นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
- ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
4
5
6
- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
7
- ประชุมพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน
8
9
10
11
12
- ประชุมเครือข่ายสมุย 2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
13
- คณะกรรมการประเมินเพื่อ ให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครู ชำนาญการ
14
15
16
17
18
- คณะกรรมการประเมินเพื่อ ให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
19
20
21
- มาตรฐานการตรวจข้อสอบ อัตนัยสำหรับครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
- ประชุมจับสลากแบ่งสายกีฬา
- เลื่อนเวลาการบันทึก นร05 เป็น 17-21 ธ.ค. 61
- ส่งชุดการแสดงวันเด็ก แห่งชาติ
22
- มาตรฐานการตรวจข้อสอบ อัตนัยสำหรับครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
23
- มาตรฐานการตรวจข้อสอบ อัตนัยสำหรับครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
24
- มาตรฐานการตรวจข้อสอบ อัตนัยสำหรับครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
- รายงานการเยี่ยมบ้าน นักเรียนครั้งที่ 2
25
- ประชุมการจัดหา ทุนการศึกษา
26
27
- พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารสุข สู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 11
28
- พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารสุข สู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 11
29
30
31
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | มิ.ย. 63 | พ.ค. 63 | เม.ย. 63 | มี.ค. 63 | ก.พ. 63 | ม.ค. 63 | ธ.ค. 62 | พ.ย. 62 | ต.ค. 62 | ก.ย. 62 | ส.ค. 62 | ก.ค. 62