นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
23 พ.ย. 61
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรับ ทำนองสรภัญญะ
26 พ.ย. 61
สมัครโควตา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
30 พ.ย. 61
การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
30 พ.ย. 61
การประเมิน RT ชั้น ป.1 และการจัดสอบ NT ป.3
14 ธ.ค. 61
สำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
24 ธ.ค. 61
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2
12 พ.ย. 61
การสำรวจรถรับส่งนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
05 พ.ย. 61
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
15 ต.ค. 61
ตอบแบบสอบถาม เพื่อการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
21 ก.ย. 61
โครงการมหกรรมสุขภาพประชาชนคนสมุย
21 ก.ย. 61
โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2561
ตอบรับภายใน 17 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61
สื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ. ฟันสวย ยิ้มใส
17 ก.ย. 61
การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ
15 ก.ย. 61
โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง ระยะที่ 2
12 ก.ย. 61
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานและการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
24 ส.ค. 61
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 1
15 ส.ค. 61
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30 ก.ค. 61
รายงานผลการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล
20 ก.ค. 61
รายงานระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
16 ก.ค. 61
รับรองข้อมูลนักเรียนเรียนรวม
06 ก.ค. 61
รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเพสติด
26 มิ.ย. 61
อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกรัทรวงศึกษาธิการ ในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)
25 มิ.ย. 61
รายงานผลการคัดกรองเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
20 มิ.ย. 61
ดำเนินการแล้ว
ข้อมูลการสอนและความต้องการวิชาเอก
15 มิ.ย. 61
โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง ระยะที่ 1
15 มิ.ย. 61
ดำเนินการแล้ว
ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11 มิ.ย. 61
ดำเนินการแล้ว
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน
31 พ.ค. 61
จัดเก็บข้อมูลระบบบัญชีการศึกษา และรายงานค่าสาธารณูปโภค ระยะที่ 1
31 พ.ค. 61
การคัดเลือกรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑
22 พ.ค. 61
รณรงค์ตามนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ พ.ศ.2561
18 พ.ค. 61
ส่งหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินการจัดการศึกษาเรียนรวม
18 พ.ค. 61
รับเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบ Smart Card
30 เม.ย. 61
การจัดเก็บข้อมูละบบ SchoolMIS และ SGS
15 มี.ค. 61
ประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวัน
15 มี.ค. 61
มาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานที่ราชการ
12 มี.ค. 61
รายงานผลการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา ระบบ CATAS
10 มี.ค. 61
รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษารายงาน NISPA
09 มี.ค. 61
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารหรือครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
02 มี.ค. 61
ประเมินรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา ๒๕๖o
28 ก.พ. 61
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ
28 ก.พ. 61
ตอบแบประเมินโครงการอาหารกลางวัน
28 ก.พ. 61
โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best รุ่นที่ 2
16 ก.พ. 61
ส่งโครงการสหกรณ์
15 ก.พ. 61
การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
14 ก.พ. 61
การสำรวจติดตาม หนังสือยืมเรียน
09 ก.พ. 61
รายงานข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
07 ก.พ. 61
Open House โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
05 ก.พ. 61
รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2560
31 ม.ค. 61
รายงานการอ่าน PISA
26 ม.ค. 61
ประชุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
18 ม.ค. 61
การประกวดกิจกรรมงานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑
10 ม.ค. 61
ส่งโครงการอาหารกลางวัน ไตรมาส 2
09 ม.ค. 61
ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 พบปะข้าราชการครูอำเภอเกาะสมุย
ตอบรับภายใน 13 ธ.ค. 60
03 ม.ค. 61
ส่งรายชื่อครูร่วมงานวันครู
18 ธ.ค. 60
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
15 ธ.ค. 60
สำรวจรายชื่อข้าราชการที่จะครบ 60 ปี เมื่อสิ้นงบประมาณ พ.ศ.2561