กิจกรรมสอนน้องซ้ำ ซ้ำทวนให้น้องจำ เพื่อน้องนั้นอ่านเขียนได้

โรงเรียนบ้านหัวหมากบน  ร่วมกับ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยตาปี

จัดกิจกรรมดีๆ  “สอนน้องซ้ำ ซ้ำทวนให้น้องจำ เพื่อน้องนั้นอ่านเขียนได้ ”   เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ครั้งที่ 1)

 

About บ้านหัวหมากบน