นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 15 18 33 - 2 - 2 14 17 31
อนุบาลปีที่ 2/2 14 16 30 - 1 5 6 12 12 24
อนุบาลปีที่ 3/1 14 13 27 2 - 1 3 12 12 24
อนุบาลปีที่ 3/2 12 14 26 - 1 3 4 10 12 22
รวม 55 61 116 2 4 9 15 48 53 101  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 21 19 40 1 - 2 3 21 16 37
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 24 15 39 - - - - 24 15 39
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 13 4 17 - - - - 13 4 17
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 16 25 41 - 1 2 3 14 24 38
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 21 22 43 - - 2 2 21 20 41
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 13 27 40 1 - - 1 13 26 39
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 19 18 37 1 - 3 4 16 17 33
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 26 5 31 - 2 1 3 25 3 28
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 12 21 33 1 - - 1 11 21 32
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 17 15 32 1 - 4 5 15 12 27
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 25 6 31 - 2 1 3 23 5 28
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 9 25 34 - - 3 3 8 23 31
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 18 16 34 - - - - 18 16 34
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 20 13 33 - 1 2 3 18 12 30
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 16 22 38 1 - 2 3 15 20 35
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 17 22 39 1 1 - 2 17 20 37
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 20 5 25 - - 2 2 19 4 23
รวม 307 280 587 7 7 24 38 291 258 549  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 18 12 30 1 - 1 2 16 12 28
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 23 6 29 2 1 2 5 19 5 24
มัธยมศึกษาปีที่ 2 24 10 34 - - 3 3 21 10 31
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 17 25 - - 1 1 7 17 24
รวม 73 45 118 3 1 7 11 63 44 107  
รวมทั้งหมด 435 386 821 12 12 40 64 402 355 757  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 92.20%ศ. 15/03/2562 พฤ. 14/03/2562 พ. 13/03/2562 อ. 12/03/2562 จ. 11/03/2562
ศ. 08/03/2562 พฤ. 07/03/2562 พ. 06/03/2562 อ. 05/03/2562 จ. 04/03/2562
ศ. 01/03/2562 พฤ. 28/02/2562 พ. 27/02/2562 อ. 26/02/2562 จ. 25/02/2562
ศ. 22/02/2562 พฤ. 21/02/2562 พ. 20/02/2562 จ. 18/02/2562 ศ. 15/02/2562
พฤ. 14/02/2562 พ. 13/02/2562 อ. 12/02/2562 จ. 11/02/2562 ศ. 08/02/2562
พฤ. 07/02/2562 พ. 06/02/2562 อ. 05/02/2562 จ. 04/02/2562 ศ. 01/02/2562
พฤ. 31/01/2562 พ. 30/01/2562 อ. 29/01/2562 จ. 28/01/2562 ศ. 25/01/2562
พฤ. 24/01/2562 พ. 23/01/2562 อ. 22/01/2562 จ. 21/01/2562 ศ. 18/01/2562
พฤ. 17/01/2562 อ. 15/01/2562 จ. 14/01/2562 ศ. 11/01/2562 พฤ. 10/01/2562
พ. 09/01/2562 อ. 08/01/2562 จ. 07/01/2562 ศ. 04/01/2562 พฤ. 03/01/2562
พ. 02/01/2562 ศ. 28/12/2561 พฤ. 27/12/2561 พ. 26/12/2561 อ. 25/12/2561
จ. 24/12/2561 ศ. 21/12/2561 พฤ. 20/12/2561 พ. 19/12/2561 อ. 18/12/2561
จ. 17/12/2561 ศ. 14/12/2561 พฤ. 13/12/2561 พ. 12/12/2561 อ. 11/12/2561
ศ. 07/12/2561 พฤ. 06/12/2561 อ. 04/12/2561 จ. 03/12/2561 ศ. 30/11/2561
พฤ. 29/11/2561 พ. 28/11/2561 อ. 27/11/2561 จ. 26/11/2561 ศ. 23/11/2561
พฤ. 22/11/2561 พ. 21/11/2561 อ. 20/11/2561 จ. 19/11/2561 ศ. 16/11/2561
พฤ. 15/11/2561 พ. 14/11/2561 อ. 13/11/2561 จ. 12/11/2561 ศ. 09/11/2561
พฤ. 08/11/2561 พ. 07/11/2561 อ. 06/11/2561 จ. 05/11/2561 ศ. 02/11/2561
พฤ. 01/11/2561