กดเพื่อดูภาพ ครูบรรพต บุญมากกล่าวลานักเรียน ดูภาพกิจกรรมครูบรรพต บุญมากกล่าวลานักเรียนจาก Google Drive