นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบพอเพียง
สอนทำหมี่ผัด
04 ก.ย. 2557
โครงการธนาคารขยะ
04 ก.ย. 2557
การปลูกผักสวนครัวแบบเศรษฐกิจพอเพียง
20 ส.ค. 2557
ภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม้กวาดดอกหญ้า
19 ส.ค. 2557
บ่อปลาดุก
15 ส.ค. 2557
ดูการเลี้ยงสุกร
11 ส.ค. 2557
ทำรังเลี้ยงผึ้ง
23 ก.ค. 2557
ผักไฮโดรโปนิกส์
23 ก.ค. 2557
ดูงานจักสานปลาตะเพียน
04 ก.ค. 2557