นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
- สานต่อที่พ่อให้ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
2
- สานต่อที่พ่อให้ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
3
4
5
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เยาวชน รักษ์พงไพร
6
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เยาวชน รักษ์พงไพร
7
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เยาวชน รักษ์พงไพร
8
9
10
- การนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ไปสู่การปฏิบัติ
11
12
- ประชุมการจัดงาน Samui Festival 2018
- ประชุมคณะกรรมตรวจสอบผลการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในอำเภอเกาะพงัน
- การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานและการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
13
14
- ประกันคุณภาพภายในแนวทางการประเมินใหม่ (คณะทำงาน)
15
16
- ประกันคุณภาพภายในแนวทางการประเมินใหม่
17
- ประกันคุณภาพภายในแนวทางการประเมินใหม่
- ประชุมความปลอดภัยทางถนนอำเภอเกาะสมุย
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ
18
19
20
- เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย
- สื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ. ฟันสวย ยิ้มใส
21
22
23
24
25
26
27
28
- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
29
30