นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน อังคาร ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 14 18 32 5 - - 5 12 15 27
อนุบาลปีที่ 2/2 14 16 30 - - 4 4 12 14 26
อนุบาลปีที่ 3/1 14 13 27 - - - - 14 13 27
อนุบาลปีที่ 3/2 12 14 26 1 - 1 2 10 14 24
รวม 54 61 115 6 - 5 11 48 56 104  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 21 19 40 - - - - 21 19 40
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 24 15 39 - - 4 4 21 14 35
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 13 4 17 - 1 1 2 12 3 15
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 16 25 41 - 1 1 2 15 24 39
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 22 22 44 - - 1 1 21 22 43
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 13 28 41 2 - - 2 11 28 39
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 19 19 38 - - 2 2 17 19 36
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 25 5 30 2 2 - 4 21 5 26
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 12 21 33 - - - - 12 21 33
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 17 15 32 2 - - 2 16 14 30
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 25 6 31 1 3 4 8 21 2 23
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 9 25 34 - - 2 2 8 24 32
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 18 16 34 - - - - 18 16 34
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 20 13 33 - - - - 20 13 33
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 16 22 38 1 - - 1 15 22 37
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 17 22 39 2 - 1 3 16 20 36
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 20 5 25 - - 2 2 19 4 23
รวม 307 282 589 10 7 18 35 284 270 554  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 18 12 30 - - 2 2 17 11 28
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 22 6 28 - - 4 4 18 6 24
มัธยมศึกษาปีที่ 2 24 10 34 - - 6 6 20 8 28
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 17 25 - 1 3 4 5 16 21
รวม 72 45 117 - 1 15 16 60 41 101  
รวมทั้งหมด 433 388 821 16 8 38 62 392 367 759  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 92.45%ศ. 15/03/2562 พฤ. 14/03/2562 พ. 13/03/2562 อ. 12/03/2562 จ. 11/03/2562
ศ. 08/03/2562 พฤ. 07/03/2562 พ. 06/03/2562 อ. 05/03/2562 จ. 04/03/2562
ศ. 01/03/2562 พฤ. 28/02/2562 พ. 27/02/2562 อ. 26/02/2562 จ. 25/02/2562
ศ. 22/02/2562 พฤ. 21/02/2562 พ. 20/02/2562 จ. 18/02/2562 ศ. 15/02/2562
พฤ. 14/02/2562 พ. 13/02/2562 อ. 12/02/2562 จ. 11/02/2562 ศ. 08/02/2562
พฤ. 07/02/2562 พ. 06/02/2562 อ. 05/02/2562 จ. 04/02/2562 ศ. 01/02/2562
พฤ. 31/01/2562 พ. 30/01/2562 อ. 29/01/2562 จ. 28/01/2562 ศ. 25/01/2562
พฤ. 24/01/2562 พ. 23/01/2562 อ. 22/01/2562 จ. 21/01/2562 ศ. 18/01/2562
พฤ. 17/01/2562 อ. 15/01/2562 จ. 14/01/2562 ศ. 11/01/2562 พฤ. 10/01/2562
พ. 09/01/2562 อ. 08/01/2562 จ. 07/01/2562 ศ. 04/01/2562 พฤ. 03/01/2562
พ. 02/01/2562 ศ. 28/12/2561 พฤ. 27/12/2561 พ. 26/12/2561 อ. 25/12/2561
จ. 24/12/2561 ศ. 21/12/2561 พฤ. 20/12/2561 พ. 19/12/2561 อ. 18/12/2561
จ. 17/12/2561 ศ. 14/12/2561 พฤ. 13/12/2561 พ. 12/12/2561 อ. 11/12/2561
ศ. 07/12/2561 พฤ. 06/12/2561 อ. 04/12/2561 จ. 03/12/2561 ศ. 30/11/2561
พฤ. 29/11/2561 พ. 28/11/2561 อ. 27/11/2561 จ. 26/11/2561 ศ. 23/11/2561
พฤ. 22/11/2561 พ. 21/11/2561 อ. 20/11/2561 จ. 19/11/2561 ศ. 16/11/2561
พฤ. 15/11/2561 พ. 14/11/2561 อ. 13/11/2561 จ. 12/11/2561 ศ. 09/11/2561
พฤ. 08/11/2561 พ. 07/11/2561 อ. 06/11/2561 จ. 05/11/2561 ศ. 02/11/2561
พฤ. 01/11/2561