คณะครู นักเรียน รร.บ้านห้วยเสียด ถวายเทียนพรรษา

ร่วมสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีไทย ในวันเข้าพรรษา ปี 2563

 

About บ้านห้วยเสียด