นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
- การประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนา สถานศึกษาของโรงเรียน ในเครือข่ายสมุย 2
3
- การประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนา สถานศึกษาของโรงเรียน ในเครือข่ายสมุย 2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
- การสะท้อนบทเรียน การจัดการเรียนการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
- การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
- โครงการวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
16
17
18
19
20
21
22
- ประชุมและรับฟังคำชี้แจง การประเมินโครงการ สถานศึกษาสีขาวฯ
23
24
25
26
27
- การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา
28
- ประชุม “โรงเรียนสร้างพลเมือง ห้องเรียนประชาธิปไตย”
29
30
- เชิญประชุมโครงการพัฒนา โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 4 ภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการพัฒนาครู รุ่นใหม่
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | ธ.ค. 63 | พ.ย. 63 | ต.ค. 63 | ก.ย. 63 | ส.ค. 63 | ก.ค. 63 | มิ.ย. 63 | พ.ค. 63 | เม.ย. 63 | มี.ค. 63 | ก.พ. 63 | ม.ค. 63