นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พุธ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ขณะนี้กำลังกรอกข้อมูลสถิติของวันนี้อยู่ ท่านสามารถดูสถิติของวันก่อนหน้าได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับ

ชั้นทั้งหมดชายหญิงขาด ลา ป่วยหมายเหตุ
อนุบาลปีที่ 2/1 ยังไม่รายงานข้อมูล
อนุบาลปีที่ 2/2 341816ญล 1 ชป 4 ญป 1
อนุบาลปีที่ 3/1 291415ชข 3 ญข 3
อนุบาลปีที่ 3/2 281216ชป 1
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 381424ชข 1 ญข 1 ญป 1
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 381919ญข 2
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 18117ชข 2
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 402020ชข 1 ญล 1 ญป 1
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 ยังไม่รายงานข้อมูล
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 ยังไม่รายงานข้อมูล
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 421923
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 442222ชข 1 ญข 2 ชล 1
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 351619ญล 1 ชป 1
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 341420ญข 2 ชป 1
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 28217ชข 3 ชล 1
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 ยังไม่รายงานข้อมูล
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 361818ญข 1 ญล 1
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 34277ชข 2 ชล 1
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 371225ญข 1
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 ยังไม่รายงานข้อมูล
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 20146ชข 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1 251312ชข 1 ญข 2 ชล 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 241311ชป 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ยังไม่รายงานข้อมูล
มัธยมศึกษาปีที่ 3 25187ชข 2 ชล 1

อ. 12/11/2562 จ. 11/11/2562 ศ. 08/11/2562 พฤ. 07/11/2562
พ. 06/11/2562 อ. 05/11/2562 จ. 04/11/2562 ศ. 01/11/2562