นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พุธ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2 12 7 19 - - - - 12 7 19
อนุบาลปีที่ 3 18 17 35 - - - - 18 17 35
รวม 30 24 54 - - - - 30 24 54  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 16 21 37 - - - - 16 21 37
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 18 18 36 - - - - 18 18 36
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 16 12 28 - - - - 16 12 28
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 14 14 28 - - - - 14 14 28
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 13 13 26 - - - - 13 13 26
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 9 23 32 - - - - 9 23 32
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 22 13 35 - - - - 22 13 35
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 17 11 28 - - - - 17 11 28
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 16 11 27 - - - - 16 11 27
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 17 10 27 - - - - 17 10 27
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 11 20 31 - - - - 11 20 31
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 12 21 33 - - - - 12 21 33
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 7 19 26 - - - - 7 19 26
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 16 10 26 - - - - 16 10 26
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 14 10 24 - - - - 14 10 24
รวม 218 226 444 - - - - 218 226 444  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 18 36 - - - - 18 18 36
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 10 17 - - - - 7 10 17
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 8 16 - - - - 8 8 16
รวม 33 36 69 - - - - 33 36 69  
รวมทั้งหมด 281 286 567 - - - - 281 286 567  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 100.00%ศ. 08/10/2564 พฤ. 07/10/2564 อ. 05/10/2564 จ. 04/10/2564 ศ. 01/10/2564
พฤ. 30/09/2564 พ. 29/09/2564 อ. 28/09/2564 จ. 27/09/2564 พฤ. 23/09/2564
พ. 22/09/2564 อ. 21/09/2564 จ. 20/09/2564 ศ. 17/09/2564 พฤ. 16/09/2564
พ. 15/09/2564 อ. 14/09/2564 จ. 13/09/2564 ส. 11/09/2564 ศ. 10/09/2564
จ. 06/09/2564 ศ. 03/09/2564 พ. 01/09/2564 อ. 31/08/2564 จ. 23/08/2564
ส. 21/08/2564 ศ. 20/08/2564 พฤ. 19/08/2564 พ. 18/08/2564 อ. 17/08/2564
จ. 16/08/2564 ส. 14/08/2564 ศ. 13/08/2564 พ. 11/08/2564 อ. 10/08/2564
จ. 09/08/2564 พฤ. 05/08/2564 จ. 02/08/2564 ส. 31/07/2564 ศ. 30/07/2564
พฤ. 29/07/2564 อ. 27/07/2564 ศ. 23/07/2564 พฤ. 22/07/2564 พ. 21/07/2564
อ. 20/07/2564 จ. 19/07/2564 ส. 17/07/2564 ศ. 16/07/2564 พฤ. 15/07/2564
พ. 14/07/2564 อ. 13/07/2564 จ. 12/07/2564 ส. 10/07/2564 ศ. 09/07/2564
พฤ. 08/07/2564 พ. 07/07/2564 อ. 06/07/2564 จ. 05/07/2564 ส. 03/07/2564
ศ. 02/07/2564 พฤ. 01/07/2564 พ. 30/06/2564 อ. 29/06/2564 จ. 28/06/2564
ส. 26/06/2564 ศ. 25/06/2564 พฤ. 24/06/2564 พ. 23/06/2564 อ. 22/06/2564
จ. 21/06/2564 ส. 19/06/2564 ศ. 18/06/2564 พฤ. 17/06/2564 พ. 16/06/2564
อ. 15/06/2564 จ. 14/06/2564 ศ. 11/06/2564 พฤ. 10/06/2564 พ. 09/06/2564
อ. 08/06/2564 จ. 07/06/2564