นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
17 มี.ค. 60
ประชุมเครือข่าย เรื่องการประเมินผู้บริหารในเครือข่ายสมุย 2
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมเครือข่าย เรื่องการประเมินผู้บริหารในเครือข่ายสมุย 2
วันที่ : 17 มี.ค. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
14 - 16 มี.ค. 60
โครงการ TO BE NUMBER ONE
ครูโกวิท
ชื่อเรื่อง : โครงการ TO BE NUMBER ONE
วันที่ : 14 - 16 มี.ค. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูโกวิท
รายละเอียด : โรงแรมไดมอนด์
14 มี.ค. 60
พัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหาร
ครูกัลยา
ชื่อเรื่อง : พัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหาร
วันที่ : 14 มี.ค. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูกัลยา
รายละเอียด : โรงแรมวังใต้ [บท292]
12 - 13 มี.ค. 60
นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ครูวรากร
ชื่อเรื่อง : นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ
วันที่ : 12 - 13 มี.ค. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูวรากร
รายละเอียด : วิทยาลัยดอนดอสโกสุราษฎร์
09 มี.ค. 60
โครงการสร้างบ้านน้ำใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : โครงการสร้างบ้านน้ำใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."
วันที่ : 09 มี.ค. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : โรงเรียนบ้านบ่อผุด เวลา 10.00 น. [บท267]
28 ก.พ. - 02 มี.ค. 60
โครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-learning เคหพยาบาล
ครูณัฐพงษ์
ชื่อเรื่อง : โครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-learning เคหพยาบาล
วันที่ : 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูณัฐพงษ์
รายละเอียด : โรงแรมวังใต้ เป็นการอบรมแบบไม่พักค้าง สภากาชาดสนับสนุนค่าเดินทางแบบเหมาจ่าย 300 บาท
22 ก.พ. 60
ประชุมการเงิน
ผอ.วณิชชา, ครูกัณย์ลภัส
ชื่อเรื่อง : ประชุมการเงิน
วันที่ : 22 ก.พ. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูกัณย์ลภัส
รายละเอียด : โรงเรียนบ้านบ่อผุด
20 ก.พ. 60
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 20 ก.พ. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : โรงแรมมไดมอนด์พลาซ่า เวลา 13.00 - 16.30 น. [บค150]
09 - 10 ก.พ. 60
ต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 ระดับเพชร
ครูพิทยา, ครูไรน่าน
ชื่อเรื่อง : ต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 ระดับเพชร
วันที่ : 09 - 10 ก.พ. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูพิทยา, ครูไรน่าน
รายละเอียด : โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
02 ก.พ. 60
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2559
ครูวรากร
ชื่อเรื่อง : โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2559
วันที่ : 02 ก.พ. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูวรากร
รายละเอียด : โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
30 - 31 ม.ค. 60
โครงการ อย.น้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560
ครูกัลยา, บรรพต ชาดง, ครูเนาวรัตน์
ชื่อเรื่อง : โครงการ อย.น้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560
วันที่ : 30 - 31 ม.ค. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูกัลยา, บรรพต ชาดง, ครูเนาวรัตน์
รายละเอียด : โรงเรียนนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
28 ม.ค. - 01 ก.พ. 60
โครงการ TO BE NUMBER ONE
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : โครงการ TO BE NUMBER ONE
วันที่ : 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :

ณ โรงแรมเจริญ โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

19 ม.ค. 60
ประชุมผู้บริหาร
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหาร
วันที่ : 19 ม.ค. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า 09.00-16.30 น. [บค20]
12 ม.ค. 60
การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
ครูณัฐพงษ์
ชื่อเรื่อง : การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
วันที่ : 12 ม.ค. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูณัฐพงษ์
รายละเอียด : โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท [บท18]
12 ม.ค. 60
ประชุม O Net ป.6 ม.3
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุม O Net ป.6 ม.3
วันที่ : 12 ม.ค. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : โรงแรมเคพาร์ค วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. [วก 7]
06 ม.ค. 60
ประชุมเครือข่าย
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมเครือข่าย
วันที่ : 06 ม.ค. 60
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : โรงเรียนบ้านบ่อผุด เวลา 09.00 น. [บค 1470]
28 - 29 ธ.ค. 59
ประกันคุณภาพภายใน วิชาภาษาอังกฤษ
ผอ.วณิชชา, ครูภาวิณี
ชื่อเรื่อง : ประกันคุณภาพภายใน วิชาภาษาอังกฤษ
วันที่ : 28 - 29 ธ.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูภาวิณี
รายละเอียด :

โรงแรมนิภาการ์เด้น (วก 1342)

28 ธ.ค. 59
ประชุมผู้บริหาร
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหาร
วันที่ : 28 ธ.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :

ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า

23 ธ.ค. 59
ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน
ครูกัลยา
ชื่อเรื่อง : ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน
วันที่ : 23 ธ.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูกัลยา
รายละเอียด : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา 08.00 - 16.40 น. [บท 1379]
13 ธ.ค. 59
การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61
วันที่ : 13 ธ.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เวลา 09.30 น. [บท 1371]
29 พ.ย. 59
โครงการสมุยสะอาด แก้ไขปัญหาขยะเกาะสมุย
ครูอัญชนา, กิตติศักดิ์, นันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : โครงการสมุยสะอาด แก้ไขปัญหาขยะเกาะสมุย
วันที่ : 29 พ.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูอัญชนา, กิตติศักดิ์, นันทวิทย์
รายละเอียด : เวลา 09.00 - 16.30 น. ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี (ศูนย์อำเภอเกาะสมุย)
26 - 27 พ.ย. 59
ประชุมคณิตศาสตร์
ครูจิราพรรณ, ครูดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณิตศาสตร์
วันที่ : 26 - 27 พ.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูจิราพรรณ, ครูดวงทิพย์
รายละเอียด : โรงแรมทวินโลตัส
23 พ.ย. 59
ประชุมผู้บริหาร
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหาร
วันที่ : 23 พ.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : 13.00 น. โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
15 - 16 พ.ย. 59
โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
วันที่ : 15 - 16 พ.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
10 - 12 พ.ย. 59
เข้าค่ายธรรมะวัดน้ำตกหินลาด
ครูนิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : เข้าค่ายธรรมะวัดน้ำตกหินลาด
วันที่ : 10 - 12 พ.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูนิลรัตน์
รายละเอียด : วัดน้ำตกหินลาด
25 ต.ค. 59
ประชุมโครงการอาหารกลางวัน
ครูจินัญพร
ชื่อเรื่อง : ประชุมโครงการอาหารกลางวัน
วันที่ : 25 ต.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูจินัญพร
รายละเอียด : ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.1 เวลา 08.00-16.30 น.
18 ต.ค. 59
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 18 ต.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
18 ต.ค. 59
ประชุมธุรการโรงเรียน
นันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมธุรการโรงเรียน
วันที่ : 18 ต.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นันทวิทย์
รายละเอียด : โรงแรมไดมอนด์
17 ต.ค. 59
ประชุมพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง
ครูณัฐพงษ์,กิตติศักดิ์,เนาวรัตน์
ชื่อเรื่อง : ประชุมพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง
วันที่ : 17 ต.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูณัฐพงษ์,กิตติศักดิ์,เนาวรัตน์
รายละเอียด : โรงแรมไดมอนด์
10 - 12 ต.ค. 59
ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ครูนิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วันที่ : 10 - 12 ต.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูนิลรัตน์
รายละเอียด : จังหวัดภูเก็ต พังงา
27 ก.ย. 59
โครงการพัฒนาครูแนะแนว
ผอ.วณิชชา, ครูนิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาครูแนะแนว
วันที่ : 27 ก.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูนิลรัตน์
รายละเอียด : โรงแรมเค พาร์ค อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี รายงานตัว เวลา 08.30 - 09.00 น. พิธีปิด 16.30 น.
27 ก.ย. 59
เสริมประสิทธิภาพการสอนคณิต ป.3
ครูดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : เสริมประสิทธิภาพการสอนคณิต ป.3
วันที่ : 27 ก.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูดวงทิพย์
รายละเอียด : โรงแรมเค พาร์ค รายงานตัว 08.00-08.30 น. ปิดการประชุม 16.30 น.
26 ก.ย. 59
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
วันที่ : 26 ก.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :

ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. ปิดการอบรม เวลา 16.30 น.

