นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 15 18 33 - 8 - 8 10 15 25
อนุบาลปีที่ 2/2 14 16 30 - 1 15 16 9 5 14 เพิ่มผู้หญิง 2 คน
อนุบาลปีที่ 3/1 14 13 27 - - 9 9 7 11 18 ชาย ย้ายเข้า 2คน
อนุบาลปีที่ 3/2 13 14 27 1 1 11 13 4 10 14 หญิงย้ายเข้า 1 คน
รวม 56 61 117 1 10 35 46 30 41 71  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 21 19 40 - 1 8 9 16 15 31
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 24 15 39 - 1 7 8 18 13 31
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 13 4 17 - - 6 6 9 2 11
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 16 25 41 1 - 13 14 12 15 27
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 21 22 43 - - 11 11 15 17 32
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 14 27 41 - 2 6 8 11 22 33
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 19 18 37 - - 11 11 10 16 26
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 26 5 31 1 1 11 13 16 2 18
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 12 20 32 - - 8 8 10 14 24
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 17 16 33 - - 9 9 14 10 24
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 25 7 32 - - 12 12 15 5 20
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 9 26 35 - 1 5 6 6 23 29
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 18 16 34 - - 1 1 17 16 33
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 20 13 33 - 1 5 6 17 10 27
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 16 22 38 1 1 5 7 12 19 31
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 17 22 39 - 1 5 6 15 18 33
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 20 5 25 - - 4 4 17 4 21
รวม 308 282 590 3 9 127 139 230 221 451  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 18 12 30 1 - 5 6 15 9 24 นร.ออกกลางคัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 23 6 29 - 2 9 11 15 3 18 ออกกลางคัน 4 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 24 11 35 - 1 13 14 14 7 21
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 17 25 1 1 7 9 3 13 16
รวม 73 46 119 2 4 34 40 47 32 79  
รวมทั้งหมด 437 389 826 6 23 196 225 307 294 601  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 72.76%ศ. 15/03/2562 พฤ. 14/03/2562 พ. 13/03/2562 อ. 12/03/2562 จ. 11/03/2562
ศ. 08/03/2562 พฤ. 07/03/2562 พ. 06/03/2562 อ. 05/03/2562 จ. 04/03/2562
ศ. 01/03/2562 พฤ. 28/02/2562 พ. 27/02/2562 อ. 26/02/2562 จ. 25/02/2562
ศ. 22/02/2562 พฤ. 21/02/2562 พ. 20/02/2562 จ. 18/02/2562 ศ. 15/02/2562
พฤ. 14/02/2562 พ. 13/02/2562 อ. 12/02/2562 จ. 11/02/2562 ศ. 08/02/2562
พฤ. 07/02/2562 พ. 06/02/2562 อ. 05/02/2562 จ. 04/02/2562 ศ. 01/02/2562
พฤ. 31/01/2562 พ. 30/01/2562 อ. 29/01/2562 จ. 28/01/2562 ศ. 25/01/2562
พฤ. 24/01/2562 พ. 23/01/2562 อ. 22/01/2562 จ. 21/01/2562 ศ. 18/01/2562
พฤ. 17/01/2562 อ. 15/01/2562 จ. 14/01/2562 ศ. 11/01/2562 พฤ. 10/01/2562
พ. 09/01/2562 อ. 08/01/2562 จ. 07/01/2562 ศ. 04/01/2562 พฤ. 03/01/2562
พ. 02/01/2562 ศ. 28/12/2561 พฤ. 27/12/2561 พ. 26/12/2561 อ. 25/12/2561
จ. 24/12/2561 ศ. 21/12/2561 พฤ. 20/12/2561 พ. 19/12/2561 อ. 18/12/2561
จ. 17/12/2561 ศ. 14/12/2561 พฤ. 13/12/2561 พ. 12/12/2561 อ. 11/12/2561
ศ. 07/12/2561 พฤ. 06/12/2561 อ. 04/12/2561 จ. 03/12/2561 ศ. 30/11/2561
พฤ. 29/11/2561 พ. 28/11/2561 อ. 27/11/2561 จ. 26/11/2561 ศ. 23/11/2561
พฤ. 22/11/2561 พ. 21/11/2561 อ. 20/11/2561 จ. 19/11/2561 ศ. 16/11/2561
พฤ. 15/11/2561 พ. 14/11/2561 อ. 13/11/2561 จ. 12/11/2561 ศ. 09/11/2561
พฤ. 08/11/2561 พ. 07/11/2561 อ. 06/11/2561 จ. 05/11/2561 ศ. 02/11/2561
พฤ. 01/11/2561