นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


วิดีโอ
ค่ายคุณธรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
25 ส.ค. 2560
การประกวด Miss Asean โรงเรียนวัดภูเขาทอง ประจำปีการศึกษา 2560
23 ส.ค. 2560
การแสดงรอบกองไฟ เรื่อง สังข์ทอง ตอน รจนาเลือกคู่
17 ก.พ. 2560
คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดภูเขาทองร่วมแปรอักษร เลข ๙
22 พ.ย. 2559
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์โรงเรียนวัดภูเขาทอง
25 ส.ค. 2559
ชุดการแสดงที่ 3 โรงเรียนวัดภูเขาทอง
11 พ.ย. 2558
ชุดการแสดงที่ 4 การแสดงตลก โรงเรียนวัดภูเขาทอง
11 พ.ย. 2558
ชุดการแสดงที่ 1 โรงเรียนวัดภูเขาทอง งานชักพระ
04 พ.ย. 2558
ชุดการแสดงที่ 2 นรชาติ โรงเรียนวัดภูเขาทอง
04 พ.ย. 2558
งานประดิษฐ์ เกล็ดปลาพารวย โรงเรียนวัดภูเขาทอง
07 ต.ค. 2558
การแข่งขัน To be number one โรงเรียนวัดภูเขาทอง
15 ก.ย. 2558
ซ้อมเต้น To be number one
09 ก.ย. 2558
ชุดการแสดง ระบำ 4 ภาค ที่ Central Festival Samui
06 ก.ย. 2558
ชุดการแสดงที่ 2 ณ Central Festival Samui
06 ก.ย. 2558
พลเมืองเป็นใหญ่ ร ร วัดภูเขาทอง
18 ส.ค. 2558
อบรม BBL เครือข่ายสมุย 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
11 ก.ค. 2558
งานประดิษฐ์ ตะกร้าสารพัดนึก
22 มิ.ย. 2558
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ MIS เพื่อจัดการเรียนการสอน
30 ธ.ค. 2557
เล่านิทานคุณธรรม
26 ก.ย. 2557
To be number 1 โรงเรียนวัดภูเขาทอง
28 ส.ค. 2557
ค่าน้ำนม
08 ส.ค. 2557
งานวันภาษาไทย 29 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนวัดภูเขาทอง
29 ก.ค. 2557
การแสดงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ ถนนคนเดิน แม่น้ำ
03 ก.ค. 2557
การแสดงชุด เด้ง เด้ง ของนักเรียนอนุบาล 2/1 โรงเรียนวัดภูเขาทอง
10 มิ.ย. 2557