นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน อังคาร ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2 9 8 17 - - - - 9 8 17
อนุบาลปีที่ 3 12 13 25 - - - - 12 13 25
รวม 21 21 42 - - - - 21 21 42  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 23 15 38 - - - - 23 15 38
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 22 16 38 - - - - 22 16 38
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 19 21 40 - - - - 19 21 40
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 22 18 40 - - - - 22 18 40
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 18 10 28 - - - - 18 10 28
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 14 14 28 - - - - 14 14 28
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 12 15 27 - - - - 12 15 27
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 11 25 36 - - - - 11 25 36
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 20 16 36 - - - - 20 16 36
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 16 11 27 - - - - 16 11 27
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 18 10 28 - - - - 18 10 28
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 15 11 26 - - - - 15 11 26
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 10 19 29 - - - - 10 19 29
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 11 19 30 - - - - 11 19 30
รวม 231 220 451 - - - - 231 220 451  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 15 12 27 - - - - 15 12 27
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 18 9 27 - - - - 18 9 27
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 17 29 - - - - 12 17 29
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 10 16 - - - - 6 10 16
รวม 51 48 99 - - - - 51 48 99  
รวมทั้งหมด 303 289 592 - - - - 303 289 592  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 100.00%อ. 28/03/2566 จ. 27/03/2566 พฤ. 23/03/2566 พ. 22/03/2566 อ. 21/03/2566
จ. 20/03/2566 ศ. 17/03/2566 พฤ. 16/03/2566 พ. 15/03/2566 อ. 14/03/2566
จ. 13/03/2566 ศ. 10/03/2566 พฤ. 09/03/2566 พ. 08/03/2566 อ. 07/03/2566
ศ. 03/03/2566 พฤ. 02/03/2566 พ. 01/03/2566 อ. 28/02/2566 จ. 27/02/2566
ศ. 24/02/2566 พฤ. 23/02/2566 พ. 22/02/2566 อ. 21/02/2566 จ. 20/02/2566
ศ. 17/02/2566 พฤ. 16/02/2566 พ. 15/02/2566 อ. 14/02/2566 จ. 13/02/2566
ศ. 10/02/2566 พฤ. 09/02/2566 พ. 08/02/2566 อ. 07/02/2566 จ. 06/02/2566
ศ. 03/02/2566 พฤ. 02/02/2566 พ. 01/02/2566 อ. 31/01/2566 จ. 30/01/2566
ส. 28/01/2566 ศ. 27/01/2566 พฤ. 26/01/2566 พ. 25/01/2566 อ. 24/01/2566
จ. 23/01/2566 ส. 21/01/2566 ศ. 20/01/2566 พฤ. 19/01/2566 พ. 18/01/2566
อ. 17/01/2566 ส. 14/01/2566 ศ. 13/01/2566 พฤ. 12/01/2566 พ. 11/01/2566
อ. 10/01/2566 จ. 09/01/2566 ส. 07/01/2566 ศ. 06/01/2566 พฤ. 05/01/2566
พ. 04/01/2566 อ. 03/01/2566 อ. 20/12/2565 จ. 19/12/2565 ศ. 16/12/2565
พฤ. 15/12/2565 พ. 14/12/2565 อ. 13/12/2565 ศ. 09/12/2565 พฤ. 08/12/2565
พ. 07/12/2565 อ. 06/12/2565 ศ. 02/12/2565 พฤ. 01/12/2565 พ. 30/11/2565
อ. 29/11/2565 จ. 28/11/2565 ศ. 25/11/2565 พฤ. 24/11/2565 พ. 23/11/2565
อ. 22/11/2565 จ. 21/11/2565 ศ. 18/11/2565 พฤ. 17/11/2565 พ. 16/11/2565
อ. 15/11/2565 จ. 14/11/2565 ศ. 11/11/2565 พฤ. 10/11/2565 พ. 09/11/2565
อ. 08/11/2565 จ. 07/11/2565 ศ. 04/11/2565 พฤ. 03/11/2565 พ. 02/11/2565
อ. 01/11/2565