นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน ศุกร์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 18 15 33 1 2 1 4 16 13 29
อนุบาลปีที่ 2/2 17 16 33 - - 5 5 15 13 28
อนุบาลปีที่ 3/1 13 14 27 - - 8 8 10 9 19
อนุบาลปีที่ 3/2 12 15 27 - 1 6 7 8 12 20
รวม 60 60 120 1 3 20 24 49 47 96  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 - 1 1 2 13 22 35
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 19 19 38 1 3 - 4 18 16 34
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 11 6 17 - - 3 3 8 6 14
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 20 20 40 3 2 1 6 15 19 34
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 25 9 34 - 3 2 5 21 8 29
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 17 10 27 - 1 6 7 14 6 20
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 19 24 43 1 2 2 5 17 21 38
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 20 21 41 - - 6 6 16 19 35
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 16 19 35 - - - - 16 19 35
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 13 19 32 - - 3 3 12 17 29
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 20 8 28 - 3 6 9 14 5 19
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 11 22 33 - 1 - 1 11 21 32
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 18 18 36 1 1 1 3 17 16 33
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 26 7 33 - 1 4 5 21 7 28
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 12 25 37 - 1 4 5 10 22 32
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 18 19 37 1 - 3 4 15 18 33
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 14 5 19 - 2 3 5 10 4 14
รวม 293 274 567 7 21 45 73 248 246 494  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 12 25 - 2 6 8 8 9 17
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 13 11 24 - 2 5 7 11 6 17
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 13 9 22 - - 6 6 9 7 16
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 7 25 1 2 1 4 14 7 21
รวม 57 39 96 1 6 18 25 42 29 71  
รวมทั้งหมด 410 373 783 9 30 83 122 339 322 661  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 84.42%ศ. 24/01/2563 พฤ. 23/01/2563 พ. 22/01/2563 อ. 21/01/2563 จ. 20/01/2563
ศ. 17/01/2563 พ. 15/01/2563 อ. 14/01/2563 จ. 13/01/2563 ศ. 10/01/2563
พฤ. 09/01/2563 พ. 08/01/2563 อ. 07/01/2563 จ. 06/01/2563 ศ. 03/01/2563
พฤ. 02/01/2563 ศ. 27/12/2562 พฤ. 26/12/2562 พ. 25/12/2562 อ. 24/12/2562
จ. 23/12/2562 ศ. 20/12/2562 พฤ. 19/12/2562 พ. 18/12/2562 อ. 17/12/2562
จ. 16/12/2562 ศ. 13/12/2562 พฤ. 12/12/2562 พ. 11/12/2562 จ. 09/12/2562
ศ. 06/12/2562 พ. 04/12/2562 อ. 03/12/2562 จ. 02/12/2562 ศ. 29/11/2562
พฤ. 28/11/2562 พ. 27/11/2562 อ. 26/11/2562 จ. 25/11/2562 ศ. 22/11/2562
พฤ. 21/11/2562 พ. 20/11/2562 อ. 19/11/2562 จ. 18/11/2562 ศ. 15/11/2562
พฤ. 14/11/2562 พ. 13/11/2562 อ. 12/11/2562 จ. 11/11/2562 ศ. 08/11/2562
พฤ. 07/11/2562 พ. 06/11/2562 อ. 05/11/2562 จ. 04/11/2562 ศ. 01/11/2562