นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
- สานต่อที่พ่อให้ด้วย สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ
2
- สานต่อที่พ่อให้ด้วย สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ
3
4
5
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เยาวชน รักษ์พงไพร
6
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เยาวชน รักษ์พงไพร
7
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เยาวชน รักษ์พงไพร
8
9
10
- การนำหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ไปสู่การปฏิบัติ
11
12
- ประชุมการจัดงาน Samui Festival 2018
- ประชุมคณะกรรมตรวจสอบผล การจัดการศึกษา ของโรงเรียนในอำเภอเกาะพงัน
- การจัดเก็บข้อมูลปริมาณ งานและการส่งเสริมสนับ สนุนการมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา
13
14
- ประกันคุณภาพภายใน แนวทางการประเมินใหม่ (คณะทำงาน)
15
16
- ประกันคุณภาพภายใน แนวทางการประเมินใหม่
17
- ประกันคุณภาพภายใน แนวทางการประเมินใหม่
- ประชุมความปลอดภัย ทางถนนอำเภอเกาะสมุย
- การประเมินผลการ ปฏิบัติงานของลูกจ้าง ชั่วคราวที่จ้างจากเงิน งบประมาณ
18
19
20
- เทคนิคการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้านการอ่านและ การเขียนภาษาไทย
- สื่อการเรียนการสอน โครงการ ฟ. ฟันสวย ยิ้มใส
21
22
23
24
25
26
27
28
- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
29
30
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | ธ.ค. 62 | พ.ย. 62 | ต.ค. 62 | ก.ย. 62 | ส.ค. 62 | ก.ค. 62 | มิ.ย. 62 | พ.ค. 62 | เม.ย. 62 | มี.ค. 62 | ก.พ. 62 | ม.ค. 62