22 - 23 ก.ย. 59
โครงการพัฒนาศักยภาพครู สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพครู สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันที่ : 22 - 23 ก.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : โรงแรมนาคาปุระรีสอร์ท แอนด์สปา อ.เมือง จ.กระบี่
20 ก.ย. 59
ประชุมผู้บริหารเครือข่ายสมุย 2
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารเครือข่ายสมุย 2
วันที่ : 20 ก.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : 09.00 น. โรงเรียนบ้านบ่อผุด
15 ก.ย. 59
การเตรียมความพร้อมการประเมินการอ่าน การเขียน
ครูวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : การเตรียมความพร้อมการประเมินการอ่าน การเขียน
วันที่ : 15 ก.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูวราภรณ์
รายละเอียด : โรงแรมเคพาร์ค
15 - 17 ก.ย. 59
ประชุมโรงเรียนในฝัน
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมโรงเรียนในฝัน
วันที่ : 15 - 17 ก.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : โรงแรมไดมอนด์
09 ก.ย. 59
ประชุมความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน
ครูไรน่าน
ชื่อเรื่อง : ประชุมความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน
วันที่ : 09 ก.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูไรน่าน
รายละเอียด : ณ โรงแรมไดมอนด์
09 ก.ย. 59
งานศิลปหัตถกรรมระดับอำเภอ
ผอ.วณิชชา, นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : งานศิลปหัตถกรรมระดับอำเภอ
วันที่ : 09 ก.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, นายนันทวิทย์
รายละเอียด :

ณ สพป.สฎ.1

09 ก.ย. 59
การจัดการขยะต้นทางและการแปรรูปขยะอินทรีย์
ครูกิตติศักดิ์
ชื่อเรื่อง : การจัดการขยะต้นทางและการแปรรูปขยะอินทรีย์
วันที่ : 09 ก.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูกิตติศักดิ์
รายละเอียด : เวลา 09.30 - 12.00 น. โรงเรียนบ้านดอนธูป
05 - 06 ก.ย. 59
การพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง "สู่มืออาชีพ"
นายวีสะ, นายนิพนธ์
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง "สู่มืออาชีพ"
วันที่ : 05 - 06 ก.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นายวีสะ, นายนิพนธ์
รายละเอียด : ณ โณงแรมไดมอนด์
01 ก.ย. 59
ประชุมการสอบธรรมศึกษา
ครูพิทยา
ชื่อเรื่อง : ประชุมการสอบธรรมศึกษา
วันที่ : 01 ก.ย. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูพิทยา
รายละเอียด : ที่วาการอำเภอเกาะสมุย เวลา 13.30 น. ห้องประชุมที่วาการอำเภอเกาะสมุย (ชั้น 3)
30 ส.ค. 59
เสริมประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ด้านการคิดคำนวณ
ครูดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : เสริมประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ด้านการคิดคำนวณ
วันที่ : 30 ส.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูดวงทิพย์
รายละเอียด :

ณโรงแรมเคพาร์ค สุราษฎร์ธานี

25 - 27 ส.ค. 59
พัฒนาอาหารโภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : พัฒนาอาหารโภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน
วันที่ : 25 - 27 ส.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม
23 ส.ค. 59
ประชุมการจัดตั้งสมาคมครูเกาะสมุย
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดตั้งสมาคมครูเกาะสมุย
วันที่ : 23 ส.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : โรงเรียนบ้านบ่อผุด
18 ส.ค. 59
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 18 ส.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : โรงแรมไดมอนด์ 13.00-16.00 น.
09 ส.ค. 59
ประชุมครูศิลปะ
ครูบรรพต
ชื่อเรื่อง : ประชุมครูศิลปะ
วันที่ : 09 ส.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูบรรพต
รายละเอียด : โรงเรียบ้านหาดงาม 13.30 น.
04 ส.ค. 59
ประชุมนิเทศเรียนร่วม
ครูภาวิณี
ชื่อเรื่อง : ประชุมนิเทศเรียนร่วม
วันที่ : 04 ส.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูภาวิณี
รายละเอียด : ร.ร.บ้านปลายแหลม
29 ก.ค. - 01 ส.ค. 59
ประชุมนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 1 - 4
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 1 - 4
วันที่ : 29 ก.ค. - 01 ส.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :

ประชุมผู้บริหาร ณ โรงแรมโรยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก

29 - 30 ก.ค. 59
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ครูกัลยา
ชื่อเรื่อง : ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ : 29 - 30 ก.ค. 59
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูกัลยา
รายละเอียด : ประชุมการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม เค พาร์ค อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน้า 8 / 9 (ทั้งหมด 448 รายการ)