นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


คำสั่งโรงเรียนวัดภูเขาทอง
2560
2559
2558
2557
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบธรรมสนามหลวง ปี พ.ศ.2560
สั่ง ณ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางคณะกรรมการดำเนินการขาย และคณะกรรมการทำลาย
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์โรงเรียนวัดภูเขาทอง
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและหรือให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพรักงานราชการ
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ให้ลูกจ้างประจำได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาทำป้ายอะคริลิค จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์โรงเรียนวัดภูเขาทอง (เดือนกันยายน - ตุลาคม 2560)
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัน ASEAN DAY ประจำปีการศึกษา 2560
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง สำหรับการจ้างปรับปรุงแหล่งเรียน (ขยายห้องเรียน) โดยวิธีตกลงราคา
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูสมบุญ พรหมคีรี)
สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ โดยวิธีตกลงราคา
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง สำหรับการจ้างซ่อมแซมเตียงพยาบาล โดยวิธีตกลงราคา
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง สำหรับการซื้อโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) โดยวิธีตกลงราคา
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
การจัดงานครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาปรับปรุงโรงเพาะชำ และโรงเพาะเห็ดนางฟ้า โดยวิธีตกลงราคา
สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำหรับการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่เกาะ โดยวิธีตกลงราคา
สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำความสะอาดแอร์และติดตั้งใหม่ โดยวิธีตกลงราคา
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง สำหรับการซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีตกลงราคา
สั่ง ณ วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง สำหรับการซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีตกลงราคา
สั่ง ณ วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลและหน้าห้อง ป.1 โดยวิธีตกลงราคา
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง สำหรับการซื้อบริการพื้นที่เว็บไซต์ในระบบเวิร์ลไวด์เว็บ โดยวิธีตกลงราคา
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (นางสาวจารุวรรณ แก้วพฤกษ์)
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
หน้า 1 / 4 (ทั้งหมด 119 รายการ)
1  2  3  4  Next