กดเพื่อดูภาพ อุบัติเหตุลมพัดหลังคาปลิวที่อาคารมัธยม ดูภาพกิจกรรมอุบัติเหตุลมพัดหลังคาปลิวที่อาคารมัธยมจาก Google Drive