นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
- ชุมนุมลูกเสือสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1
2
- ชุมนุมลูกเสือสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1
3
- ชุมนุมลูกเสือสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1
4
- ชุมนุมลูกเสือสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
- ประชุมงานวันครู
- คณะกรรมการจัดการสถานที่
- ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกรรมการตัดสินกิจกรรมกีฬาสี
15
- คณะกรรมการจัดการสถานที่
- ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมฯ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
- สำรวจรายชื่อข้าราชการที่จะครบ 60 ปี เมื่อสิ้นงบประมาณ พ.ศ.2561
16
- ประชุมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
- คณะกรรมการจัดการสถานที่
17
- คณะกรรมการจัดการสถานที่
18
- คณะกรรมการจัดการสถานที่
- ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมฯ (คอมพิวเตอร์)
- การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
19
- คณะกรรมการจัดการสถานที่
20
- คณะกรรมการจัดการสถานที่
21
- คณะกรรมการจัดการสถานที่
22
23
- การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการทักษะ เพื่อยกระดับ O-NET
24
25
26
27
28
29
30
31