นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
- การพัฒนากิจกรรมสร้าง เสริมพฤติกรรมการ บริโภคอาหารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
8
- การพัฒนากิจกรรมสร้าง เสริมพฤติกรรมการ บริโภคอาหารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
9
- การพัฒนากิจกรรมสร้าง เสริมพฤติกรรมการ บริโภคอาหารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
10
11
12
13
14
15
16
17
18
- ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาจัดสรรเครื่องราช อิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
- ส่งหลักฐานขอเบิกจ่าย เงินการจัดการศึกษา เรียนรวม
- รับเครื่องอ่านบัตร ประชาชนแบบ Smart Card
19
- การอบรมครูด้วยระบบ ทางไกล STEM
20
- การอบรมครูด้วยระบบ ทางไกล STEM
21
- การอบรมครูด้วยระบบ ทางไกล STEM
22
23
24
- พัฒนาความฉลาดทาง สติปัญญาและความ ฉลาดทางอารมณ์
25
- พัฒนาความฉลาดทาง สติปัญญาและความ ฉลาดทางอารมณ์
- การตรวจสอบหลักสูตร สถานศึกษาระดับปฐมวัย
26
- การอบรมครูด้วยระบบ ทางไกล STEM
27
- การอบรมครูด้วยระบบ ทางไกล STEM
28
- การอบรมครูด้วยระบบ ทางไกล STEM
29
30
- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
31
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | เม.ย. 63 | มี.ค. 63 | ก.พ. 63 | ม.ค. 63 | ธ.ค. 62 | พ.ย. 62 | ต.ค. 62 | ก.ย. 62 | ส.ค. 62 | ก.ค. 62 | มิ.ย. 62 | พ.ค. 62