นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 15 18 33 - 2 - 2 15 16 31
อนุบาลปีที่ 2/2 12 14 26 - - 3 3 11 12 23
อนุบาลปีที่ 3/1 12 13 25 - - - - 12 13 25 ช. ย้ายออก 3 คน ญ ย้ายเข้า 2คน
อนุบาลปีที่ 3/2 13 13 26 - 1 6 7 12 7 19
รวม 52 58 110 - 3 9 12 50 48 98  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 21 19 40 - - 6 6 19 15 34
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 22 15 37 - 1 4 5 18 14 32
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 13 4 17 - - 1 1 12 4 16
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 16 27 43 1 1 6 8 14 21 35 ชายย้ายเข้า 1คน
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 21 23 44 - - 4 4 20 20 40
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 14 27 41 1 - 3 4 11 26 37 ชาย ย้ายเข้า 1
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 19 18 37 - 1 5 6 16 15 31
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 27 5 32 - - 3 3 25 4 29
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 11 20 31 - - 2 2 11 18 29
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 17 16 33 - - 2 2 15 16 31
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 25 7 32 1 - - 1 25 6 31
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 9 26 35 - - 1 1 9 25 34
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 18 16 34 - - - - 18 16 34
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 18 13 31 - - 1 1 17 13 30 ช ย้ายเข้า 1 คน ญ ย้ายเข้า 1 คน
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 16 22 38 1 1 - 2 14 22 36
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 17 22 39 - - - - 17 22 39 นักเรียนชายย้ายออก 1. คน
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 20 5 25 - - 2 2 19 4 23
รวม 304 285 589 4 4 40 48 280 261 541  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 19 12 31 - - 2 2 17 12 29
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 24 8 32 - 3 1 4 21 7 28 หญิงย้ายเข้ามา 2 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 24 11 35 - 2 3 5 21 9 30
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 17 25 - - - - 8 17 25 ช. ย้ายออก 2 คน ญ. ย้ายเข้า 2 คน
รวม 75 48 123 - 5 6 11 67 45 112  
รวมทั้งหมด 431 391 822 4 12 55 71 397 354 751  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 91.36%ศ. 15/03/2562 พฤ. 14/03/2562 พ. 13/03/2562 อ. 12/03/2562 จ. 11/03/2562
ศ. 08/03/2562 พฤ. 07/03/2562 พ. 06/03/2562 อ. 05/03/2562 จ. 04/03/2562
ศ. 01/03/2562 พฤ. 28/02/2562 พ. 27/02/2562 อ. 26/02/2562 จ. 25/02/2562
ศ. 22/02/2562 พฤ. 21/02/2562 พ. 20/02/2562 จ. 18/02/2562 ศ. 15/02/2562
พฤ. 14/02/2562 พ. 13/02/2562 อ. 12/02/2562 จ. 11/02/2562 ศ. 08/02/2562
พฤ. 07/02/2562 พ. 06/02/2562 อ. 05/02/2562 จ. 04/02/2562 ศ. 01/02/2562
พฤ. 31/01/2562 พ. 30/01/2562 อ. 29/01/2562 จ. 28/01/2562 ศ. 25/01/2562
พฤ. 24/01/2562 พ. 23/01/2562 อ. 22/01/2562 จ. 21/01/2562 ศ. 18/01/2562
พฤ. 17/01/2562 อ. 15/01/2562 จ. 14/01/2562 ศ. 11/01/2562 พฤ. 10/01/2562
พ. 09/01/2562 อ. 08/01/2562 จ. 07/01/2562 ศ. 04/01/2562 พฤ. 03/01/2562
พ. 02/01/2562 ศ. 28/12/2561 พฤ. 27/12/2561 พ. 26/12/2561 อ. 25/12/2561
จ. 24/12/2561 ศ. 21/12/2561 พฤ. 20/12/2561 พ. 19/12/2561 อ. 18/12/2561
จ. 17/12/2561 ศ. 14/12/2561 พฤ. 13/12/2561 พ. 12/12/2561 อ. 11/12/2561
ศ. 07/12/2561 พฤ. 06/12/2561 อ. 04/12/2561 จ. 03/12/2561 ศ. 30/11/2561
พฤ. 29/11/2561 พ. 28/11/2561 อ. 27/11/2561 จ. 26/11/2561 ศ. 23/11/2561
พฤ. 22/11/2561 พ. 21/11/2561 อ. 20/11/2561 จ. 19/11/2561 ศ. 16/11/2561
พฤ. 15/11/2561 พ. 14/11/2561 อ. 13/11/2561 จ. 12/11/2561 ศ. 09/11/2561
พฤ. 08/11/2561 พ. 07/11/2561 อ. 06/11/2561 จ. 05/11/2561 ศ. 02/11/2561
พฤ. 01/11/2561