นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน จันทร์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 15 18 33 - 2 - 2 13 18 31
อนุบาลปีที่ 2/2 13 14 27 - - 5 5 12 10 22 ชายย้ายเข้า 1 คน
อนุบาลปีที่ 3/1 12 13 25 - - 2 2 11 12 23
อนุบาลปีที่ 3/2 13 13 26 - 1 2 3 12 11 23
รวม 53 58 111 - 3 9 12 48 51 99  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 21 19 40 - - 1 1 20 19 39
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 23 15 38 - 3 - 3 20 15 35 นักเรียนชายย้ายเข้า 1 คน
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 13 4 17 - - - - 13 4 17
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 16 25 41 3 - 1 4 14 23 37 นักเรียนหญิง ย้ายออก 2 คน
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 21 22 43 - 1 2 3 21 19 40
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 14 27 41 1 1 1 3 12 26 38
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 19 18 37 - 1 4 5 15 17 32
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 27 5 32 1 - 2 3 25 4 29
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 11 20 31 - - - - 11 20 31
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 17 16 33 - - 3 3 17 13 30
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 25 7 32 - - 2 2 23 7 30
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 9 26 35 - - 2 2 8 25 33
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 18 16 34 - - - - 18 16 34
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 19 13 32 - - - - 19 13 32 ชายย้ายเข้า 1 คน
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 16 22 38 - - 2 2 14 22 36
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 17 22 39 - - 2 2 17 20 37
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 20 5 25 - - 2 2 18 5 23
รวม 306 282 588 5 6 24 35 285 268 553  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 19 12 31 1 - 2 3 17 11 28
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 24 8 32 - 3 6 9 17 6 23
มัธยมศึกษาปีที่ 2 24 11 35 - 1 2 3 22 10 32
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 17 25 - - 1 1 8 16 24
รวม 75 48 123 1 4 11 16 64 43 107  
รวมทั้งหมด 434 388 822 6 13 44 63 397 362 759  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 92.34%ศ. 15/03/2562 พฤ. 14/03/2562 พ. 13/03/2562 อ. 12/03/2562 จ. 11/03/2562
ศ. 08/03/2562 พฤ. 07/03/2562 พ. 06/03/2562 อ. 05/03/2562 จ. 04/03/2562
ศ. 01/03/2562 พฤ. 28/02/2562 พ. 27/02/2562 อ. 26/02/2562 จ. 25/02/2562
ศ. 22/02/2562 พฤ. 21/02/2562 พ. 20/02/2562 จ. 18/02/2562 ศ. 15/02/2562
พฤ. 14/02/2562 พ. 13/02/2562 อ. 12/02/2562 จ. 11/02/2562 ศ. 08/02/2562
พฤ. 07/02/2562 พ. 06/02/2562 อ. 05/02/2562 จ. 04/02/2562 ศ. 01/02/2562
พฤ. 31/01/2562 พ. 30/01/2562 อ. 29/01/2562 จ. 28/01/2562 ศ. 25/01/2562
พฤ. 24/01/2562 พ. 23/01/2562 อ. 22/01/2562 จ. 21/01/2562 ศ. 18/01/2562
พฤ. 17/01/2562 อ. 15/01/2562 จ. 14/01/2562 ศ. 11/01/2562 พฤ. 10/01/2562
พ. 09/01/2562 อ. 08/01/2562 จ. 07/01/2562 ศ. 04/01/2562 พฤ. 03/01/2562
พ. 02/01/2562 ศ. 28/12/2561 พฤ. 27/12/2561 พ. 26/12/2561 อ. 25/12/2561
จ. 24/12/2561 ศ. 21/12/2561 พฤ. 20/12/2561 พ. 19/12/2561 อ. 18/12/2561
จ. 17/12/2561 ศ. 14/12/2561 พฤ. 13/12/2561 พ. 12/12/2561 อ. 11/12/2561
ศ. 07/12/2561 พฤ. 06/12/2561 อ. 04/12/2561 จ. 03/12/2561 ศ. 30/11/2561
พฤ. 29/11/2561 พ. 28/11/2561 อ. 27/11/2561 จ. 26/11/2561 ศ. 23/11/2561
พฤ. 22/11/2561 พ. 21/11/2561 อ. 20/11/2561 จ. 19/11/2561 ศ. 16/11/2561
พฤ. 15/11/2561 พ. 14/11/2561 อ. 13/11/2561 จ. 12/11/2561 ศ. 09/11/2561
พฤ. 08/11/2561 พ. 07/11/2561 อ. 06/11/2561 จ. 05/11/2561 ศ. 02/11/2561
พฤ. 01/11/2561