นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน อังคาร ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 15 18 33 - 5 - 5 12 16 28
อนุบาลปีที่ 2/2 12 14 26 - - 7 7 7 12 19
อนุบาลปีที่ 3/1 15 11 26 - - 1 1 14 11 25
อนุบาลปีที่ 3/2 13 13 26 - 6 1 7 9 10 19
รวม 55 56 111 - 11 9 20 42 49 91  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 24 24 48 - 2 4 6 22 20 42
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 32 14 46 - 1 5 6 29 11 40
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 15 27 42 - 1 1 2 14 26 40
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 21 23 44 - - 5 5 18 21 39
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 13 27 40 - - - - 13 27 40
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 19 18 37 - - 4 4 17 16 33
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 27 5 32 - - 8 8 22 2 24
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 11 20 31 - - 2 2 10 19 29
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 17 16 33 - - 5 5 14 14 28
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 25 7 32 - - 6 6 19 7 26
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 9 26 35 - - 3 3 7 25 32
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 18 16 34 - 1 6 7 14 13 27
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 17 12 29 - - 4 4 15 10 25
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 16 22 38 1 - 3 4 15 19 34
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 18 22 40 - - 9 9 12 19 31
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 20 5 25 1 - 6 7 13 5 18
รวม 302 284 586 2 5 71 78 254 254 508  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 19 12 31 - - 1 1 18 12 30
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 24 6 30 - - 4 4 22 4 26
มัธยมศึกษาปีที่ 2 27 13 40 - - 5 5 24 11 35
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 15 25 - - 1 1 9 15 24
รวม 80 46 126 - - 11 11 73 42 115  
รวมทั้งหมด 437 386 823 2 16 91 109 369 345 714  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 86.76%อ. 25/09/2561 จ. 24/09/2561 ศ. 21/09/2561 พฤ. 20/09/2561 พ. 19/09/2561
อ. 18/09/2561 จ. 17/09/2561 ศ. 14/09/2561 พฤ. 13/09/2561 พ. 12/09/2561
อ. 11/09/2561 จ. 10/09/2561 ศ. 07/09/2561 พฤ. 06/09/2561 พ. 05/09/2561
อ. 04/09/2561 จ. 03/09/2561 ศ. 31/08/2561 พฤ. 30/08/2561 พ. 29/08/2561
อ. 28/08/2561 จ. 27/08/2561 ศ. 24/08/2561 พฤ. 23/08/2561 พ. 22/08/2561
อ. 21/08/2561 จ. 20/08/2561 ศ. 17/08/2561 พฤ. 16/08/2561 พ. 15/08/2561
อ. 14/08/2561 ศ. 10/08/2561 พฤ. 09/08/2561 พ. 08/08/2561 อ. 07/08/2561
จ. 06/08/2561 ศ. 03/08/2561 พฤ. 02/08/2561 พ. 01/08/2561 อ. 31/07/2561
พฤ. 26/07/2561 พ. 25/07/2561 อ. 24/07/2561 จ. 23/07/2561 ศ. 20/07/2561
พฤ. 19/07/2561 อ. 17/07/2561 จ. 16/07/2561 ศ. 13/07/2561 พฤ. 12/07/2561
พ. 11/07/2561 อ. 10/07/2561 จ. 09/07/2561 ศ. 06/07/2561 พฤ. 05/07/2561
พ. 04/07/2561 อ. 03/07/2561 จ. 02/07/2561 ศ. 29/06/2561 พฤ. 28/06/2561
พ. 27/06/2561 อ. 26/06/2561 จ. 25/06/2561 ศ. 22/06/2561 พฤ. 21/06/2561
พ. 20/06/2561 อ. 19/06/2561 จ. 18/06/2561 ศ. 15/06/2561 พฤ. 14/06/2561
อ. 12/06/2561 จ. 11/06/2561 ศ. 08/06/2561 พฤ. 07/06/2561 พ. 06/06/2561
อ. 05/06/2561 จ. 04/06/2561 ศ. 01/06/2561 พฤ. 31/05/2561 พ. 30/05/2561
จ. 28/05/2561 ศ. 25/05/2561 พฤ. 24/05/2561 พ. 23/05/2561 อ. 22/05/2561
จ. 21/05/2561 ศ. 18/05/2561 พฤ. 17/05/2561 พ. 16/05/2561 อ. 15/05/2561
จ. 14/05/2561