กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนวัดประสพ

 

วันไหว้ครู โรงเรียนวัดประสพ

                  23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดประสพได้จัดพิธีวันไหว้ครู โดยมี นายนิคม บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสพเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะครูและนักเ้รียน และได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน