นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
3
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
4
5
6
7
- ประชุมคณะทำงานชุดติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา
8
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนโรงเรียน คุณธรรม สพฐ.
- ส่งเสริมสนับสนุนสร้าง ความเข้มแข็งโรงเรียน ที่จัดการศึกษาปฐมวัย
- ประชุมคัดกรองและ เฝ้าระวังสายตาผิด ปกติในเด็กนักเรียน
9
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนโรงเรียน คุณธรรม สพฐ.
10
- การอบรมตามโครงการ การพัฒนาทักษะการ ช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา ทางการเรียน
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนโรงเรียน คุณธรรม สพฐ.
11
12
13
14
- การจัดสรรอัตรากำลัง ข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาที่ว่าง จากผลการเกษียณราชการ
15
- การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไป
- การนำเข้าข้อมูลกำลัง พลผู้ปฏิบัติงานด้านยา เสพติดประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2561
16
- การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไป
17
- อบรมและเสวนา การสร้างจิตสำนึก เพื่อการจัดการขยะที่ยั่งยืนฯ
- ปรับฐานความคิด “การกระทำที่ถือเป็น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”
18
19
20
21
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ และรับมอบสื่อการเรียนรู้ โครงการสื่อการสอน โปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
22
23
24
25
26
27
28
29
30
- โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2561
31
- โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2561
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | เม.ย. 63 | มี.ค. 63 | ก.พ. 63 | ม.ค. 63 | ธ.ค. 62 | พ.ย. 62 | ต.ค. 62 | ก.ย. 62 | ส.ค. 62 | ก.ค. 62 | มิ.ย. 62 | พ.ค. 62