โครงการ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง
ทางโรงเรียนจัดขึ้น เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน และยังเป็นการส่งเสริมความกตัญญูที่ลูกพึงกระทำต่อแม่ผู้ให้กำเนิดและอบรมสั่งสอนให้เป็นเด็กดี เป็นพลเมืองดีที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ   ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทั้งที่เป็นตัวแทนแม่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ที่ทำให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

 

 

About บ้านหัวหมากบน