นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน ศุกร์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 17 15 32 3 - - 3 16 13 29
อนุบาลปีที่ 2/2 15 16 31 - - 4 4 15 12 27
อนุบาลปีที่ 3/1 15 15 30 - - 4 4 13 13 26
อนุบาลปีที่ 3/2 12 16 28 3 - - 3 11 14 25
รวม 59 62 121 6 - 8 14 55 52 107  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 24 38 - - - - 14 24 38
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 18 20 38 - 1 3 4 17 17 34
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 11 8 19 - - 2 2 10 7 17
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 20 21 41 - - 1 1 19 21 40
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 24 10 34 1 - 2 3 21 10 31
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 16 10 26 2 - 2 4 13 9 22
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 19 22 41 2 1 - 3 18 20 38
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 21 22 43 1 - 2 3 21 19 40
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 16 20 36 - 1 - 1 16 19 35
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 14 20 34 1 3 1 5 12 17 29
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 21 7 28 - - 4 4 17 7 24
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 13 22 35 1 - - 1 13 21 34
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 18 18 36 - - 2 2 18 16 34
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 28 8 36 - - 1 1 27 8 35
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 12 25 37 - - 2 2 12 23 35
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 18 19 37 1 1 3 5 17 15 32
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 14 6 20 - - 4 4 10 6 16
รวม 297 282 579 9 7 29 45 275 259 534  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 19 14 33 - - 5 5 16 12 28
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 14 12 26 - - 2 2 13 11 24
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 15 9 24 - - 2 2 13 9 22
มัธยมศึกษาปีที่ 3 17 7 24 - - 1 1 16 7 23
รวม 65 42 107 - - 10 10 58 39 97  
รวมทั้งหมด 421 386 807 15 7 47 69 388 350 738  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 91.45%ศ. 13/09/2562 พฤ. 12/09/2562 พ. 11/09/2562 อ. 10/09/2562 จ. 09/09/2562
ศ. 06/09/2562 พฤ. 05/09/2562 พ. 04/09/2562 อ. 03/09/2562 จ. 02/09/2562
ศ. 30/08/2562 พฤ. 29/08/2562 พ. 28/08/2562 อ. 27/08/2562 จ. 26/08/2562
ศ. 23/08/2562 พฤ. 22/08/2562 พ. 21/08/2562 อ. 20/08/2562 จ. 19/08/2562
ศ. 16/08/2562 พฤ. 15/08/2562 พ. 14/08/2562 อ. 13/08/2562 ศ. 09/08/2562
พฤ. 08/08/2562 พ. 07/08/2562 อ. 06/08/2562 จ. 05/08/2562 ศ. 02/08/2562
พฤ. 01/08/2562 พ. 31/07/2562 อ. 30/07/2562 จ. 29/07/2562 ศ. 26/07/2562
พฤ. 25/07/2562 พ. 24/07/2562 อ. 23/07/2562 จ. 22/07/2562 ศ. 19/07/2562
พฤ. 18/07/2562 ศ. 12/07/2562 พฤ. 11/07/2562 พ. 10/07/2562 อ. 09/07/2562
จ. 08/07/2562 ศ. 05/07/2562 พฤ. 04/07/2562 พ. 03/07/2562 อ. 02/07/2562
จ. 01/07/2562 ศ. 28/06/2562 พฤ. 27/06/2562 พ. 26/06/2562 อ. 25/06/2562
จ. 24/06/2562 ศ. 21/06/2562 พฤ. 20/06/2562 พ. 19/06/2562 อ. 18/06/2562
จ. 17/06/2562 ศ. 14/06/2562 พฤ. 13/06/2562 พ. 12/06/2562 อ. 11/06/2562
จ. 10/06/2562 ศ. 07/06/2562 พฤ. 06/06/2562 พ. 05/06/2562 อ. 04/06/2562
ศ. 31/05/2562 พฤ. 30/05/2562 พ. 29/05/2562 อ. 28/05/2562 จ. 27/05/2562
ศ. 24/05/2562 พฤ. 23/05/2562 พ. 22/05/2562 อ. 21/05/2562 ศ. 17/05/2562
พฤ. 16/05/2562