นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พุธ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ขณะนี้กำลังกรอกข้อมูลสถิติของวันนี้อยู่ ท่านสามารถดูสถิติของวันก่อนหน้าได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับ

ชั้นสถานะการกรอกข้อมูล
อนุบาลปีที่ 2/1 ไม่สำเร็จ
อนุบาลปีที่ 2/2 ไม่สำเร็จ
อนุบาลปีที่ 3/1 ไม่สำเร็จ
อนุบาลปีที่ 3/2 ไม่สำเร็จ
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 ไม่สำเร็จ
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 ไม่สำเร็จ
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 ไม่สำเร็จ
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 ไม่สำเร็จ
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 ไม่สำเร็จ
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 ไม่สำเร็จ
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 ไม่สำเร็จ
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 ไม่สำเร็จ
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 สำเร็จ ทั้งหมด 32 คน ช 17 ญ 15 ชข 2
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 สำเร็จ ทั้งหมด 32 คน ช 23 ญ 9
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 ไม่สำเร็จ
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 ไม่สำเร็จ
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 ไม่สำเร็จ
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 ไม่สำเร็จ
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 ไม่สำเร็จ
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 ไม่สำเร็จ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ไม่สำเร็จ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ไม่สำเร็จ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่สำเร็จ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่สำเร็จ

อ. 22/05/2561 จ. 21/05/2561 ศ. 18/05/2561 พฤ. 17/05/2561
พ. 16/05/2561 อ. 15/05/2561 จ. 14/05/2561