
ชื่อเรื่อง : พัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหาร
วันที่ : 14 มี.ค. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูกัลยา
รายละเอียด : โรงแรมวังใต้ [บท292]
12 - 13 มี.ค. 60
นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ครูวรากร
ชื่อเรื่อง : นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ
วันที่ : 12 - 13 มี.ค. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูวรากร
รายละเอียด : วิทยาลัยดอนดอสโกสุราษฎร์
09 มี.ค. 60
โครงการสร้างบ้านน้ำใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : โครงการสร้างบ้านน้ำใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."
วันที่ : 09 มี.ค. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : โรงเรียนบ้านบ่อผุด เวลา 10.00 น. [บท267]
28 ก.พ. - 02 มี.ค. 60
โครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-learning เคหพยาบาล
ครูณัฐพงษ์
ชื่อเรื่อง : โครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-learning เคหพยาบาล
วันที่ : 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูณัฐพงษ์
รายละเอียด : โรงแรมวังใต้ เป็นการอบรมแบบไม่พักค้าง สภากาชาดสนับสนุนค่าเดินทางแบบเหมาจ่าย 300 บาท
22 ก.พ. 60
ประชุมการเงิน
ผอ.วณิชชา, ครูกัณย์ลภัส
ชื่อเรื่อง : ประชุมการเงิน
วันที่ : 22 ก.พ. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูกัณย์ลภัส
รายละเอียด : โรงเรียนบ้านบ่อผุด
20 ก.พ. 60
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 20 ก.พ. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : โรงแรมมไดมอนด์พลาซ่า เวลา 13.00 - 16.30 น. [บค150]
09 - 10 ก.พ. 60
ต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 ระดับเพชร
ครูพิทยา, ครูไรน่าน
ชื่อเรื่อง : ต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 ระดับเพชร
วันที่ : 09 - 10 ก.พ. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูพิทยา, ครูไรน่าน
รายละเอียด : โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
02 ก.พ. 60
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2559
ครูวรากร
ชื่อเรื่อง : โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2559
วันที่ : 02 ก.พ. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูวรากร
รายละเอียด : โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
30 - 31 ม.ค. 60
โครงการ อย.น้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560
ครูกัลยา, บรรพต ชาดง, ครูเนาวรัตน์
ชื่อเรื่อง : โครงการ อย.น้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560
วันที่ : 30 - 31 ม.ค. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูกัลยา, บรรพต ชาดง, ครูเนาวรัตน์
รายละเอียด : โรงเรียนนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
28 ม.ค. - 01 ก.พ. 60
โครงการ TO BE NUMBER ONE
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : โครงการ TO BE NUMBER ONE
วันที่ : 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :

ณ โรงแรมเจริญ โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

19 ม.ค. 60
ประชุมผู้บริหาร
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหาร
วันที่ : 19 ม.ค. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า 09.00-16.30 น. [บค20]
12 ม.ค. 60
การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
ครูณัฐพงษ์
ชื่อเรื่อง : การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
วันที่ : 12 ม.ค. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูณัฐพงษ์
รายละเอียด : โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท [บท18]
12 ม.ค. 60
ประชุม O Net ป.6 ม.3
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุม O Net ป.6 ม.3
วันที่ : 12 ม.ค. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : โรงแรมเคพาร์ค วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. [วก 7]
06 ม.ค. 60
ประชุมเครือข่าย
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมเครือข่าย
วันที่ : 06 ม.ค. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : โรงเรียนบ้านบ่อผุด เวลา 09.00 น. [บค 1470]
28 - 29 ธ.ค. 59
ประกันคุณภาพภายใน วิชาภาษาอังกฤษ
ผอ.วณิชชา, ครูภาวิณี
ชื่อเรื่อง : ประกันคุณภาพภายใน วิชาภาษาอังกฤษ
วันที่ : 28 - 29 ธ.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูภาวิณี
รายละเอียด :

โรงแรมนิภาการ์เด้น (วก 1342)

28 ธ.ค. 59
ประชุมผู้บริหาร
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหาร
วันที่ : 28 ธ.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :

ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า

23 ธ.ค. 59
ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน
ครูกัลยา
ชื่อเรื่อง : ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน
วันที่ : 23 ธ.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูกัลยา
รายละเอียด : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา 08.00 - 16.40 น. [บท 1379]
13 ธ.ค. 59
การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61
วันที่ : 13 ธ.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เวลา 09.30 น. [บท 1371]
29 พ.ย. 59
โครงการสมุยสะอาด แก้ไขปัญหาขยะเกาะสมุย
ครูอัญชนา, กิตติศักดิ์, นันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : โครงการสมุยสะอาด แก้ไขปัญหาขยะเกาะสมุย
วันที่ : 29 พ.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูอัญชนา, กิตติศักดิ์, นันทวิทย์
รายละเอียด : เวลา 09.00 - 16.30 น. ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี (ศูนย์อำเภอเกาะสมุย)
26 - 27 พ.ย. 59
ประชุมคณิตศาสตร์
ครูจิราพรรณ, ครูดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณิตศาสตร์
วันที่ : 26 - 27 พ.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูจิราพรรณ, ครูดวงทิพย์
รายละเอียด : โรงแรมทวินโลตัส
23 พ.ย. 59
ประชุมผู้บริหาร
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหาร
วันที่ : 23 พ.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : 13.00 น. โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
15 - 16 พ.ย. 59
โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
วันที่ : 15 - 16 พ.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
10 - 12 พ.ย. 59
เข้าค่ายธรรมะวัดน้ำตกหินลาด
ครูนิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : เข้าค่ายธรรมะวัดน้ำตกหินลาด
วันที่ : 10 - 12 พ.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูนิลรัตน์
รายละเอียด : วัดน้ำตกหินลาด
25 ต.ค. 59
ประชุมโครงการอาหารกลางวัน
ครูจินัญพร
ชื่อเรื่อง : ประชุมโครงการอาหารกลางวัน
วันที่ : 25 ต.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูจินัญพร
รายละเอียด : ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.1 เวลา 08.00-16.30 น.
18 ต.ค. 59
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 18 ต.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
18 ต.ค. 59
ประชุมธุรการโรงเรียน
นันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมธุรการโรงเรียน
วันที่ : 18 ต.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นันทวิทย์
รายละเอียด : โรงแรมไดมอนด์
17 ต.ค. 59
ประชุมพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง
ครูณัฐพงษ์,กิตติศักดิ์,เนาวรัตน์
ชื่อเรื่อง : ประชุมพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง
วันที่ : 17 ต.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูณัฐพงษ์,กิตติศักดิ์,เนาวรัตน์
รายละเอียด : โรงแรมไดมอนด์
10 - 12 ต.ค. 59
ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ครูนิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วันที่ : 10 - 12 ต.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูนิลรัตน์
รายละเอียด : จังหวัดภูเก็ต พังงา
27 ก.ย. 59
โครงการพัฒนาครูแนะแนว
ผอ.วณิชชา, ครูนิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาครูแนะแนว
วันที่ : 27 ก.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูนิลรัตน์
รายละเอียด : โรงแรมเค พาร์ค อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี รายงานตัว เวลา 08.30 - 09.00 น. พิธีปิด 16.30 น.
หน้า 7 / 9 (ทั้งหมด 417 รายการ)