กดเพื่อดูภาพ อบรม DJ เยาวชนต้านภัยยาเสพติด ดูภาพกิจกรรมอบรม DJ เยาวชนต้านภัยยาเสพติดจาก Google Drive