นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คลังเกียรติบัตร
คลังเกียรติบัตร > โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ PLC & Boot Camp
นางสาวพรทิพย์ เผ่าจินดา
ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ PLC & Boot Camp
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ให้ไว้ ณ วันที่ : 28 มิ.ย. 2560 ดาวน์โหลด
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)