กิจกรรมให้บริการตัดผมฟรี

วันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านหัวหมากบนได้รับโอกาสที่ดีจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงเรียนเสริมสวยจรัสศรี ให้บริการตัดผมฟรีแก่ลูกๆนักเรียน
👏 ขอขอบคุณทุกท่านและขออำนาจพรอันประเสริฐ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ประสบแต่ความสุขศานต์เกษมสันต์ สุขสมหวังดั่งใจในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ❤️🌵

About บ้านหัวหมากบน