นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พุธ ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 15 18 33 - 2 - 2 14 17 31
อนุบาลปีที่ 2/2 14 14 28 - - 2 2 14 12 26
อนุบาลปีที่ 3/1 12 13 25 - - 3 3 10 12 22
อนุบาลปีที่ 3/2 13 13 26 1 1 2 4 11 11 22
รวม 54 58 112 1 3 7 11 49 52 101  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 21 19 40 - 1 1 2 19 19 38
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 24 15 39 - 3 - 3 22 14 36
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 13 4 17 - - 2 2 12 3 15
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 16 25 41 - - - - 16 25 41
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 21 22 43 1 - 1 2 21 20 41
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 14 27 41 - 2 1 3 12 26 38
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 19 18 37 - - 2 2 18 17 35
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 26 5 31 1 - - 1 25 5 30 ด.ช ธนากร ย้ายออก1คน
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 12 20 32 1 - 1 2 12 18 30
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 17 16 33 - - 3 3 17 13 30
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 25 7 32 - 2 1 3 22 7 29
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 9 26 35 - - 1 1 8 26 34
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 18 16 34 - - 1 1 18 15 33
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 20 13 33 - - - - 20 13 33 ผู้ชายย้ายเข้า 1 คน
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 16 22 38 - - 1 1 16 21 37
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 17 22 39 - - - - 17 22 39
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 20 5 25 - - 1 1 19 5 24
รวม 308 282 590 3 8 16 27 294 269 563  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 19 12 31 1 - 2 3 17 11 28
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 24 8 32 - 3 4 7 19 6 25
มัธยมศึกษาปีที่ 2 24 11 35 - - 4 4 22 9 31 เด็กหญิง สุภาวี อ่อนชื่น ย้ายออก
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 17 25 - 2 2 4 8 13 21
รวม 75 48 123 1 5 12 18 66 39 105  
รวมทั้งหมด 437 388 825 5 16 35 56 409 360 769  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 93.21%ศ. 15/03/2562 พฤ. 14/03/2562 พ. 13/03/2562 อ. 12/03/2562 จ. 11/03/2562
ศ. 08/03/2562 พฤ. 07/03/2562 พ. 06/03/2562 อ. 05/03/2562 จ. 04/03/2562
ศ. 01/03/2562 พฤ. 28/02/2562 พ. 27/02/2562 อ. 26/02/2562 จ. 25/02/2562
ศ. 22/02/2562 พฤ. 21/02/2562 พ. 20/02/2562 จ. 18/02/2562 ศ. 15/02/2562
พฤ. 14/02/2562 พ. 13/02/2562 อ. 12/02/2562 จ. 11/02/2562 ศ. 08/02/2562
พฤ. 07/02/2562 พ. 06/02/2562 อ. 05/02/2562 จ. 04/02/2562 ศ. 01/02/2562
พฤ. 31/01/2562 พ. 30/01/2562 อ. 29/01/2562 จ. 28/01/2562 ศ. 25/01/2562
พฤ. 24/01/2562 พ. 23/01/2562 อ. 22/01/2562 จ. 21/01/2562 ศ. 18/01/2562
พฤ. 17/01/2562 อ. 15/01/2562 จ. 14/01/2562 ศ. 11/01/2562 พฤ. 10/01/2562
พ. 09/01/2562 อ. 08/01/2562 จ. 07/01/2562 ศ. 04/01/2562 พฤ. 03/01/2562
พ. 02/01/2562 ศ. 28/12/2561 พฤ. 27/12/2561 พ. 26/12/2561 อ. 25/12/2561
จ. 24/12/2561 ศ. 21/12/2561 พฤ. 20/12/2561 พ. 19/12/2561 อ. 18/12/2561
จ. 17/12/2561 ศ. 14/12/2561 พฤ. 13/12/2561 พ. 12/12/2561 อ. 11/12/2561
ศ. 07/12/2561 พฤ. 06/12/2561 อ. 04/12/2561 จ. 03/12/2561 ศ. 30/11/2561
พฤ. 29/11/2561 พ. 28/11/2561 อ. 27/11/2561 จ. 26/11/2561 ศ. 23/11/2561
พฤ. 22/11/2561 พ. 21/11/2561 อ. 20/11/2561 จ. 19/11/2561 ศ. 16/11/2561
พฤ. 15/11/2561 พ. 14/11/2561 อ. 13/11/2561 จ. 12/11/2561 ศ. 09/11/2561
พฤ. 08/11/2561 พ. 07/11/2561 อ. 06/11/2561 จ. 05/11/2561 ศ. 02/11/2561
พฤ. 01/11/2561