นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน ศุกร์ ที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ขณะนี้กำลังกรอกข้อมูลสถิติของวันนี้อยู่ ท่านสามารถดูสถิติของวันก่อนหน้าได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับ

ชั้นทั้งหมดชายหญิงขาด ลา ป่วยหมายเหตุ
อนุบาลปีที่ 2/1 1798
อนุบาลปีที่ 2/2 1789
อนุบาลปีที่ 3/1 291811
อนุบาลปีที่ 3/2 271314
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 351520
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 351916
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 17116
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 331617
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 351322
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 21156
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 351817
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 372611
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 281711
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 351619ชล 1 ญล 4
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 391425ชข 2 ญข 1
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 301020
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 321319
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 27234ชข 2
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 351223ญข 1 ญล 1
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 341915ชข 1
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 ยังไม่รายงานข้อมูล
มัธยมศึกษาปีที่ 1 281414ชข 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 22148ชข 1 ญข 2 ชล 1 ญล 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 17107ญข 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 1596ญล 2

พฤ. 02/07/2563 พ. 01/07/2563