นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน ศุกร์ ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2 12 7 19 - - - - 12 7 19
อนุบาลปีที่ 3 18 17 35 - - - - 18 17 35
รวม 30 24 54 - - - - 30 24 54  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 16 21 37 - - - - 16 21 37
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 19 18 37 - - - - 19 18 37
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 16 12 28 - - - - 16 12 28
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 14 14 28 - - - - 14 14 28
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 14 13 27 - - - - 14 13 27
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 10 23 33 - - - - 10 23 33
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 23 12 35 - - - - 23 12 35
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 17 11 28 - - - - 17 11 28
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 16 11 27 - - - - 16 11 27
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 17 11 28 - - - - 17 11 28
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 11 21 32 - - - - 11 21 32
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 12 21 33 - - - - 12 21 33
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 7 19 26 - - - - 7 19 26
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 16 10 26 - - - - 16 10 26
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 14 9 23 - - - - 14 9 23 เด็กหญิงกรรณิภาร์ สารทักษิณ ย้าย
รวม 222 226 448 - - - - 222 226 448  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 21 39 - - - - 18 21 39
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 8 14 - - - - 6 8 14
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 7 14 - - - - 7 7 14
รวม 31 36 67 - - - - 31 36 67  
รวมทั้งหมด 283 286 569 - - - - 283 286 569  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 100.00%ศ. 01/10/2564 พฤ. 30/09/2564 พ. 29/09/2564 อ. 28/09/2564 จ. 27/09/2564
พฤ. 23/09/2564 พ. 22/09/2564 อ. 21/09/2564 จ. 20/09/2564 ศ. 17/09/2564
พฤ. 16/09/2564 พ. 15/09/2564 อ. 14/09/2564 จ. 13/09/2564 ส. 11/09/2564
ศ. 10/09/2564 จ. 06/09/2564 ศ. 03/09/2564 พ. 01/09/2564 อ. 31/08/2564
จ. 23/08/2564 ส. 21/08/2564 ศ. 20/08/2564 พฤ. 19/08/2564 พ. 18/08/2564
อ. 17/08/2564 จ. 16/08/2564 ส. 14/08/2564 ศ. 13/08/2564 พ. 11/08/2564
อ. 10/08/2564 จ. 09/08/2564 พฤ. 05/08/2564 จ. 02/08/2564 ส. 31/07/2564
ศ. 30/07/2564 พฤ. 29/07/2564 อ. 27/07/2564 ศ. 23/07/2564 พฤ. 22/07/2564
พ. 21/07/2564 อ. 20/07/2564 จ. 19/07/2564 ส. 17/07/2564 ศ. 16/07/2564
พฤ. 15/07/2564 พ. 14/07/2564 อ. 13/07/2564 จ. 12/07/2564 ส. 10/07/2564
ศ. 09/07/2564 พฤ. 08/07/2564 พ. 07/07/2564 อ. 06/07/2564 จ. 05/07/2564
ส. 03/07/2564 ศ. 02/07/2564 พฤ. 01/07/2564 พ. 30/06/2564 อ. 29/06/2564
จ. 28/06/2564 ส. 26/06/2564 ศ. 25/06/2564 พฤ. 24/06/2564 พ. 23/06/2564
อ. 22/06/2564 จ. 21/06/2564 ส. 19/06/2564 ศ. 18/06/2564 พฤ. 17/06/2564
พ. 16/06/2564 อ. 15/06/2564 จ. 14/06/2564 ศ. 11/06/2564 พฤ. 10/06/2564
พ. 09/06/2564 อ. 08/06/2564 จ. 07/06/2564