นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 17 14 31 1 - - 1 17 13 30
อนุบาลปีที่ 2/2 15 18 33 - - 7 7 11 15 26
อนุบาลปีที่ 3/1 15 15 30 - 2 1 3 15 12 27
อนุบาลปีที่ 3/2 13 15 28 - 1 4 5 9 14 23
รวม 60 62 122 1 3 12 16 52 54 106  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 24 38 1 - 2 3 14 21 35
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 18 20 38 - - 3 3 18 17 35
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 11 8 19 - 1 1 2 10 7 17
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 20 21 41 1 - 1 2 20 19 39
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 24 10 34 - - 4 4 21 9 30
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 16 10 26 - 2 - 2 14 10 24
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 19 23 42 2 - 1 3 18 21 39
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 21 22 43 4 - 4 8 20 15 35
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 16 20 36 - 2 2 4 14 18 32
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 14 20 34 - 2 2 4 11 19 30
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 21 7 28 - - 4 4 17 7 24
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 13 22 35 - 1 - 1 13 21 34
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 18 17 35 - - 3 3 17 15 32
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 28 8 36 1 3 2 6 24 6 30
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 12 25 37 - 1 2 3 11 23 34
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 18 19 37 2 1 2 5 14 18 32
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 14 7 21 - - 2 2 12 7 19
รวม 297 283 580 11 13 35 59 268 253 521  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 22 15 37 - - 8 8 17 12 29
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 14 12 26 2 - - 2 13 11 24
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 14 9 23 - - 6 6 9 8 17
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 7 23 1 - 1 2 15 6 21
รวม 66 43 109 3 - 15 18 54 37 91  
รวมทั้งหมด 423 388 811 15 16 62 93 374 344 718  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 88.53%ศ. 19/07/2562 พฤ. 18/07/2562 ศ. 12/07/2562 พฤ. 11/07/2562 พ. 10/07/2562
อ. 09/07/2562 จ. 08/07/2562 ศ. 05/07/2562 พฤ. 04/07/2562 พ. 03/07/2562
อ. 02/07/2562 จ. 01/07/2562 ศ. 28/06/2562 พฤ. 27/06/2562 พ. 26/06/2562
อ. 25/06/2562 จ. 24/06/2562 ศ. 21/06/2562 พฤ. 20/06/2562 พ. 19/06/2562
อ. 18/06/2562 จ. 17/06/2562 ศ. 14/06/2562 พฤ. 13/06/2562 พ. 12/06/2562
อ. 11/06/2562 จ. 10/06/2562 ศ. 07/06/2562 พฤ. 06/06/2562 พ. 05/06/2562
อ. 04/06/2562 ศ. 31/05/2562 พฤ. 30/05/2562 พ. 29/05/2562 อ. 28/05/2562
จ. 27/05/2562 ศ. 24/05/2562 พฤ. 23/05/2562 พ. 22/05/2562 อ. 21/05/2562
ศ. 17/05/2562 พฤ. 16/05/2562