กิจกรรมคุณธรรมโรงเรียนบ้านกงหนิง

29-1-64 โรงเรียนบ้านกงหนิงได้จัดกิจกรรมคุณธรรมโรงเรียนบ้านกงหนิงการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน โดยการแบ่งกลุ่มพี่ช่วยน้อง ให้นักเรียนรู้จักคุณความสนุกสนาน     

About บ้านกงหนิง