นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน ศุกร์ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 15 18 33 - 26 - 26 4 3 7
อนุบาลปีที่ 2/2 14 16 30 - - 26 26 4 - 4
อนุบาลปีที่ 3/1 14 13 27 - - 25 25 1 1 2
อนุบาลปีที่ 3/2 12 14 26 1 2 17 20 3 3 6 ชาย ย้ายออก 1 คน
รวม 55 61 116 1 28 68 97 12 7 19  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 21 19 40 - 1 22 23 10 7 17
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 24 15 39 - - 24 24 9 6 15
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 13 4 17 - 15 1 16 1 - 1
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 16 25 41 - 28 - 28 -2 15 13
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 21 22 43 - - 32 32 4 7 11
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 14 27 41 - - 26 26 5 10 15
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 19 18 37 - 1 19 20 7 10 17
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 26 5 31 - - 20 20 9 2 11
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 12 20 32 - - 20 20 6 6 12
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 17 16 33 - - 22 22 6 5 11
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 25 7 32 - 2 20 22 7 3 10
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 9 26 35 - 3 15 18 2 15 17
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 18 16 34 - - 18 18 6 10 16
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 20 13 33 - 1 18 19 10 4 14
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 16 22 38 - 4 18 22 5 11 16
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 17 22 39 - - 24 24 5 10 15
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 20 5 25 - - 15 15 10 - 10
รวม 308 282 590 - 55 314 369 100 121 221  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 18 12 30 1 3 13 17 5 8 13
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 23 6 29 - 4 17 21 8 - 8
มัธยมศึกษาปีที่ 2 24 11 35 - 1 17 18 11 6 17
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 17 25 - 2 14 16 3 6 9
รวม 73 46 119 1 10 61 72 27 20 47  
รวมทั้งหมด 436 389 825 2 93 443 538 139 148 287  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 34.79%ศ. 15/03/2562 พฤ. 14/03/2562 พ. 13/03/2562 อ. 12/03/2562 จ. 11/03/2562
ศ. 08/03/2562 พฤ. 07/03/2562 พ. 06/03/2562 อ. 05/03/2562 จ. 04/03/2562
ศ. 01/03/2562 พฤ. 28/02/2562 พ. 27/02/2562 อ. 26/02/2562 จ. 25/02/2562
ศ. 22/02/2562 พฤ. 21/02/2562 พ. 20/02/2562 จ. 18/02/2562 ศ. 15/02/2562
พฤ. 14/02/2562 พ. 13/02/2562 อ. 12/02/2562 จ. 11/02/2562 ศ. 08/02/2562
พฤ. 07/02/2562 พ. 06/02/2562 อ. 05/02/2562 จ. 04/02/2562 ศ. 01/02/2562
พฤ. 31/01/2562 พ. 30/01/2562 อ. 29/01/2562 จ. 28/01/2562 ศ. 25/01/2562
พฤ. 24/01/2562 พ. 23/01/2562 อ. 22/01/2562 จ. 21/01/2562 ศ. 18/01/2562
พฤ. 17/01/2562 อ. 15/01/2562 จ. 14/01/2562 ศ. 11/01/2562 พฤ. 10/01/2562
พ. 09/01/2562 อ. 08/01/2562 จ. 07/01/2562 ศ. 04/01/2562 พฤ. 03/01/2562
พ. 02/01/2562 ศ. 28/12/2561 พฤ. 27/12/2561 พ. 26/12/2561 อ. 25/12/2561
จ. 24/12/2561 ศ. 21/12/2561 พฤ. 20/12/2561 พ. 19/12/2561 อ. 18/12/2561
จ. 17/12/2561 ศ. 14/12/2561 พฤ. 13/12/2561 พ. 12/12/2561 อ. 11/12/2561
ศ. 07/12/2561 พฤ. 06/12/2561 อ. 04/12/2561 จ. 03/12/2561 ศ. 30/11/2561
พฤ. 29/11/2561 พ. 28/11/2561 อ. 27/11/2561 จ. 26/11/2561 ศ. 23/11/2561
พฤ. 22/11/2561 พ. 21/11/2561 อ. 20/11/2561 จ. 19/11/2561 ศ. 16/11/2561
พฤ. 15/11/2561 พ. 14/11/2561 อ. 13/11/2561 จ. 12/11/2561 ศ. 09/11/2561
พฤ. 08/11/2561 พ. 07/11/2561 อ. 06/11/2561 จ. 05/11/2561 ศ. 02/11/2561
พฤ. 01/11/2561